Jste zde

Bezdrátová komunikace PLC Millenium3 s PC přes Bluetooth

PLC Crouzet Millenium3 umožňuje netradiční bezdrátovou komunikaci s PC prostřednictvím Bluetooth. Přes něj lze nahrávat / číst program PLC, kontrolovat a ladit běh programu, zobrazovat a vzdáleně ovládat displej PLC bezkontaktně na vzdálenost až 15 m.

Bluetooth rozhraní pro PLC Millenium 3

V podstatě jde o "prst" do programovacího konektoru PLC Millenium 3 umístěný v plastovém pouzdru zcela shodném s pouzdrem na konci Vašeho programovacího RS-232 či USB kabelu. Pouze z něho již nic nevychází. Celá elektronika Bluetooth, včetně antény, je zavřena uvnitř. Jen horní konec pouzdra, který po zasunutí modulu do šachty PLC kouká ven, je opatřen štítkem s MAC adresou rozhraní, která slouží k identifikaci rozhraní a tedy i PLC v telefonu během navazovaní připojení.

Samotné zprovoznění Bluetooth komunikace na straně PLC je zcela triviální. Prostě podobně jako programovací kabel jen Bluetooth modul zasunete do šachty i klidně již zapnutého PLC a to je vše. Nic se nemusí měnit v programu či nastavení PLC, což je velmi příjemné, protože jakékoliv již běžící a používané PLC lze tímto dovybavit bez jakéhokoliv zásahu programátora. Tuto komunikaci PLC<->PC může zprovoznit téměř každý technicky trošku zdatný člověk.

  

Bluetooth rozhraní pro PLC Millenium 3 se zasunuje do stejné "šachty" jako programovací kabel a je okamžitě funkční bez potřeby cokoliv  v PLC nastavovat (obr. vlevo a nahoře). Bluetooth prst pro PLC Millenium3 je výrazně vetší než USB-Bluetooth adaptér Omega Nano, který používám na straně počítače (obr. vpravo).

Navázání Bluetooth připojení k PC

Já osobně PLC Millenium3 připojuji na svůj 4 roky starý programovací notebook Lenovo, který však nemá přímo integrované Bluetooth rozhraní, a proto úspěšně využívám USB-Bluetooth vysílač Omega . Procedura připojení tedy bude ukázána na něm a ještě na operačním systému Windows XP, který, i když již nepodporován, zatím stále pro účely programování PLC využívám a nemám zatím jej důvod měnit. Ale mám vyzkoušeno, že na Windows 7 to funguje obdobně.

Nebudu zde nijak popisovat instalaci samotného mého USB-Bluetooth převodníku Omega, ale vycházím již ze stavu, že mám na počítači Bluetooth rozhraní již plně funkční.

K navázání Bluetooth komunikace je nutné nejdříve Crouzet Bluetooth "prst" zasunout do slotu v PLC Millenium 3 a zapnout napájení PLC. V mém případě u PLC typu CD12 to je 24VDC. Tímto momentem začne Bluetooth sám automaticky vysílat. Nikde v PLC se nic dále nemusí zapínat či aktivovat. Dále je nutné přistoupit na stranu počítače a v příslušném okně správy Bluetooth zařízení nechat vyhledat nová Bluetooth zařízení. V tomto momentě by se mělo v seznamu dostupných zařízení objevit nové zařízení "Millenium3". Pokud se tak nestane, zkontrolujte správnou aktivní funkci Bluetooth v počítači, zkontrolujte správně zasunutý Crouzet Bluetooth prst do slotu PLC a zda displej PLC svítí a něco ukazuje (tzn. PLC je napájeno), případně zmenšete vzdálenost mezi PC a PLC. Osobně mám vyzkoušenou funkci až na 15 m, ale samozřejmě zdi či další překážky nebo výkon Bluetooth vysílače v PC mohou komunikační dosah dost ovlivňovat. Na prvotní připojení je vhodná malá vzdálenost do cca 3 metrů.

 

V PC nalezení  vzdáleného Bluetooth "prstu" Millenium3 (obr. vlevo) a jeho spárování s PC zadáním "Passkey: 6633" (obr. vpravo). 

Pokud se v počítači objeví nové Bluetooth zařízení "Millenium3", je nutné následně provést jeho spárování s PC. Při tomto kroku jste vyzvání k zadání bezpečnostního klíče, které je  Crouzet Bluetooth "prst" standardně "6633". Tím by se mělo spárování úspěšně provést a nakonec již jen je nutné aktivovat službu Bluetooth virtuálního COM portu, jejímž prostřednictvím se vytvoří v PC COM port určitého čísla, který se následně vybere přímo v programovacím softwaru "Crouzet Logic Software M3".

   

Po spárování Bluetooth zařízení lze přistoupit k vytvoření virtuálního COM portu bluetooth komunikace (obr. vlevo). Pak již komunikace mezi PC a PLC běží... (obr. vpravo). 

V tomto momentě již práce / komunikace PLC Millenium3 probíhá stejně jako při propojení přes USB nebo sériový kabel, pouze někdy (např. při nahrávání programu z PC do PLC) je nutné několik sekund déle vyčkat než u propojení kabelem. Též emulace běhu programu v PLC se někdy na chvilku "zadrhne", ale v zásadě všechny funkce vyžadující komunikaci mezi PC a PLC docela dobře fungují.

 

Pak už stačí jen nastavit ve vývojovém softwaru jako komunikační port vytvořený Bluetooth virtuální COM port (obr. vlevo) a komunikace s PLC funguje... (obr. vpravo).

Závěr

Celkově je dle mého názoru bezdrátově vzdálené ovládání, resp. řešení vizualizace PLC, pomocí Bluetooth velmi zajímavé a i užitečné řešení, které jen trošku kazí dost vysoká cena Bluetooth rozhraní pro PLC. Funkce je bezproblémová.  Důležité je pak jen znát heslo "6633" pro Bluetooth spárování, které je prostě pevně dané a vždy stejné. Dosah byl v tomto případě i větší než deklarovaných 10 m. Konkrétně jsem bez problémů PLC ovládal i na vzdálenost cca 15 m při přímé viditelnosti a na cca 8 metrů i přes cihlovou zeď tloušťky cca 15 cm.

Užitečné odkazy k PLC Crouzet Millenium:

Odkazy na předchozí články o PLC Millenium 3:

Hodnocení článku: