Jste zde

OEE = celková efektivnost zařízení a výroby

Hodnota OEE je nejlepší metrikou pro identifikaci ztrát a zlepšování produktivity výrobních zařízení. Měřením OEE lze získat důležité informace o tom, jak systematicky zlepšovat výrobní proces. Co se tedy pod zkratkou OEE konkrétně skrývá?

Co je OEE?

Celková efektivnost zařízení OEE (zkratka z anglického Overall equipment effectiveness) je ukazatel efektivnosti výrobních zařízení, který umožňuje srovnat efektivnost jednotlivých výrobních zařízení, ale také celých výrobních linek. V 60. letech 20. století jej sestavil Seiichi Nakajima pro japonský institut plánování výroby (Institute of Plant Maintenance).

Hodnota OEE představuje klíčovou informaci pro podniky, které chtějí neustále zlepšovat a zeštíhlovat svoje výrobní procesy, protože v sobě zahrnuje více složek ovlivňujících celkovou efektivnost, které lze samostatně vyhodnotit, tak je ukazatel vhodný pro snižování nalezených ztrát a zlepšovat tak výkon nebo kvalitu ve výrobě a zvýšit tak provozní zisk. Využívá se v zlepšovacích programech jako downtime management (DTM), lean manufacturing, Six Sigma nebo Kaizen. Celková efektivita zařízení OEE odkrývá skryté kapacity výrobních strojů, kterých mohou využít výrobní týmy a dosáhnout tím zvýšení provozního zisku podniku.

Jeho hodnota se udává v procentech využití normované kapacity zařízení. Jednoduše řečeno, určuje procento výrobního času, který je skutečně produktivní. OEE skóre 100% znamená, že vyrábíte pouze dobré výrobky co nejrychleji, bez odstávek. V jazyce OEE to znamená 100% kvalitu (pouze dobré díly), 100% výkon (co nejrychleji) a 100% dostupnost (bez času zastavení). OEE větší než 85% obvykle znamenají výborné hodnoty, tedy že firma pracuje velmi efektivně. Procento se ale liší podle typu výroby - zatímco u dávkové nebo kusové výroby je z principu procento menší, tak v hromadné a vysoce automatizované výrobě se pohybuje mezi 90 a 100%.

Výpočet OEE

OEE ukazuje výrobní ztráty způsobené prostoji/opravami nebo poruchami strojů a tedy nejjednodušším způsobem je poměr užitečného a disponibilního času:

  • OEE = Užitečný čas zařízení / Disponibilní čas zařízení

OEE lze však vyjádřit jako součin těchto tří faktorů v procentech:

  • DOSTUPNOST (Availability) = výrobní ztráty způsobené prostoji opravami nebo poruchami strojů = Skutečný čas výroby / plánovaný čas výroby.
  • VÝKON (Performance) = ztráty využití normované kapacity zařízení prezentující nižší výrobní takt = Skutečné množství vyrobených výrobků / Normované množství výrobků.
  • KVALITA (Quality) = ztráty z nekvality výrobků (vady a poškození) =  Množství shodných výrobků / Množství vyrobených výrobků.

Sběr dat pro výpočet OEE

Pro potřeby reálného vyhodnocení parametru OEE provozovaného zařízení nebo celé výrobní linky je nutné on-line sledování vytíženosti a stavu strojů, jejich efektivního využití dle ukazatele OEE, sledování průběhu zakázek a práce operátorů. V tomto směru je klíčový je automatický sběr dat přímo ze strojů, linek a pracovních stanic pro on-line záznam začátků a konců prostojů, jejich příčin, výrobních cyklů, rychlostí výroby, počtu shodných a neshodných kusů, včetně příčin těchto neshod. Připojení může být realizováno mnoha způsoby od přímé komunikace s řídícími počítači strojů, přes PLC až po snímání signálů na svorkách v elektro rozvaděčích strojů, nebo přidáním nových snímačů.

Pro přihlašování operátorů na pracoviště a odvádění zakázek se mohou používat volitelné dotykové výrobní terminály umístěné v blízkosti pracovišť. Terminály mohou být vybaveny čtečkami zaměstnaneckých karet a čárových kódů pro načítání pracovních příkazů a jednotlivých operací. Pracovní příkazy lze také vybírat z on-line seznamu na terminálu.

K zajištění výše uvedeného pak různí výrobci nabízejí specializované softwary i celé on-line sledovací systémy, jako například aplikace "Performance Analyser" a "Field Client" firmy Act-in CZ s.r.o ., které navíc na výrobních terminálech mohou zobrazovat operátorům informace o plnění jejich plánu, plnění výkonnostních norem a kvality, odvádět shodné a neshodné kusy, zobrazovat pracovní postupy, zadávat požadavky a hlášení na údržbu, zobrazovat instrukce pro preventivní údržbu a zároveň odepisovat její provedení, zobrazovat instrukce pro kontrolu kvality a odepisovat výsledky kontrol, nebo evidovat výměnu nástrojů a forem. Data jsou poté přenášena i do dalších aplikací "Production Scheduler", "Maintenance Control", "Statistical Quality Control" a "Plant View" poskytující řadu analýz a výstupů v podobě Pareto grafů, tabulek a tiskových sestav.

Závěr

Měření OEE je odborníky z managementu obvykle označováno jako nejlepší metrika pro identifikaci ztrát, postupu v pokroku a zlepšování produktivity výrobních zařízení. Měřením OEE lze získat důležité informace o tom, jak systematicky zlepšovat výrobní proces. Na webu OEE.com se uvádí, že většina výrobních společností, dokonce i dnes, má OEE skóre cca 60% a častěji se lze setkat se společností s hodnotami OEE nižšími než 45% než společnosti s hodnotami OEE vyššími než 85%.

Měřením a vyhodnocením OEE se dnes zabývá mnoho firem v oblasti průmyslové automatizace nejen v zahraničí, ale i v ČR, které nejen nabízejí služby poradenství, ale i konkrétní software, aplikace i celé systémy pro sběr dat, jejich vyhodnocení i prezentaci.

Odkazy:

Hodnocení článku: