Jste zde

AMR roboti jako nástroj automatické dezinfekce prostor

Aktuální přísná hygienická opatření spojená s pandemií staví nemocnice a veřejné instituce do situace, kdy musí najít nové přístupy, jak požadavky na dezinfekci prostor účinně provádět co nejčastěji bez zvýšení množství práce pro již tak přetížené zaměstnance. Plně automatizovaným řešením mohou být autonomní mobilní roboti vybavení UV zářiči.

Dezinfekční systémy

Se zprávami, že onemocnění Covid-19 již možná z naší společnosti nikdy zcela nevymizí, se snaží různí výrobci nalézt zajímavá řešení, jak provádět co nejvíce automatické dezinfikování prostor, zejména těch společných, jako například v nemocnicích, supermarketech, hotelech, školách, na letištích, nádražích, v prostorách velkých úřadů, restaurací a i hotelů po celém světě. Nicméně prakticky díky tomu vzniklo nové průmyslové odvětví vyvíjející různé nové technologie a následně i praktická zařízení k efektivní a snadné průběžné likvidaci virů a bakterií.

Tyto systémy a celé odvětví však není samozřejmě vázáno jen na aktuální stav epidemie Covid-19, ale i na trvalé zajištění podobných situací do budoucna, kdy se podobné epidemiologické události se mohou objevit znovu i s nějakým jiným vzniklým virem.

Stacionární vs. mobilní dezinfekční systémy

Podle prostorů, které je nutné pravidelně průběžně dezinfikovat, je možné obecně volit dva odlišné přístupy:

  • Stacionární dezinfekční zařízení - pevná zařízení desinfekční látku (plyn), který se pak dál sám nebo za pomocí větráků cirkuluje prostorem.
  • Pohybující se dezinfekční zařízení - pohyblivá / mobilní zařízení, které aplikují dezinfekční látku (například kapalinu či světlo) krátkého dosahu přímo na dezinfikovaném místě.

Mezi stacionární dezinfekční systémy lze například generátory ozónu. Ty se již delší dobu využívají například k ozónovému čištění klimatizací v osobních vozech a nově s nastalou epidemií se tohoto systému začalo využívat i pro dezinfekci různých veřejných prostor, např. dopravních prostředků, místností fitness, šaten, divadelních sálů a kinosálů, sociální zařízení, a postupně se tento systém dostává i do domácností, zdravotních středisek, školek, dětských koutků atd. Výhodou generátoru ozónu je fakt, že máme jistotu, že jsou ošetřeny veškerá místa i ta špatně dosažitelná, i když jednotka bude bez pohybu stát uprostřed místnosti. Nevýhodou je, že ozón ve vyšších koncentracích je nezdravý pro všechny živé organismy a tedy jej lze aplikovat jen v místnostech / prostorách bez přítomnosti lidí, zvířat a i nejlépe i rostlin. Více informací najdete v článku Ozonové generátory – dezinfekce pro průmysl .

Naopak mezi pohybující se dezinfekční zařízení lze zahrnout aplikace dezinfekčních kapalin a hlavně UV-C záření. Tento systém sice také nutné provádět nejen v prázdných místnostech, ale ty mohou být okamžitě následně přístupné a tedy je možné dezinfektci provádět i průběžně jen za krátkodobě utlumeného provozu v té dané místnosti a není nutné čekat uzavírací hodiny nebo zcela "vyklízet" celý i přilehlý prostor jako u aplikace ozónu. To je jejich výhoda. Nevýhoda je samozřejmě nutný "nosič", který bude obcházet / objíždět prostory a desinfekci aplikovat na požadovaná místa. Místo lidí lze však jako nosiče využít dnes již využít autonomní mobilní robotické systémy (AMR), umožňující průběžně samostatně projíždět zadaným prostorem a tak průběžně prostor i dezinfikovat. Vždyť autonomní mobilní systémy jsou již velmi rozšířené i v domácnostech, protože každý robotický vysavač či robotická sekačka je takový základní specializovaný autonomní mobilní robot.

AMR roboti s UV zářiči

K dezinfekci nemocničních pokojů, nákupních středisek i dalších veřejných prostor se tak dokonale hodí mobilní roboti osazené doplňkovým vybavením s ultrafialovým světlem. Automatizace dezinfekce pomocí ultrafialového světla přispívá k zajištění zdraví a bezpečnosti v rámci boje proti nemoci COVID-19. Právě mobilní roboty jsou pro použití s UV-C lampami, se kterými není manipulace pro lidskou obsluhu bezpečná, ideálním řešením.

Ultrafialové světlo dokáže účinně zabíjet bakterie, choroboplodné zárodky a viry – zejména na površích a v oblastech veřejného života, u kterých nelze zajistit průběžnou očistu dezinfekčními přípravky. UV záření se již často používá v různých aplikacích, například při úpravě pitné vody, dezinfekci ventilačních systémů a v potravinářském průmyslu. Pomocí mobilních robotů s UV zářiči tak lze zejména na velkých plochách i rozsáhlých členitých prostranstvích zajistit dezinfekci automaticky, přesně, rychle, i efektivně. Hodí se tak zejména pro velmi velké podlahově rovné prostory a prostranství, které lze jen obtížně celé pro lidi na dlohou uzavřít, jako jsou velké vstupní haly a chodby zdravotnických zařízení, letišť, nádraží, či i velké výrobní prostory apod. Nevýhodou tohoto řešení je jen výrazně vyšší cena na například u výše zmíněných ozónových generátorů.     

Průmyslový autonomní mobilní roboti (AMR) je možné rychle nasadit  v různých oblastech, protože na rozdíl od tradičních automaticky naváděných vozidel (AGV) respektují přirozené uspořádání dané lokality a nevyžadují žádné nákladné úpravy prostor. Bezpečnostní lasery a sonar umožňují robotům detekovat překážky na cestě a zabránit kolizím. V prostorách mohou fungovat díky softwaru pro správu skupiny robotického parku i více mobilních robotů jako jedna skupina. Tuto aplikaci například vyvinula společnost Omron ve spolupráci s společnostmi ControlTec z Polska, FM Vision a Meridionale Impianti z Itálie, Mipelsa ze Španělska, DoF Robotics z Turecka a Meanwhile SAS z Francie. Využili svoje již známé průmyslové AMR nosiče Omron LD 60/90,  které byly osazeny UV dezinfekčním systémem.

Závěr

Oblast zařízení pro dezinfekce prostor je v masivním měřítku ještě ne zcela rozvinutá. Nicméně epidemie COVID-19 do jisté míry dala vzniknout novému oboru automatizace a to jak v oblasti "průmyslové", tak i v oblasti "domácí". Jak již bylo vyřčeno u některých dřívějších velkých událostí / katastrof  "Svět již nikdy nebude stejný.", tak i zde je možné, že i po vynalezení vakcíny na COVID-19, již bude čistění veřejných prostor trvale věnována větší pozornost než doposud a tím se i dlouhodobě zachová poptávka pro nových dezinfekčních technologiích.

Odkazy

Hodnocení článku: 

Komentáře

Zajímavý článek, nejvíc mne ale rozsekala věta "Ultrafialové světlo dokáže účinně zabíjet baterie, choroboplodné zárodky a viry..." Tento nevinný překlep se navíc přibližuje pravdě, nebude-li se robot flákat, za chvíli bude baterie "mrtvá" :-)