Jste zde

Oceněné exponáty v soutěži "ZLATÝ AMPER 2013"

V rámci 21. ročníku veletrhu AMPER proběhla tradiční soutěž o nejpřínosnější exponát veletrhu ZLATÝ AMPER 2013. Soutěž byla určena pro exponáty, které jsou svými parametry srovnatelné se světovou úrovní a reflektují současné trendy vývoje ve svém oboru. A zde jsou výsledky...

Odborná komise, kterou tvořili mimo jiné odborníci z ČVUT Praha, VUT Brno, ZČU Plzeň, VŠB-TU Ostrava, SAV a EZÚ Praha, udělila 5 ocenění ZLATÝ AMPER 2013 a 5 čestných uznání nejpřínosnějším exponátům veletrhu. Slavnostní předání cen proběhlo 19.3.2013 v 17:30 v konferenčních prostorách v hale P.

Ocenění ZLATÝ AMPER 2013 získali:

 • KOUKAAM a.s. - IPCorder KNR-1004
 • MEgA - Měřící Energetické Aparáty, a.s. - Kompaktní monitor fáze MEg70
 • Panasonic Electric Works Europe AG - Grid-EYE - SMT maticový termoelektrický senzor
 • RICE- Regionální inovační centrum elektrotechniky, Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni  - RICE Embedded Modular Control System – REMCS
 • Siemens s.r.o.  - SIMATIC S7 CPU 1516-3 PN/DP

 

Krátký popis vítězných zařízení:

 

IPCorder KNR-1004 společnosti KOUKAAM a.s.

IPCorder KNR-1004 je řada nejmenších samostatných NVR  s možností záznamu na 3,5″ HDD. Jde výkonnějšího nástupce kamerového systému IPCorderu KNR-090 a je určeno pro správu domácích a menších IP kamerových systémů a umožňuje vzdálený přístup ke kamerovému systému pomocí běžných webových prohlížečů a podporuje operační systémy Microsoft Windows®, Apple® OS X® a Linux.  S maximálním datovým tokem umožňuje snadný přístup k živému obrazu až ze 4 IP kamer, záznamům i nastavení, jednoduchou instalaci a připojení široké řady podporovaných kamer, včetně zařízení podporujících ONVIF protokol. Pomocí mobilní aplikace IPCorder Mobile app se můžete ke kamerovému systému připojit pomocí chytrých telefonů a tabletů.

Mezi základní vlastnosti patří:

 • 1 pozice pro vložení 3,5″ SATA pevného disku (podpora HDD do kapacity 3TB)
 • Podpora až 4 IP kamer nebo videoserverů
 • Nejmenší IPCorder
 • Integrovaný alarm upozorňující na nouzový stav
 • Atraktivní vzhled s nastavitelným Světelným pásem

Odkaz na stránky společnosti KOUKAAM a.s.:  http://www.koukaam.se

Kompaktní monitor fáze MEg70 od společnosti MEgA - Měřící Energetické Aparáty, a.s.

Kompaktní monitor MEg70 je určen k měření napětí, proudu, výkonů a energií jedné fáze. Zaznamenává události na napětí, které vyhodnocuje metodami třídy S standardu kvality napětí ČSN EN50160 Ed.3. Vyhodnocuje a zaznamenává i nadproudy jako události. Vykonává funkce jako například on-line měření, záznam časových průběhů měřených veličin, vyhodnocení denních diagramů proudu, záznam událostí na napětí a proudu nebo měření elektrické energie v šesti registrech. Je vybaven zálohovanými interními hodinami, flash pamětí pro uchovávání změřených a číslicově zpracovaných dat i galvanicky odděleným sériovým rozhraním RS-485 pro přenos dat do nadřazených měřicích sítí a systémů.

Kompaktní monitor MEg70 se vyznačuje mechanickým sdružením měření napětí, proudu, měřicích a vyhodnocovacích obvodů včetně sériového rozhraní do jednotky, která se připevňuje ve vhodném místě na měřený fázový vodič. Ke kontaktu s měřeným napětím i  izolovaného fázového vodiče je použit kontaktní mechanismus s výměnným hrotem a k měření proudu fázového vodiče slouží ohebný snímač proudu. Pro napájení a komunikaci je monitor MEg70 vybaven dvojicí navzájem propojených čtyřpólových pružinových svorkovnic, umožňujících zřetězení více monitorů a jejich připojení na společný napájecí zdroj i na nadřazený komunikační systém. Ke zjištění správného kontaktu s měřeným vodičem slouží bezpečná zdířka, kterou lze alternativně využít k bezpečnému připojení měřeného napětí měřicí šňůrou bez nutnosti narušení izolace měřeného vodiče. Vzhledem k místu instalace není vybaven žádnou indikací a zobrazením. To se realizuje v nadřazeném informačním systému, s nímž komunikuje prostřednictvím galvanicky odděleného rozhraní RS485. Tak je monitor připraven pro implementaci i do již realizovaných informačních systémů.

Výhodou kompaktního monitoru MEg70 je měření bez předřazených přístrojových transformátorů a dalších prvků, což výrazně snižuje náklady na instalaci a umožňuje i dodatečnou realizaci přesného měření dle platných standardů.

Odkaz na stránky společnosti MEgA - Měřící Energetické Aparáty a.s.: http://www.e-mega.cz

Embedded Modular Control System - REMCS od Regionálního Inovačního Centra Elektrotechniky (RICE)

Modulární řídící systém REMCS je určený pro řízení real-time aplikací v oblasti energetiky a dopravní techniky a je poskytován jako otevřená platforma pro implementaci jednodeskových i náročných aplikací pro 19" rack. Systém vyvinulo jako univerzální platformu řídícího systému pro široké spektrum aplikací tzv. Regionální Inovační Centrum Elektrotechniky (RICE) sídlící na Elektrotechnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. RICE, které si klade za úkol pokrýt kompletní výzkumný řetězec od počátečního teoretického výzkumu a modelování, až po výrobu vzorků (kusových produktů)/prototypů a jejich testování v jednotlivých definovaných výzkumných oblastech. Následná komercionalizace výsledků je zásadní pro fungování celého projektu. Urychlit zavádění moderních technologií do praxe, pomoci s náročným vývojem a nabízet komerčním firmám předzpracované výsledky, prototypy a funkční vzorky jsou zásadní směry, kterými bude směřovat spolupráce centra s průmyslovými partnery.

Konkrétně při vývoji systému REMCS byly využity nejmodernější technologie v podobě interní LVDS komunikace 2x 1,3 Gb, Hercules™ ARM® Safety mikroprocesor, zvýšená HW bezpečnost, Altera® Avalon® rozhraní, FPGA design založen na Avalon® Qsys systému. I když je systém REMCS je primárně určen pro 19" rack, lze jednotlivé moduly použít i samostatně. Přitom je poskytován jako otevřená platforma pro implementaci jednodeskových i náročných aplikací včetně výrobních dat, kdy každý zákazník má možnost systém dále libovolně rozšířit dle svých potřeb. Doposud již bylo vyvinuto velké množství modulů, které zahrnují  například 20ti slotový backplane, mikroprocesorovou kartu, kartu pro řízení měničů a pohonů, univerzální kartu pro zákaznické moduly, moduly digitálních a analogových vstupů a výstupů.

Odkaz na stránky Regionálního Inovačního Centra Elektrotechniky (RICE): http://www.rice.zcu.cz/

Příklad systému REMCS s vestavěnými kartami i volnými sloty.

Grid-EYE SMT maticový termoelektrický senzor od společnosti - Panasonic Electric Works Europe AG

Panasonic Electric Works uvedla na český trh jako novinku detekční senzor s názvem Grid-EYE, který svými parametry výrazně převyšuje standardní senzory detekce přítomnosti.  Panasonic ve světovém měřítku jako první vyvinul SMT (Surface Mount Technology), termoelektrický senzor maticového typu. Dlouhodobý vývoj v oblasti infračerveného snímání umožnil spatřit světlo světa senzoru jehož 64 detekčních elementů je uspořádáno do formátu čtvercové matice 8x8 a umožňuje velmi široké možnosti uplatnění.

Na rozdíl od konvenčních, na teplotu citlivých senzorů, které pouze měří teplotu určitého bodu, je Grid-EYE, založený na vlastní MEMS technologii, schopný měřit teplotu individuálně ve všech 64 měřících bodech (8x8 bodů). Díky křemíkovým čočkám je možno aktivně sledovat úhel 60° a v něm přesně detekovat nejen přítomnost, ale zároveň pohyb, rychlost a směr pohybujících se objektů. Frekvence snímkování může být 10 či alternativně 1 snímků/s. Digitální přenos dat nadřazenému systému zajišťuje v rychlém režimu pracující I2C sériové rozhraní poskytující jednoduché, výkonné a flexibilní rozhraní řízené pomocí dvou vodičů se společnou zemí s rychlostí přenosu až 400kHz v módu Master-Slave. To vše při miniaturních rozměrech 11,6 x 4,3 x 8,0 mm a provozním napájení a teplotě senzoru 3,3 V nebo 5,0 V (dle typu), resp. -20° C až 100°C (dle typu).

Odkaz na stránky českého zastoupení společnosti Panasonic Electric Works Europe AG: http://www.panasonic-electric-works.cz

Porovnání technologie Grid-EYE s ostatními technologiemi optického snímání.

SIMATIC S7 CPU 1516-3 PN/DP od společnosti Siemens s.r.o.

Oceněná jednotka Siemens CPU 1516-3 PN/DP s komunikací Profinet je základním prvkem zcela nové generace řídicích systémů Simatic S7-1500 pro další desetiletí. Jako jediná na trhu je vybavena za provozu odnímatelným barevným displejem pro snadnou údržbu a servis i bez potřeby dříve obvyklého servisního PC. Vyniká výkonnostními parametry a zcela novými komplexními možnostmi integrace více funkcí do jednoho zařízení, např. Motion Control funkce (až 20 os) - řízení otáček os, polohy os, vyhodnocení signálu ze snímače polohy nebo  funkce zabezpečení, jak pro ochranu stroje či technologie proti nežádoucímu přístupu či manipulaci s daty, tak i vícevrstvá ochrana duševního vlastnictví (programu) proti kopírování. Detailní diagnostika na bázi jasných textových hlášek při poruchách systému se neprogramuje, je součástí sytému jako takového.

Základní data výrobce:

 • PLC: SIMATIC S7-1500
 • Centrální procesní jednotka CPU 1516-3 PN/DP
 • Paměť pro program 1 MB
 • Paměť pro data 5 MB
 • Komunikační rozhraní: PROFINET IRT s 2 porty, Ethernet, Profibus,
 • Bitová výkonnost: 10 ns,
 • Slot pro paměťovou kartu

 

Odkaz na stránky PLC SINAMIC S7-1500 společnosti Siemens s.r.o.: http://www.automation.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/en/simatic-s7-controller/s7-1500

 

Odkazy:

Hodnocení článku: 

Komentáře

Hezká věc, jen u nás nedostupná. A zastoupení mlčí...