Jste zde

Pohony

Mikrokontroléry Stellaris s jádrem ARM Cortex-M3 pro řízení motorů

I když pro potřeby řízení motorů a motorků lze použít i běžná MCU, pro spolehlivé řešení regulace i 3fázových a BLDC motorů je dobré mít k dispozici něco víc. Zajímavé řešení poskytuje americká společnost Luminary Micro, kde její MCU Stellaris obsahují pro tyto účely speciální periferie a PWM generátory. Zajímavé je i použití moderního 32bitového procesorového jádra ARM Cortex-M3, které poskytuje velký výpočetní výkon i při taktování jen 20 MHz.

Bylo na SALIMĚ 2008 - Bubnové motory INTERROLL

Na veletrhu SALIMA 2008 bylo vidět hodně zajímavých věcí. Jednou z věcí, která mě nejvíc zaujala, byly bubnové motory na stánku společnosti INTERROLL. Jejich široký sortiment zahrnuje bubnové motory nerezové i ocelové, výkonů desítek W i desítek kW a různých průměrů i délek. Pokud však netušíte, co to je bubnový motor a jak vypadá, následující článek vám to také ozřejmí.

Motory a jejich řízení s MCU - 2.část - spínací můstky a jejich připojení k MCU

Zatímco v prvním díle seriálu "Motory a jejich řízení s MCU" byly uvedeny základní informace o hlavních typech a provedeních motorů využívaných v současné době, následující druhý díl se zaobírá možnostmi řízení elektromotorů pomocí mikrokontrolérů, strukturou spínacích můstků vhodných pro konkrétní typy motorů a základními informacemi pro realizaci řídícího programu v MCU a DSP.

Motory a jejich řízení s MCU - 1.část - typy motorů

S rostoucí automatizací systémů a zařízení a rozvojem elektronického ovládání, se rozšiřují i možnosti řízení elektromotorů, jako základního prostředku převodu el. energie na mechanický pohyb. Mnoho spotřebičů, které v životě běžně používáme, využívá menší či větší motory a motůrky různé konstrukce, které jsou dnes prakticky vždy vybaveny elektronickým řízením pro zajištění nížší spotřeby el. energie, snížení vibrací, přesnou regulaci pohybu či nastavení rychlosti otáčení. Následující seriál článků by měl přiblížit, co se pod pojmem řízení motorů skrývá.

Jak se řídí motory s Freescale?

Nezbytnou částí všech automatizovaných provozů je převod elektrické veličiny (elektrického signálu) na mechanický pohyb, který je obvykle realizovaný elektromotorem. Za více jak jejich 100letou existenci se vyvinulo mnoho typů a principů, které poskytují různé vlastnosti a zároveň vyžadují určitý typ regulace a buzení (napájení). Pro tyto účely slouží různá elektronická zapojení sloužící k řízení, regulaci a stabilizaci pohybu, resp. rychlosti otáčení, výkonu, točivého momentu a dalších parametrů. Zatímco dříve byly možnosti díky součástkové základně dosti omezené nebo byla zapojení velmi složitá, dnes je možné díky mikrokontrolérům (MCU) a signálovým procesorům (DSP) s mnoha periferiemi vše udělat daleko elegantněji. Firma Freescale však zašla ještě dál a vyvinula i speciální verze MCU a DSP, které jsou přímo určeny pro aplikace ovládání a řízení motorů.

Řízení 3fázových BLDC motorů: Jediný čip nabízí kompletní bezsenzorové řešení s velkou efektivitou

Bezsenzorový PWM řadič TOSHIBA TB6588FG (distribuovaný společností GLYN) kombinuje bezsenzorové PWM řízení motoru, ochranné funkce, kompletní 3fázový můstek a komparátor v 36pinovém pouzdře HSOP. Kombinací bezsenzorových operací a vysoké funkčnosti integrovaného obvodu se redukuje počet externích součástek, složitost návrhu a tím i dobu vývoje aplikací s 3fázovými BLDC motory (Brush- less DC motor je bezkartáčkový stejnosměrný motor) do výkonu 60W. Celý článek najdete zde ...

Stránky