Jste zde

TEST - iDo = jednoduché programovatelné miniPLC

Mini PLC volně programovatelné přes Ethernet a webový prohlížeč je možné obsluhovat z jakéhokoliv PC s jakýmkoliv OS, tedy i z Linuxu a MACu, bez potřeby na PC cokoliv instalovat. Programovací rozhraní je totiž uvnitř PLC !!! Zařízení vyrábí a prodává přímo HW server = iDo je český výrobek !

V nabídce HW serveru lze nejnověji nalézt velmi šikovné programovatelné zařízení s názvem „iDo“, které lze přirovnat k malému volně programovatelnému PLC pro jednoduché domácí i průmyslové aplikace. Řeknete si „Jen další malé PLC, kterých je na trhu hodně“, tohle je však výjimečné tím, že se programuje přes webový prohlížeč (např. Internet Explorer, Mozilla Firefox nebo Opera). Má totiž programovací rozhraní / editor, překladač, nahrávač do Flash paměti PLC, debugger, tutorial a nápovědu přímo v sobě implementované jako webové rozhraní přístupné přes LAN / Ethernet konektor PC a IP adresu. To v praxi znamená, že na počítači, který chcete k programování PLC použít nemusíte nic instalovat, pokud již máte zprovozněný Ethernet a některý webový prohlížeč. Tak můžete s PLC pracovat z operačního systému Windows libovolné verze, z jakéhokoliv Linuxu či z počítače Apple MACIntosh. Prostě se jen do prohlížeče napíše příslušná IP adresa, v mém případě http://192.168.1.121 a záhy se objeví zobrazení celého vývojového prostředí (v případě správně nastaveného firewallu, který komunikaci nezablokuje). V něm můžete prohlížet aktuální stav vstupů/výstupů, psát nový program a poté uložit do PLC a spustit, ladit již vytvořený a v PLC nahraný program a mnoho dalších funkcí.

 

 

MiniPLC iDo je nejen praktické, ale má i elegantní provedení příbuzné s dalšími výrobky HW serveru

 

Základní vlastnosti miniPLC iDo

 • Autonomní řízení bez nadřazeného systému
 • Až 8 teplotních senzorů se sběrnicí 1-Wire s automatickou detekcí
 • 4 binární vstupy pro připojení bezpotenciálových kontaktů
 • 2 reléové přepínací výstupy až 50 V / 1 A
 • 2 spínače DIP pro uživatelsky definované funkce
 • Integrované vývojové prostředí přístupné přes web prohlížeč
 • Snadno pochopitelný intuitivní programovací jazyk
 • Hardwarový Watchdog
 • Ethernetová komunikace s PC přes konektor RJ-45
 • DHCP, HTTP, SNTP, Syslog, UDP Setup
 • Vzdálený dohled přes XML
 • Upgrade firmwaru přes WWW
 • Napájení 9 až 15 VDC

Použití

 • Regulace vytápění a klimatizace
 • Řízení osvětlení, žaluzií
 • Časové či ruční zapínání / vypínání spotřebičů
 • Jednoduché řízení průmyslových strojů
 • Vyhodnocení až 4 připojených snímačů (indukčních či optozávor)
 • Teplotní ochrana strojů
 • Až 4násobné počítadlo provozních hodin v jednom
 • Počítadlo, dělič nebo prodlužovač impulsů
 • Elektronický přepínač až 4 impulsních signálů
 • apod.

 


 

Programování miniPLC iDo

Z pohledu samotného vytváření programu se není potřeba nic moc nového učit. Programovací jazyk je sice textový (tzn. programuje se pomocí příkazů a není k dispozici grafické prostředí), ale vychází z jazyku C a syntaxe je docela triviální. Navíc PLC v sobě přímo obsahuje i několik příkladů odladěných programů, které lze jednoduše stylem Copy&Paste přenést na editační plochu pro vytváření programu, přeložit a spustit. Nebo jej můžete libovolně editovat a tak se snadno při práci s PLC jej naučit programovat. Navíc na HW serveru bude postupně vznikat bezplatná databáze různých aplikací vytvořených pro iDo, takže v blízké budoucnosti bude možné mnoho aplikací řešit jen úpravou některého z vhodných příkladů.

Popis hardwarového provedení

Zařízení iDo má sice na PLC netypické zapouzdření (krásně tvarovaná modrá plastová krabička, která se dobře drží a neklouže) a již zmíněný programovací Ethernetový konektor RJ-45 pro připojení k PC, ale jinak jde o pravé malé PLC, či někdo říká „programovatelné relé“. Pro účel jednoduchých řídících funkcí má 4 binární beznapěťové univerzální vstupy, kde každý je tvořen 2 svorkami pro připojení beznapěťových spínačů typu kontakt relé, dále má 2 přepínací třísvorkové reléové výstupy (NO/NC), jejichž sepnutí je signalizováno 2 žlutými LED diodami, 2 DIP přepínače a konektor RJ-12 označený jako SEMSORS. Ten slouží pro připojení teplotních snímačů komunikujících prostřednictvím sběrnice 1-Wire (např. společnosti MAXIM/Dallas – např. DS18B20). Tuto naměřenou teplotu teplotních čidel je již navíc možné si ve vývojovém prostředí zobrazit ve °C a hodnoty teploty rovnou využít v programu pro regulaci typu „když je teplota větší, pak udělej“, nebo „když je teplota rovna či nižší, tak udělej“ apod.). Senzory jsou po připojení detekovány automaticky a jen jim stačí přiřadit roli (pole nahrazuje název čidla) výběrem z definovaných možností z tabulky.

Pro napájení se využívá stejnosměrné napětí 12 VDC, které se připojuje do koaxiálního napájecího konektoru. Proto je pro napájení vhodné použít některý 12V síťový napáječ, který by měl být schopen dodat proud alespoň 250 mA.

Z pohledu vnitřního provedení je iDo založeno na osvědčené platformě s MCU ATmega128, FPGA Xilinx a Flash paměti Samsung ve spojení s operačním systémem NutOs. Toto MCU je pro podobná miniPLC či programovatelná relé velmi často využívané i jinými výrobci. Celá vnitřní konstrukce je složena ze základní desky, která obsahuje prakticky všechny důležité komponenty, včetně konektorů, napájení apod., do které je zasunuta jen malá destička s výstupními relé. Tedy vcelku dost jednoduchá konstrukce, i když některá malá PLC jsou i jednodušší. Ty však mají "externí" programovací rozhraní.

 

MiniPLC iDo firmy HW server obsahuje 4 binární vstupy, 2 spínané výstupy, 1-Wire rozhraní pro čidla a Ethernet komunikaci s PC

 

Příklad jednoduchého programu pro miniPLC iDo

 

Přepínání čtyř vstupních signálů na jeden výstupní kabel

Účel: Výběr, který ze čtyř vstupních obdélníkových nebo impulsních signálů bude propojen na jeden výstup pomocí dvou přepínačů.

Poznámky k připojení:

Vzhledem k provedení vstupů miniPLC iDo, je možné na ně připojit jen beznapěťové výstupy zařízení, jakými například mohou být kontakty výstupního relé, nebo přímo připojit kontakty mechanických spínačů a přepínačů bez nutnosti k nim přivádět nějaké napětí. Protože však vstupy vyhodnocují / zjišťují zkrat, nevyskytuje se (nenaměříte) na nich žádné napětí a vstupní odpor je v řádu MegaOhmů. Výstup je pak typické třívývodové přepínací relé, které tak lze použít jako rozpínací (NC) nebo spínací (NO).

 

Syntaxe programu:

prog(

vstupni1 = in.1,
vstupni2 = in.2,
vstupni3 = in.3,
vstupni4 = in.4,

prepinac1 = dip.1,
prepinac2 = dip.2,

vystup = iif(!prepinac1 && !prepinac2, vstupni1, vystup),
vystup = iif(prepinac1 && !prepinac2, vstupni2, vystup),
vystup = iif(!prepinac1 && prepinac2, vstupni3, vystup),
vystup = iif(prepinac1 && prepinac2, vstupni4, vystup),
out.1 = vystup,
out.2 = 0

)

 

Obrazovka vývojového prostředí s právě napsaným, uloženým a spuštěným programem

Popis programu:

Základní myšlenka programu je velmi jednoduchá: na každý ze čtyř vstupů je přiveden impulsní, obdélníkový či PWM signál v podobě spínaných kontaktů výstupních relé předchozích zařízení, který chceme převést (přesměrovat) na jeden výstup. Protože výstup je relé, PLC zároveň funguje jako oddělovač vstupních zařízení od výstupního zařízení, který bude na výstup z PLC připojen. Volba se provádí dvěma DIP přepínači na konektorové straně přístroje iDo (2 přepínače = 4 stavy).

 1. Na začátku jsou fyzickým vstupům in.1in.4 přiřazené proměnné vstupni1vstupni4. Logický stav in.1in.4 se mění podle sepnutí (zkratování) svorek na vstupech 1 až 4.

 2. Přepínání provádí na základě stavu dvou vstupních DIP přepínačů dip.1 a dip.2. Proměnné dip.1 a dip.2, resp. prepinac1 a prepinac2, mění svůj stav podle přepnutí přepínače (DIP přepínač 1 je nahoru, dip.1 = 1).

 3. Instrukcí „iif (proměnná1, proměnná2, proměnná3)“ se pak určuje, který vstupní signál bude zrcadlen na výstup. Instrukce „iif“ pracuje tak, že když se proměnná1 = 1, tak vrací proměnnou2, když je rovna 0 vrací proměnnou3 . Aby však při nezvolení té dané kombinace nedošlo k změně výstupu, je nutné jako třetí proměnnou vždy zadat „vystup“. Bez třetí udané proměnné bohužel nelze příkaz „iif“ použít.

 4. Znaky "&&" realizují logickou funkci AND a znak "!" vytváří negaci hodnoty proměnné, která je za ním uvedena.

 5. Proměnné out.1 fyzicky odpovídá stav výstupního relé 0.

 

 

Další obrazovky vývojového / programovacího rozhraní miniPLC iDo - seznam proměnných v programu a jejich stav (vlevo) a informace o síti (vpravo)

Závěr

Závěrem nelze nic než konstatovat, že miniPLC iDo je velmi dobrý výrobek pro základní a méně náročné aplikace, které již nelze uspokojivě, jednoduše a elegantně vyřešit jen pomocí tlačítek a relé, ale zároveň není nutné pořizovat drahé a složité PLC. Kvality iDo navíc podtrhuje cena jen 3 354,- Kč, která je nižší než u mnohých triviálních neprogramovatelných počítadel, nemluvě o většině malých PLC nebo různých programovatelných relé. Navíc jako výrobek HW serveru má výbornou zákaznickou podporu a již v současné době postupně vzniká databáze programů a aplikací, která bude volně k dispozici na HW serveru nebo automatizace.HW.cz.

Více podrobných informací o iDo najdete v pdf manuálu iDo-manual_0.pdf a iDo lze jednoduše zakoupit v internetovém obchodě HW serveru = HW shopu.

Antonín Vojáček
vojacek@ hwg.cz

DOWNLOAD & Odkazy

Fotogalerie

  

  

  

  

 

Hodnocení článku: 

Komentáře

Nejsem programátor a hledám někoho, kdo by poskytl/vytvořil software pro vyhodnocování čidel a ovládání relé na bázi 1-wire čidel Dallas (DS18B20 aj.). Jde o aplikaci pro rodinný domek (sledování povětrnostních údajů, ovládání topení, výhledově zalévání zahrady).

To mi zní jako ideální příklad aplikace pro iDo. Ozvěte se, můžeme to udělat třeba jako další ukázkovou aplikaci.

Hezký ... ale drahý. Jako PLC programátor postrádám online ladění, 1wire sbernice do průmyslu nic moc. Za 2500 se dá koupit plnotučné PLC s programovacim SW zdarma. (žádné inteligentní relé, skutečný automat ) Online ladění a nahrání SW za chodu samozřejmostí, jakož i plovoucí čárka a rychlé vstupy a výstupy. Nechci tu dělat někomu reklamu, ale jmenuje se to CLICK. Škoda, že takovéto jistě nesnadné vývojové úsilí nepřišlo tak o rok dříve a s poloviční cenou. Pak bych perspektivu viděl ...

U iDo je právě nádherná jeho jednoduchost, že programovací SW je přímo v PLC, takže žádný SW není potřeba a není nutné na žádné PC instalovat. 99% programovacích softwarů u levných PLC je pouze pro OS Windows a člověk s Linuxem pouze "utře hubu" (vlastní zkušenost). Připočtěte si tedy k ceně PLC i cenu OS Windows. Zde se dá programovat na jakémkoliv OS a jakémkoliv PC (třeba i s půjčeným PC), třeba i s PocketPC nebo Smartphonu!!!!
A on-line nahrávání ? U iDo je vše on-line, protože aby bylo možné programovat, musí být iDo z principu on-line a připojená na lokální síť (Ethernet). Napíšete kus programu, kliknete na "RUN" a už běží nový program, zatímco doposud běžel ten předchozí...Žádný Write ani Download.
On-line ladění je samozřejmě také, i když pouze jednoduché. Je možné spustit jen jeden průchod programem a sledovat stav všech proměnných, vstupů i výstup.
Uznávám, že iDo se asi přece jenom hodí více pro tzv. domácí automatizaci a jeho výhodou je velmi snadné programování a používání, které zvládne i méně technicky zdatný laik. Navíc, protože je to český výrobek, je u něj zajištěna kvalitní technická podpora.

Dík za zajímavý tip, jen škoda, že jste si nepřečetl přiložený manuál a srovnáváte jen těžko srovnatelné. Nebudu se tu rozepisovat o on-line ladění a XML komunikaci v reálném čase ani o tom že veškeré výpočty probíhají s přesností double v plovoucí řádové čárce, to všechno je v manuálu. Za zmínku ale stojí, a to zejména vzhledem k ceně, ethernetové rozhraní s tím totiž iDo bude jen těžko hledat konkurenci. Navíc díky němu dokáží jednotky komunikovat navzájem a řídit se podle stavu vstupů, čidel či proměnných jiných jednotek.

muzete doporucit sestavu click, ktera umozni obdobnou regulaci? samotny click jak jsem zjistil rozhodne nestaci... prosim sestavu s napajecem a teplomery. a prosil bych take, aby mel click za tu cenu ethernetove rozhrani, dnes je to standard...mohu u clicku cist stavy vstupu nebo nastavovat vystupy vzdaleneho zarizeni - tedy jineho clicku? ido to umi

Ano, čidlo vlhkosti se připojit dá ale je podporováno až od verze firmware 4.05, připravují se i další čidla pro fyzikální a chemické neelektrické veličiny.

Dobrý den.
Chtěl bych se Vás zeptat jestli se neuvažuje nebo jestli je možné rozšíření vstupů a výstupů iDo.
Mám na mysli více 1Wire čidel, přepínací kontakty pro ovládání regulačních servopohonů, rozšíření vstupů a výstupů. Případně jsetli jde iDo vzájemně síťově propojovat a navzájem mezi nimi využívat síťové propojení či používat parametry.
Dále jestli je možná úprava a grafická editace vzhledu webového rozhraní.

Děkuji za odpověď.