Jste zde

Předčí vaše očekávání: Balení, senzory, řešení - 2.část

Od automatizovaných systémů pro výrobní a balicí procesy se v současné době žádá, aby byly stále flexibilnější, efektivnější a chytřejší. Inovativní senzorová řešení Leuze vás budou doprovázet celým balicím procesem. V druhé části představíme další zajímavé aplikace.

První část článku se podrobně věnovala jednotlivým produktlm pro obalový průmysl. Druháý část představí některé aplikace a optimální kombinace senzorů pro ně. 

Senzorová řešení pro stáčení nápojů

V plnicích strojích obvykle probíhá plnění kapalin do průhledných nádob ze skla nebo PET při extrémní rychlosti. Kombinace procesů, které už jsou pro lidské oko jen těžko postřehnutelné, a využití průhledných nádob klade na senzory v plnicích systémech mimořádně vysoké nároky. Vysoce citlivé senzory pro čiré sklo se spínací frekvencí až 5 kHz jsou schopné detekovat průhledné nádoby při extrémně vysoké rychlosti. Senzory řady 3C a 18B mají navíc integrovanou funkci sledování, díky které odpadají prostoje způsobené znečištěním zařízení. Tyto senzory jsou navrženy pro „mokré“ aplikace – jsou vodotěsné a robustní, takže odolají i pravidelným čisticím cyklům. Plastová a kovová pouzdra se stupněm krytí IP 67 a 69K zajišťují maximální dostupnost systému.

 1. Detekce PET preforem / PRK 18B
 2. Měření výšky plnění / LS 55 H2O
 3. Kontrola přítomnosti víček / HT 3C.XL
 4. Detekce lahví během přepravy / PRK 3CPRK 55RK 18B
 5. Detekce nádob pro etiketování / PRK 3C.T
 6. Detekce řezné linie / KRTCRT
 7. Detekce dvířek / MC 300RD 800
 8. Přesná detekce polohy / PRKL 3C
 9. Detekce zatížení dopravníku / HTU 318HTU 418
 10. Monitorování řady / IS 218

Senzorová řešení pro balení farmaceutických produktů

Balicí procesy v tomto odvětví obvykle zahrnují balení tablet do blistrů a plnění tekutin do skleněných nebo plastových lahviček. Vzhledem k přísným hygienickým normám smí být komponenty zpravidla vyrobeny pouze z nerezové oceli. Na výrobu a balení farmaceutických produktů se vztahují nejvyšší hygienické požadavky. Aby nedocházelo k záměně, musí čtečky čárových kódů skenovat se 100% spolehlivostí. Čtečky DCR 200i jsou schopny přečíst všechny typy kódů a garantují sledovatelnost výrobních a balicích procesů pro všechny produkty. Díky svému hygienickému nerezovému pouzdru vyhovují požadavkům farmaceutického průmyslu — modely Hygiene řady 53 jsou například vybaveny laserovou technologií pro spolehlivou a rychlou detekci i těch nejmenších lahviček. Senzory si poradí také s řadou výzev souvisejících s detekcí samolepicích štítků na etiketovací stanici. Například vidlicové senzory GSU 14D zvládají spolehlivě detekovat téměř neviditelné průhledné štítky na průhledném povrchu. Během kontroly kvality je dále kontrolována přítomnost připevněných papírových štítků pomocí luminiscenčního senzoru LRT 8.

 1. Detekce čirých lahviček během přivádění / LV 463
 2. Přesné polohování lahviček / PRKL 53
 3. Detekce lahviček na šnekovém dopravníku / HT3C.V
 4. Detekce spojů / VSU 12IGSU 14D
 5. Detekce řezných linií / KRT 3BKRT 55KRT 18B
 6. Určení aktivační polohy / PRK 3CPRK 55
 7. Detekce etiket / IGSU 14DGS 63BGS 61
 8. Kontrola přítomnosti etiket / LRT 8
 9. Identifikace kódů / DCR 200i
 10. Zajišťování ochranných dvířek a krytů / RD 800

Senzorová řešení pro balení masných výrobků

Průmyslové zpracování syrového masa a dalších citlivých potravin vyžaduje dodržování nejvyšších hygienických norem. Základem naprosto hygienické výroby je v tomto případě pravidelné a intenzivní čištění všech použitých součástí. Automatizační komponenty určené pro tento sektor musí být odolné vůči silným čisticím prostředkům, vysokotlakému čištění a častým změnám teplot.
Pouzdra níže doporučených senzorů jsou vyrobena z odolného plastu neutrálního při styku s potravinami nebo kvalitní nerezové oceli. Senzory samotné jsou mimořádně robustní, a skvěle se tak hodí k použití při zpracování masa a v potravinářském průmyslu jako takovém. Zárukou odolnosti je vysoký stupeň krytí IP 67 a IP 69K a certifikace ECOLAB.

 1. Monitorování přiváděcí oblasti / HRTR 53.S
 2. Detekce přední hrany produktu / HRTL 53.C2.XL
 3. Zajišťování bezpečnostních dvířek / S 420
 4. Detekce značení na fólii / KRT 3BKRT 55KRT 18B
 5. Měření průměru role / ODS 96B
 6. Detekce konce fólie / RK 18B
 7. Vyhodnocování bezpečnostních signálů / MSI SRMSI 400
 8. Monitorování tištění kódu / LSISDCR 200i
 9. Detekce nádob / PRK 46C
 10. Identifikace kódů / BCL 304i

Senzorová řešení pro výrobu pečiva a cukrářských výrobků

Při automatizované výrobě a balení pekařských a cukrářských výrobků se křehké pečivo bezpečně a hygienicky zpracovává a balí do atraktivních obalů. Nároky na senzorové systémy jsou zde mimořádně vysoké a standardní senzorové systémy si zpravidla nedokážou spolehlivě poradit s kontrolou nepravidelných tvarů nebo výšky plnění. U senzorů pro obalový průmysl je veký důraz kladen zejména na výkon čtení. V závislosti na aplikaci bývá potřeba, aby jediný senzor dokázal spolehlivě detekovat množství různých obalových materiálů, jako jsou tištěné fólie s vysokým leskem a fólie s různým stupněm průhlednosti. Jednosměrné fotoelektrické senzory LS 25B detekují obsah během balení produktů do potištěných nebo laminovaných plastových obalů a fólií, případně po něm. Kontrastní senzory jako KRT 18B kontrolují, zda je obal řezán na správnou velikost. Změnu produktů usnadňuje vzdálená kalibrace pomocí systému IO-Link nebo nastavení na zařízení. Pracovník obsluhy tak může rychle a jednoduše určit vhodnou konfiguraci pro daný obalový materiál.

 1. Detekce objektů ve více řadách / LRS 36
 2. Monitorování výšky produktů / ODS 9
 3. Detekce spojů / VSU 12IGSU 14D
 4. Měření děrovaného okraje / GS 754B
 5. Detekce natištěných značek / KRT 18B
 6. Monitorování spojů / LV 463.XR
 7. Kontrola obsahu balení / LS 25B High-Power
 8. Kontrola obsahu balení / LCS-1
 9. Monitorování vkládání / RK 46C VarOSCSR
 10. Monitorování rozměrů a polohy / LSIS 4xx

Senzorová řešení pro balení kartonových krabic a beden

Sekundární obal slouží k ochraně atraktivního primárního obalu – často se jedná o balení skupiny lahví do smršťovací fólie nebo balení jakéhokoli zboží do krabic. Pro snazší přepravu a manipulaci jsou jednotlivé jednotky seskupeny do větších balíčků. Využívané senzory musí zajišťovat bezpečné a pečlivé zabalení i hladkou přepravu do dalších částí procesu. Retroreflexní fotoelektrické senzory a skenovací senzory se obvykle používají k detekci produktů v přiváděcí zóně. Ke složitějším úlohám se v závislosti na požadavcích dané aplikace využívají měřicí senzory, například ODS 9. Kontroly uzavření následně zajišťují hladkou přepravu do dalších částí procesu, kde se ke spolehlivé identifikaci využívá kontrola čárových kódů pomocí čteček DCR 200i.

 1. Identifikace kódů na obalech / DCR 200i
 2. Kontrola přítomnosti a polohy kartonů / HT 25CHT 46C
 3. Monitorování výšky plnění / ODS 96Bultrasonic sensors
 4. Kontrola uzavření krabic / LRS 36
 5. Detekce lesklých objektů / RKR 3B gloss
 6. Monitorování balíčků v jedné řadě / PRK 25CPRK 55PRK 8
 7. Monitorování kompletnosti na bednách / LRS 36

Senzorová řešení pro paletizaci

Termín end-of-line označuje v automatizaci výrobních provozů přechod z fáze výroby do fáze skladování a přepravní logistiky. Využívané stroje jsou v maximální míře automatizované pro standardizované procesy. Kromě toho musí být správně zabezpečeny, aby vyhovovaly všem předpisům na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Spolehlivá identifikace balíků je klíčem k přesnému a bezchybnému toku materiálů. V oblasti efektivního a bezpečného designu provozních bezpečnostních zón jsou bezpečnostní světelné závěsy MLC SPG volbou, která s přehledem předčí obdobná řešení, protože samy o sobě (bez nutnosti dalších senzorů) umožňují muting nenáročný na prostor a zajištěný proti neoprávněné manipulaci. Retroreflexní fotoelektrické senzory RK 46 VarOS dodávají nepřerušované signály o přítomnosti, a to i v případě objektů s nepravidelným tvarem nebo s otvory (jako jsou palety nebo klece). Jako senzory pro nepřerušovaný muting zastávají komplexnější práci než běžné senzory, například detekci mezer v nákladu. Pro zajištění správné detekce potlačují senzory řad 25C a 46C rušení způsobené odrazivými fóliemi s vysokou mírou spolehlivosti.

 1. Monitorování vyrovnání balíků / CML v uspořádání V
 2. Monitorování koncových poloh / IS 244
 3. Detekce fólie / PRK 3CPRK 25C
 4. Integrace bezpečnostních senzorů / MSI 400
 5. Muting bez přerušování / RK 46C VarOS
 6. Kontrola vstupu / MLD-SET
 7. Kontrola vstupu / MLC 530 SPG
 8. Identifikace kódů / BCL 500i
 9. Detekce palet / RK 46C VarOS
 10. Detekce projekce nákladu na paletě / HTU 710HTU 505

Optické senzory Leuze jsou dostupné skladem u distributora Schmachtl CZ, který zajišťuje dodávky, technickou podporu a servis všech komponentů Leuze.

www Schmachtl.cz 

Hodnocení článku: