Jste zde

TEST - Snadné odesílání alarmových SMS s HWg-SMS-GW3

Alarmové SMS stále i v době 4G mají svoje místo. Pokud je potřeba monitorovat jen málo často se vyskytující hlášení v místě bez trvalého internetu lze pomocí SMS zpráv stále ještě ušetřit mnoho peněz za data nebo paušálně měsíčně placený tarif.

Odesílání alarmových hlášení pomocí SMS má i v moderní internetové online době stále svoje místo a svoje uplatnění. Například při měření a monitorování v terénu - ve venkovním prostředí, je může být řešení s odesílání SMS stále výrazně levnější, než pravidelně mít aktivovanou datovou internetovou komunikaci. Tam kde je nutné jen zajisti vyslání alarmové zprávy v režimu "jednou za dlouhý čas" stačí tedy předplacená SIM karta a tedy skoro bezplatného monitorovacího provozu. 

K čemu je zařízení HWg-SMS-GW3?

HW group zařízení i software používají HWg-SMS-GW pro odesílání SMS zpráv. Telefonní číslo, na které se odesílá SMS, se nastavuje vždy v odesílajícím LAN zařízení nebo v software, který odesílá alarm. Další možností, jak upozornit uživatele na alarm, je vyslání varovné zprávy ve formě krátkého prozvonění.

Například lze tímto způsobem rozšířit univerzální měřící jednotku Poseidon2 nebo WIFI jednotku měření teploty a vlhkosti STE2 o možnost odesílání zpráv o změně stavu dvoustavových digitálních vstupů nebo o překročení či pokles senzorem měřené veličiny mimo přednastavené rozsahy. Pokud tedy se změní stav vstupu či průběžně měřená okamžitá hodnota (teploty, vlhkosti, el. proudu či el. napětí) překročí v měřící jednotce nastavený "OK" rozsah a současně je v nastavení měřící jednotky u daného vstupu nebo senzoru zaškrtnutá volba "SMS", tak jednotka vyšle po ethernetu požadavek připojené bráně SMS-GW3, která ji přijme a přes zařídí vyslání alarmové SMS zprávy prostřednictvím v ní vložené SIM karty a externí připojené antény na předdefinované jedno nebo až 4 telefonní čísla.

Cílové telefony pak obdrží přehlednou SMS zprávu oznamující, že u měřící jednotky s název XXX (např. STE2) se změnil stav vstupu s názvem YYY (např. Termostat venkovni) na hodnotu 1 či 0, nebo že naměřená hodnota senzoru s nastaveným názvem ZZZ (např. teplota měnič ) překročila rozsah a její aktuální hodnota je ABC (např. 25,0 °C).  V případě stavu vstupů lze ještě k informaci o stavu 1 / 0 přidat různé pojmenování, jako například "Stav OK" / "Stav Alarm" či "Teplota OK" / "Teplota vysoka" apod. Případně lze k příchozí SMS ještě aktivovat i prozvonění pro zvýraznění důležitosti alarmu. V tomto režimu telefon příjemce ještě zazvoní.

 

SMS brána HWg-SMS-GW3 může být současně v rámci společné ethernetové lokální sítě LAN využívána více měřícími jednotkami najednou. Lze tedy například v rámci domácí či firemní LAN sítě připojit libovolný počet měřících jednotek Poseidon2, STE2, HWg-WLD apod. na jednu společnou SNS-GW3 bránu připojenou na stejnou LAN síť. Stejně tak ale lze jednou jednotku propojit jen jedním ethernetovým kabelem napřímo na SMS-GW3 a oběma nastavit pevné IP adresy a není nutné mít v jejich komunikaci vložený žádný router apod.  SMS-GW3 brána se totiž chová jako Box-2-Box zařízení, kde při komunikaci s jinými zařízením společnosti HWgroup není potřeba žádný jiný "mezi software" nebo přítomnosti počítače.

Telefonní čísla příjemců SMS (např. pan Modrý a pan Zelený) jsou uložena v adresáři ve webovém nastavení modulu SMS-GW3.Ve webovém nastavovacím rozhraní je pak nastaveny i parametry SIM karty, tedy hlavně její PIN. SIM karta zasunutá ve slotu na vnější straně kovové pouzdra je pak zcela shodná se SIM kartou pro každý mobilní telefon, tedy přesněji využívá se původní velký standardní formát SIM karty (ne ten ořezaný jako je dnes obvyklý u většiny chytrých telefonů). Použít lze jak tarif s paušálem, tak tarif předplacený, SMS bráně je to jedno. V případech, kdy se obvykle neočekává příliš časté zasílání SMS, tedy vyskytování alarmových zpráv, je předplacený (dobíjecí) tarif cenově určitě cenově efektivnější a pro takovou aplikaci ideální. Aktuálně lze předplacenou SIM kartu koupit některého z hlavních operátorů v každém supermarketu za cca 100,- Kč už většinou i s nějakým kreditem na odesílání SMS.

Technické parametry SMS brány HWg-SMS-GW3:

  • Ethernet: 10/100 Mbit/s
  • Konfigurace: Web rozhraní
  • GSM anténa: Externí 3 m kabel, SMA
  • GSM standard: Quad-Band 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz 
  • M2M komunikační protokoly: SNMP, XML, netGSM (http, SOAP)
  • Vnitřní paměť pro SMS k odeslání: 100 zpráv
  • Mechanické provedení: 76 x 93 x 28 mm - montáž na zeď nebo na DIN lištu
  • Napájení: 9-15 V DC

Odeslání SMS z následujících produktů:

 

TEST odesílání alarmových zpráv z jednotky STE2

Zde chci v krátkosti ukázat, jak jednoduché je zprovoznění SMS-GW3 brány s měřící WIFI jednotkou STE2. Veškeré nastavení, jak na straně brány SMS-GW3, tak na straně jednotky STE2 se provádí prostřednictví webových stránek každého zařízení. Navíc je velmi jednoduché. Pokud máte již zprovozněnou samotnou funkci měření jednotky STE2 a její ethernetovou či WIFI komunikaci s lokální sítí, tak stačí na lokální stejnou lokální síť připojit i krabičku HWg-SMS-GW3 a nastavit jí příslušné ethernetové komunikační parametry. Já  osobně vždy nastavuji pevnou IP adresu. Konkrétně v mém případě jsem ji připojil přímo na LAN port WIFI routeru a přiřadil ji IP adresu 10.0.0.15.

To se provádí na webové stránce "General Setup". Zde je také dobré nastavit is zabezpečení přístupu proti úpravám definováním přístupového jména "Username" a hesla "Password". Přece jenom je v jednotce zasunuta placená SIM karta a velmi snadno by někdo cizí mohl využít pro svoje odesílání SMS.

 

Nastavení do slotu zasunuté SIM karty se provádí na webu "GSM Modem". Vlastně jde jen o to zapsat správné PIN pro použitou SMS kartu (podobně jako zadávání PINu po zapnutí telefonu). Správnou funkci odesílání SMS lze přímo vyzkoušet pomocí zadáním textu a cílového telefonního čísla v okně "Test SMS" a celé "odpálit" tlačítkem "Send SMS Test". Na webové stránce "SMS Queue" lze si přečíst případné přijaté SMS zprávy, které někdo či nějaké zařízení pošle na telefonní číslo dané SIM karty. Jako v mém případě tam většinou uvidíte různé informace od operátora, který je automaticky zasílá - jednak různou reklamu  na volný kredit a pak také případně info, že Vám v případě předplacené karty kredit došel a je nutné jej opět dobít. A to je na straně SMS brány prakticky všechno. Tedy je to velmi jednoduché.

 

Na straně zařízení - měřící jednotky, například Poseidon2 či STE2, ze které chceme SMS zprávy zasílat nebo případně realizovat i alarmová prozvánění, je nutné jen také velmi málo nastavení. V první řadě je nutné nastavit LAN komunikační parametry právě HWg-SMS-GW3 krabičky, které se má pro zasílání SMS využívat. V mém případě tedy na zařízení STE2 na webové stránce "SMS" je nutné zadat "IP adresu" a "TCP port" stejný, jaký jste nastavili v HWg-SMS-GW3. Dále v případě aktivace zabezpečení SMS brány jménem a heslem, je nutné je zde také zadat. Pak je možné zadat jednoho nebo dva příjemce zpráv, tedy jejich telefonní čísla. Jak je patrné telefonní čísla se nezadávají v nastavení HWg-SMS-GW3, ale až v zařízení, které má SMS odesílat. Různá měřící zařízení připojené na stejnou SMS bránu tak mohou odesílat SMS na různé telefonní čísla.

Případný napsáním zkušebního textu do okna "SMS and Ring Test" a kliknutím na tlačítko "Send Test SMS" nebo "Ringout Test" lze odeslat zkušební SMS se zadaným textem nebo zkusit prozvonění a tím vyzkoušet "průchodnost" celé cesty v podobě "měřící zařízení->LAN síť->SMS brána->GSM síť->telefon příjemce".

Pro automatické vysílání SMS nebo prozvánění na základě změny stavu vstupů či překročení nastavené hranice limitů u měřených veličin, stačí jen zaškrtnout položku SMS u příslušného vstupu nebo senzoru. V mém případě jednotky STE2 tedy na webové stránce (záložce) "SENSORS" nebo "DIGITAL INPUTS". Až to vše funguje. Jak je patrné, není na tom zprovoznění nic obtížného.

 

Závěr

Výhodou SMS brány HWg-SMS-GW3 ve spojení se měřícími zařízeními HWg je velmi snadné zprovoznění, které zvládne prakticky každý. Zařízení je přímo vyráběno v čechách "Made in Czech Republic" a tedy šikovnými českými ručičkami.

Nejde tedy o žádný dovoz z Číny nebo podobných levně vyrábějících zemí. Kvalita tomu pak plně odpovídá - pouzdro z kvalitního odolného lakovaného kovu a vše přesně lícuje a funguje jak má. Dlouhá životnost a snadná dostupnost případné opravy či podpory je tak samozřejmostí.

SMS bránu HWg-SMS-GW3 doporučuje svým zákazníkům mimo jiné i Loxone, jako jeden z doplňků pro Miniserver.

Odkazy:

Hodnocení článku: