Jste zde

Sledování teploty chladících boxů v laboratořích i při výpadku napájení

Dohled teploty v chladících boxech a laboratorních skladech se netýká jen oboru farmacie. Potravinářské, biotechnologické i chemické laboratoře potřebují sledovat teplotu vzorků a mít 24 hodin denně přehled a záznam teplot.

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) vyžaduje monitoring všech chladících zařízení, ve kterých se skladují léčiva. To se týká nejen zdravotnických zařízení či nemocnic, ale také všech firem ve farmaceutickém oboru. Stejný problém musí řešit všechny laboratoře, které přechovávají a kultivují biologický nebo chemický materiál, důležitý pro výrobu nebo analýzu procesů. Riziko znehodnocení materiálu vlivem nesprávných podmínek se totiž promítá do celého chodu firmy, výroby a plnění zakázek.

Často používaný papírový blok a pravidelný zápis hodnot dnes nepředstavuje spolehlivé řešení. Možné chyby a rizika byla popsána v článku s řešeními pro zdravotnický sektor. Faktem je, že čím více různých procesů a boxů laboratoř používá, tím vzrůstá možnost vzniku chyby. Obsluha také ve většině případů nemůže reagovat na náhlou změnu teploty mimo běžnou pracovní dobu laboratoře – to je známý problém špatně zavřených dveří chladícího boxu.

HW Group nabízí systémy pro přesné měření a záznamy v několika variantách. Jejich výběr závisí především na tom, kolik chladících zařízení je potřeba sledovat, kde a jak budou data o teplotě zaznamenávána a také na tom, zda má systém plnit také výstražnou funkci v případě, kdy dojde k poruše chladícího boxu. Všechna tato kritéria naplňují jednotky HWg ARES 10 a ARES 12 s využitím přenosu dat přes GSM sítě. K zařízení ARES 10 lze připojit až 3 kalibrované teploměry, k zařízení ARES 12 umožňuje jednotlivě sledovat až 14 teplot.

Senzorové rozhraní 1-wire UNI poskytuje možnost připojení jednotlivých čidel až na vzdálenost cca 20-30 metrů. Samotné zařízení ARES10/12 se připojí přes GSM/GPRS k internetu. Data o teplotě jsou odesílána periodicky e-mailem nebo do portálu SensDesk. Toto řešení umožňuje shromažďovat a ukládat údaje o teplotě v tabulce, aplikaci HWg PDMS, dodávané výrobcem nebo webovém portálu SensDesk s přístupem odkudkoli i prostřednictvím mobilní aplikace. Vedle toho zařízení odesílá okamžitě varovnou zprávu, pokud dojde k vybočení teploty z nastaveného rozsahu. Systém varovných zpráv lze rozšířit a varování, odesílané formou SMS zpráv nebo prozvoněním telefonu. Díky včasnému varování lze předejít škodám, způsobeným selháním techniky, i škodám, které vzniknou tím, že zůstaly omylem otevřené dveře boxu.

Jednotky ARES 10 a ARES 12 mohou mít vlastní zálohované napájení. To umožňuje odeslat varování i v případě výpadku proudu a také uchovat naměřené hodnoty. V těchto případech se zúročí volba datového připojení přes GSM/GPRS. Zatímco podnikové sítě Ethernet zpravidla při výpadku napájení zůstanou mimo provoz, GSM síť je velmi dobře zálohována.  

Uvedená řešení nabízí HW server jako distributor výrobce HW group. Máte zájem o toto řešení? Kontaktujte našeho specialistu, který se Vám bude rád věnovat - p. Petr Burda (burda@hw.cz ), +420 607 090 474.

http://obchod.hw.cz/eshop/hwg-ares10-ekonomicky-gsm-teplomer-se-vzdalenou-spravou/ 
http://obchod.hw.cz/eshop/hwg-ares-12-plain-gsm-teplomer-s-email-a-sms-poplachy/

Hodnocení článku: