Jste zde

Řízení a správa veřejného osvětlení ve městech a obcích - Poseidon City

Neustálý tlak na zvyšování cen energií nutí spotřebitele pečlivě zvažovat, zda se elektrická energie využívá dostatečně efektivně. Téma úspor a optimalizace využití energie rezonuje i na úřadech měst a obcí.

Není výjimkou, že více než polovina obecních výdajů za elektrickou energii tvoří náklady na veřejné osvětlení. Řada měst na tuto skutečnost reaguje výměnou starého výbojkového osvětlení za moderní LED technologii. Tím však úspory končit nemusí. Pokud jsou LED svítidla doplněna o chytrou regulaci je možné stlačit náklady ještě o další desítky procent směrem dolů.

Podkrkonošská společnost ENIKA.CZ nabízí komplexní služby v oblasti veřejného osvětlování. Jako dlouholetý partner několika evropských výrobců světelné techniky nabízí moderní designová LED svítidla, která jsou však úsporná a minimalizují nežádoucí světelné znečištění.

Poseidon City

ENIKA.CZ se více než 30 let věnuje bezdrátovým technologiím. Ve vlastní vývojové základně vznikl i moderní řídicí systém Poseidon City, který slouží k efektivnímu způsobu ovládání venkovního osvětlení. Díky technologii, která umožňuje komunikaci na velkou vzdálenost, ovládá LED osvětlení na místech jako jsou:

  • veřejná prostranství měst a obcí
  • firemní areály
  • parkoviště
  • rezidenční oblasti
  • nádraží
  • sportoviště

Proč Poseidon City?

Systém poskytuje správcům osvětlení dokonalý přehled o stavu jednotlivých svítidel, jejich provozním čase a spotřebě elektrické energie. Díky tomu je možné zajistit rovnoměrné osvětlení a regulovat ho dle individuálních potřeb. Města pak svítí svým občanům chytře a úsporně – to znamená jen tam, kde je to potřeba a v momentě, kdy je to potřeba.

LoRa WAN – síť pro Smart City

Obr.1: Technologie LoRaWAN

Systém Poseidon City je postaven na moderní a dynamicky se rozvíjející technologii LoRa WAN, která komunikuje na velké vzdálenosti, umožňuje ovládat venkovní osvětlení a regulovat jeho intenzitu. Tato moderní a celosvětově se rozšiřující síť je používána nejen pro účely řízení osvětlení, ale i např. pro sběr dat z elektroměrů, informací o stavu zaplnění kontejnerů na odpad, údajů o stavu ovzduší apod. Nespornou výhodou této sítě je také fakt, že odpadají náklady za měsíční poplatky a nutnost konektivity do vzdáleného cloudu.

ENIKA.CZ pro každého zákazníka vytvoří privátní síť LoRa WAN, kterou má pod svojí správou. Díky tomu může pružně reagovat na požadavky klientů a spoluvytvářet individuální projekty.

Základní prvky řídícího systému Poseidon City

Přijímač NEMA a ZHAGA

Obr.2: Přijímače NEMA a ZHAGA

Každé LED svítidlo, které je součástí veřejného osvětlení, a které se bude bezdrátově ovládat pomocí systému Poseidon City, musí být vybaveno přijímačem NEMA nebo ZHAGA. NEMA a ZHAGA označuje dva různé průmyslové standardy, které umožňují vzájemnou konektivitu prvků řídicího systému,

V nabídce společnosti ENIKA.CZ naleznete moduly pro patici NEMA určené k řízení předřadníků s analogovým nebo DALI výstupem, moduly pro patici ZHAGA s DALI výstupem a vestavné nebo externí varianty. Systém je navržen velmi všestranně a mimo své základní funkce může zároveň řídit další technologie. Např. lze využít senzor osvětlení, který od určité úrovně osvětlení zapne nasvícení a čerpadlo fontány, zavlažování parku nebo spustí hlášení o ukončení návštěvní doby.

Gateway – komunikační brána

Obr.3: Gateway

Gateway slouží ke komunikaci mezi serverem a koncovými prvky – přijímači. Dokáže přenést signál na velkou vzdálenost a umožňuje tak ovládání jednotlivých svítidel podle nastavení v aplikaci Poseidon City.

Jednoduché ovládání pomocí aplikace

Správce veřejného osvětlení (např. technické služby či servisní technik) pracuje ve webové aplikaci, která je přístupná na jakémkoliv počítači, tabletu nebo telefonu s webovým prohlížečem. Na pár kliknutí získá vizualizovaný přehled o celkové spotřebě světelné soustavy, může ovládat předem definované skupiny svítidel nebo nastavit časové plány svícení. Kontrola osvětlení probíhá v reálném čase a servisní technik tak může reagovat okamžitě a závady včas odstranit.

Více informací: https://www.enikaposeidon.cz/solutions/venkovni-osvetleni/

ENIKA.CZ s.r.o.
Vlkov 33, 509 01 Nová Paka
Tel. +420 493 773 311
E-mail: enika@enika.cz
www.enika.cz

Hodnocení článku: