Jste zde

Typizovaná robotická řešení Amtech

Společnost Amtech, která bude vystavovat i na blížícím se veletrhu MSV 2021, nabízí na základě svých zkušeností kompletní typizovaná robotická pracoviště pro některé časté robotické aplikace. Pojďme si je ve zkratce představit...

Typizované robotické aplikace Amtech

Společnost Amtech spol. s r.o. je již dlouhodobě specializuje na služby, dodávky a realizace technologií v oblasti SMT, dávkování, automatizace a robotiky. Poslední roky dodala i mnoho různých řešení a instalací plně automatických robotizovaných pracovišť. Rozhodli se tedy využít svoje zkušenosti a ušetřit firmám jejich náklady na nákladné integrace robotů do jejich aplikací.

Proto Amtech připravil několik typizovaných integrací robotických ramen od Universal Robots a dvě s autonomními roboty od Mobile Industrial Robots. A aby to bylo uživatelsky přívětivější, rozhodli se jim dát následující jména:

1) Podavač Bohdan - nabírání a zakládání sypaných součástek

Toto řešení využívá kolaborativní robot Universal Robots v kombinaci s flexibilním vibračním podavačem Asycube a kamerou lze použít pro nabírání a zakládání sypaných součástek jakýchkoliv tvarů (jehel, pinů, šroubků). Patentovaná, unikátní 3-osá vibrační technologie Asycube od firmy Asyril zajišťuje maximální rychlost, přesnost a flexibilitu. Podávání součástek velikosti od 0,1 mm do 150 mm.

Použít podavač Bohdan je možné všude tam, kde nelze nasadit standardní podavače: ve výroba elektrotechniky, spojovacího materiálu, plastových dílů, v předpřípravě výrobních dílů nebo ukládání součástek a dílů do vlastních obalů.

2) Čistič Viktor - automatický dezinfekční robot

Kombinace vlastností autonomního robota a germicidní UV-C lampy pro automatickou dezinfekci, sterilizaci prostor a likvidaci kapénkových infekcí. Jednoduše naskenujete trasu a naplánujete ji robotu a on sám potom provede dezinfekci určených prostor. Použitá UV-C lampa je germicidní svítidlo využívající záření z části ultrafialového spektra krátké vlnové délky 253,7 nm známého pod zkratkou UV-C.

Desinfekčního robota lze použít všude tam, kde je potřebuje dezinfikovat zcela automaticky. Čistič Viktor totiž sám přijede a spustí dezinfekci místnosti. Ideální například pro dezinfekce ordinací, operačních sálů, laboratoří, kancelářského zázemí, čekáren, šaten, kuchyní a jídelen. Lze jej však využít i v průmyslu pro dezinfekci ploch pracovních povrchů a výrobních linek nebo skladů.

3) Zakladač Jirka - přesné robotické osazování součátek

Řešení zakladače Jirka tvoří flexibilní sestava robota Universal Robots s uchopovačem a dopravníkem NUTEK. Sestava je určena pro přesné podávání a zakládání vývodových součástek THT (Through-Hole Technology) do desek plošných spojů (DPS) a další aplikace pick & place. Jednoduché nastavení robota při změně dílů. Kontrola přesnosti osazení kamerovým systémem a zabudovaným silově/momentovým senzorem. Přesné a rychlé zakládání dílů s opakovatelnou přesností ±0,03 mm.

Zakladače Jirka lze využít například pro osazování konektorů, pinů, tlačítek a nestandardních THT součástek do DPS před pájením, zakládání dílů do výrobku na dopravníku, odebírání komponent z vibračních zásobníků nebo zakládání do DPS.

4) Svářeč Tonda - přesné robotické sváření

Sestava robotického svářeče obsahuje robotické rameno Universal Robots, svářecí zdroj Fronius, robustní dálkový ovladač a svařovací stůl Siegmund pro 2 pracoviště. Díky pracovnímu stolu s dvěma pracovními místy lze i nepřetržitě svářet. Specializovaný software FABA optimalizuje pohyb robota specifický pro svařování a snižuje čas programování. Nepřetržitá komunikace mezi řídicí jednotkou robota a svařovacím zdrojem zajišťuje bezpečnost celé sestavy a dálkový ovladač umožňuje snadné ovládání dvou pracovišť. Pracovní dosah je v poloměru 1740 mm.

Robotický svářeč je vhodný pro sváření MIG / MAG, pro svařování kovů, nerezi, hliníku, pro sériovou i zakázkovou výrobu.

5) Zakladač Alex - robotické testování desek

Jednoduchá sestava zakladače se skládá z robotického ramena Universal Robots a dvojitého uchopovače. Sestava slouží pro robotické zakládání desek plošných spojů (DPS) do fixtur ICT nebo funkčních testerů. Plně automatizované testovací pracoviště zvládá operace se dvěma deskami plošných spojů (DPS) najednou, což zvyšuje testovací kapacity a kvalitu.

Využití najde především v elektrotechnice, elektronice a automotive, všude tam, kde vzniká potřeba manipulace s deskami plošných spojů do fixtur ICT, programátorů a funkčních testerů.

6) Paletovač Čestmír - robotické paletování předmětů/výrobků

Zde Amtech nabízí tři varianty podle požadované míry náročnosti. Ve variantě Economy je robot je fixně umístěn na nepohyblivém stojanu a palety jsou umístěné na pevně dané místo vymezené dorazy s kontaktními snímači.

Varianta Standard obsahuje vertikální sedmou osu od firmy ROBOTIQ, díky níž robot dokáže paletizovat boxy do vyšší stohovací výšky na paletě. Integrovaná vertikální sedmá osa se synchronně pohybuje s robotem. Palety jsou usazeny na dorazy, které jsou vybaveny kontaktními snímači. Intuitivní software umožňuje paletizační úlohu naprogramována během několika málo minut.

All-in řešení slouží pro plnou automatizaci jednoho ze závěrečných procesů logistiky. Spojuje tradiční paletizaci robotem na integrované sedmé ose se zajištěním přívozu a odvozu palet pomocí autonomních mobilních robotů MiR. Kompaktní konstrukce obsahuje i podjezdové systémy, díky nimž může robot MiR automaticky odebrat plnou paletu s boxy nebo zavézt paletu prázdnou. Veškerá komunikace robotu UR s mobilním robotem MiR je zprostředkována komunikačním boxem Amtech Communication Box.

7) Zásobovač James - logistika s umělou inteligencí

Základem řešení zásobovače James je robot MiR100/200/250 (v závislosti na požadovaném zatížení). Na robotu je nástavba ve formě gravitačního dopravníku sestaveného z profilových konstrukčních prvků. Robot autonomně vyzvedne KLT boxy s materiálem ve skladě a ty dopraví na výrobní linku. Při vykládce materiálu současně vyzvedne plné KLT boxy s hotovou výrobou a tu následně zaveze do skladu.

Toto řešení je tedy ideální pro plně automatické zásobování výrobní linky materiálem spojené se svozem hotových produktů do skladu.

8) Zakladač Honza - robotická obsluha CNC stroje

V této aplikaci robot zakládá a odebírá díly z CNC stroje pomocí kolaborativního robota Universal Robots s uchopovačem. Maximální nosnost je až 16 kg a dosah až 1300 mm pro přesné a rychlé zakládání dílů s opakovatelnou přesností ±0,05 mm. Součástí koncového prvku je i tryska na čištění svěráku před založením dalšího dílu a je zde možnost nastavení komunikace s CNC a automatické přenastavení pozic robotu pomocí kamery nebo silově/momentového senzoru. Také je možná kontroly kvality obráběných dílů s využitím externího kamerového systému společnosti Kitov.

Použít je možné všude tam, kde se využívá CNC strojů: v kovoobrábění, dřevoobrábění, frézování, úprava plastových dílů.

9) Brusič Tomáš - pomocník pro broušení a leštění povrchů

Sestava 6-osého kolaborativního robota Universal Robots zde doplňuje silově/momentový senzor a brousicí nebo leštící nástroje. Aplikace umožňuje řešit přesné a opakovatelné operace broušení i leštění, kde robot dokáže pracovat sám a tedy omezuje vliv prašnosti na zdraví pracovníků.

Broušení nebo leštění lze provádět u naprosté většiny povrchů včetně dřeva, skla, kompozitů a dnes stále častěji používaného karbonu. Použití je možné v nábytkářství, výrobě hudebních nástrojů, kovozpracujícím, leteckém, automobilovém a jiném průmyslu, kde dochází k povrchové úpravě produktu. S přidáním 7. osy lze sestavu využít i na dlouhé předměty/výrobky.

Závěr

Více informací o všech výše uvedených robotických aplikacích můžete nalézt na stránkách společnosti Amtech, konkrétně přímo na webové stránce https://www.amtech-robotics.cz/, nebo také na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu MSV 2021 v Brně konající se  od 8. do 12.11.2021.

Mezinárodní strojírenský veletrh je nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední Evropě, s každoroční účastí více než 1 600 vystavovatelů a 80 000 návštěvníků. Ze zahraničí přijíždí přes 50% vystavovatelů a 10% návštěvníků. Hlavním tématem MSV je Průmysl 4.0 a digitální továrna, tedy digitalizace výroby a také cirkulární ekonomika. V roce 2021 se MSV zaměří také na investiční příležitosti, tedy Start up projekty, nové nápady, inovaci jako příležitost k investicím. Více na https://www.bvv.cz/msv/.

Odkazy:

Hodnocení článku: