Jste zde

Nové schopnosti prediktivní a preskriptivní analýzy

Společnost Rockwell Automation spojila profesionální služby, výkonné algoritmy strojního učení a software pro prediktivní analytiku a nabízí na tomto základě prediktivní a preskriptivní údržbu.

Co se rozumí pod označením prediktivní údržba?

S prediktivní a preskriptivní údržbou mohou provozovatelé průmyslových zařízení předvídat nutnost údržby a provádět nezbytné opravy dříve, než dojde k poruše. To výrobcům umožní předcházet nákladným odstávkám zařízení a zvyšovat produktivitu.

Neplánované odstávky jsou jednou z nejpodstatnějších hrozeb vůči maximalizaci výnosů našich zákazníků. Stroje vybavené schopnostmi prediktivní a preskriptivní analytiky mohou výrobcům pomoci předcházet tomuto kritickému riziku prostřednictvím lepší údržby. Tyto stroje si přímo vyžádají zákrok od oddělení údržby – ale pouze tehdy, když je takový zákrok potřeba. To zákazníkům pomůže zlepšit u jejich zařízení hodnotu doby v provozu a současně snížit náklady na údržbu.

Software Rockwell Automation pro prediktivní údržbu

Prediktivní údržba představuje nejnovější nabídku v rámci rozšířeného portfolia informačních řešení společnosti Rockwell Automation, která výrobcům pomáhá řešit problémy vyvstávající v jejich zařízení. Tato řešení lze rovněž škálovat podle podnikového a výrobního procesu při využití služeb implementace, cloudového monitorování a zásahů v místě instalace.

Řešení Rockwell Automation pomáhají informovat obsluhu o tom, jak a proč dochází k zhoršení stavu strojů, a následně stanoví nejlepší způsob nápravy dané situace. To obsluze umožní provádět nezbytné, specifické údržbářské zásahy namísto pouhých reakcí na poruchy stroje nebo plýtvání časem na zbytečné opravy. Software je propojen se softwarem FactoryTalk Historian a s průmyslovým systémem pro správu technických aktiv.

Software pro prediktivní údržbu se učí schematické situace, které předcházejí událostem spojeným s odstávkou zařízení a zaneseným v historii vaší údržby, a následně nastaví příslušné nástroje tak, aby stejná schémata rozpoznávaly v budoucnosti. Souběžně s tím, jak jsou vytvářena nová data, poskytují nástroje strojního učení soustavné sledování všech aktuálních dat ze senzorů a hledají specifikovaná schémata situací. Tyto nástroje mohou navíc detekovat atypická schémata, která mohou představovat nové poruchy, jež je třeba prověřit. Upozornění s příslušnými instrukcemi pak lze realizovat v podobě e-mailových a textových zpráv, přes webovou aplikaci nebo integrací s počítačovými systémy pro správu údržby. Software pro prediktivní údržbu zahrnuje rovněž integrovanou schopnost vydávat pracovní příkazy, které může obsluha využít pro správu výstražných upozornění při nepřítomnosti příslušného systému.

Závěr

Služby vzdáleného sledování mohou zajistit sledování zavedeného řešení, předepisují úkoly kritické preventivní údržby, upravují prediktivní algoritmy v souvislosti s detekcí nových poruchových stavů, a dokonce poskytují možnost zásahu na pracovišti a provedení příslušných údržbářských úkonů. Tato praxe průmyslovým společnostem umožní využívat výhod prediktivní údržby, aniž by musely školit vlastní personál pro podporu této technologie.

Odkazy:

Hodnocení článku: