Jste zde

Minirecenze vzdáleného dohledu ARES 12/14

HWg-Ares12 neboHWg-Ares14 je vzdálený dohled prostředí, který lze použít tam, kde je pokrytí GSM signálem. Obsahuje baterii pro zálohování napájení na několik hodin. Pomocí Emailu nebo SMS pošle upozornění až na 5 telefonních čísel. Data lze načíst do HWg-PDMS (software zdarma), připojit je do Web portálu nebo do SCADA / NMS systému.

HWg-Ares 12 nebo HWg-Ares14 jsou jen o něco málo větší než krabička cigaret. Technické možnosti, které v sobě ukrývají, nám dokáží ohlídat prostředí, aby nedošlo k daleko větším technickým a hlavně finančním ztrátám, kdybychom se nedozvěděli o případné poruše nebo blížící se katastrofě (např. detekce zaplavení vodou nebo porucha klimatizace v chladicích boxech.) Díky zabudovanému GSM modulu ho můžeme použít prakticky kdekoliv, jelikož pokrytí GSM signálem je skoro všude. Stačí mít jen SIM kartu, kterou vložíme do příslušného slotu, připojíme sensory a napájení a máme zajištěn dohled. Nechybí zde také připojení pomocí USB kabelu, který slouží ke konfiguraci zařízení. Tím se zjednoduší prvotní instalace a také nastavení limitních hodnot pro jednotlivé sensory. Při překročení nastavené hranice měřených hodnot, HWg-ARES12/14 upozorní uživatele pomocí SMS nebo Emailem. Nezbytnou součástí je také interní baterie, která při výpadku napájení dokáže zařízení udržet v chodu 3-8 hodin v závislosti na použitých sensorech. Rozdíl mezi jednotkou HWg-ARES12 a HWg-ARES14 je ten, že k jednotce HWg-ARES12 lze připojit 3 sensory, kdežto k jednotce HWg-ARES14 lze připojit až 14 sensorů.
Obr.1. Přední a zadní pohled
 

Pro jaké aplikace se hodí HWg-ARES 12/14:

 • GPRS dohled prostředí serverovny bez připojení do místní LAN
 • Diesel generátory - dohled prostředí a stavu
 • Záložní napájecí systémy
 • Bankomaty - dohled prostředí bez zásahu do připojení ATM
 • Informační systémy (kiosky)
 • Chladicí systémy a lednice
 • Antény a mikrovlnné spoje
 • Technologie u silnic dálnic a železnic
 • Teploty a stav vozovek a kolejí
 • Teploty a posuny konstrukcí
 • Skladové prostory potravin, materiálů
 • Prostory s uměleckými díly a depozitáře
 • Zemědělské prostory (skleníky, sýpky apod.)
 • Technologie rozvodu elektrické energie (trafostanice), vedení
 • Dohled zdrojů vody a stav technických zařízení
 • Monitoring zařízení s vyčerpatelným (doplňovaným) obsahem (automaty na kafé, bagety, olu, masážní křesla, ...)
Obr.2. Komunikační možnosti  ARES12/14
 

Jaké sensory lze připojit?

1-Wire UNI
 • Teplota
 • Vlhkost
 • Intenzita osvětlení
 • 0-30A ST
 • Zaplavení vodou
 • 0-60V SS
 • 0-20mA
 • Pt100/Pt1000
DI vstupy
 • Detektor kouře
 • Detektor napájení 110/230V
 • Detekce proudění vzduchu
 • Detekce pohybu PIR

 

Základní vlastnosti:

 • GSM/GPRS: Quad-Band 850/900 / 1800/1900 MHz - SMA konektor pro anténu
 • Konfigurace: Pomocí USB, konfigurační utilita na "Mass storage" není třeba instalovat
 • FW upgrade: po USB nebo FOTA (Firmware Over The Air) přes GPRS
 • Napájení: Vnější napájení 9-30V / 0.5A
 • Interní baterie: napájení zařízení + senzorů na 3-8 hodin (podle typu senzoru)
 • Životnost baterie: 5 až 12 let (podle typu a používání a provozních teplot)
 • Flash log: 2 Mb / 170.000 záznamů (například 3 senzory / 5 minut = 200 dní)
 • Vstupy: 2 DI pro připojení kontaktů (detektory stavu)
 • Senzory: 2xRJ11 pro 1-Wire UNI
 • HWg-Ares12: podporuje 3 senzory
 • HWg-Ares14: podporuje 14 senzorů
 • Diagnostika: Detekce vnějšího napájení a Stav baterie [%]
 • Alarmy: Email, HWg-Push, SMS
 • Protokoly: SMTP, NTP, HWg Push (http)
 • Autorizace: STARTTLS (Google SMTP)
 • SMS komunikace: Základní ovládání a detekce stavu
 • Roaming: Při detekci roaming GSM sítě deaktivuje GPRS komunikaci
 • Mechanické provedení: 76 x 93 x 28 mm - montáž na zeď nebo na DIN lištu
 • Podpora pro programátory: HWg SDK
 • HWg-PDMS: Logování, export dat do MS Excel, reporty

 

První spuštění:

Pomocí USB kabelu připojíme HWg-ARES12/14 k PC. Otevřeme nově vytvořený disk ARES a tím spustíme aplikaci AresConf (Obr.3.) Zobrazí se nabídka se záložkou General s vypsaným stavem zařízení.

Obr.3. Základní obrazovka konfiguračního software AresConf
 

V této záložce vidíme stav připojených sensorů a binárních vstupů. Samozřejmostí je změna názvu zařízení (přednastaveno je ARES). Při prvním spuštění je nutná kontrola síly signálu a správné přihlášení do sítě operátora. Pokud je síla signálu menší než 50 % je potřeba změnit polohu antény.Důležitým údajem je též stav baterie (ID 65535).

Pokud by byl některý sensor odpojen nebo byl mimo námi zadaný rozsah, ihned se graficky vyznačí(Obr.4.).

Obr.4. Překroční námi definovaných mezí v  AresConf

 

Monitorovací software

Existují dvě možnosti, jak připojit HWg-Ares do PDMS:
 • Email – Jednotka HWg-Ares odesílá emaily do vyhrazené emailové schránky, odkud je PDMS pravidelně stahuje. PDMS zpracovává emaily s přiloženým LOG souborem i poplachové zprávy
 • HWg-Push – HWg-PDMS je nainstalován na serveru na veřejné adrese. Jednotka HWg-Ares posílá přes http protokol periodicky data o připojených senzorech
Obr. 5. Přenos naměřených hodnot pomoci HWg-PDMS
 

HWg-PDMS periodicky sbírá stavy vstupů a hodnoty senzorů nejen z jednotek HWg-Ares připojených přes GSM/GPRS, ale i z ostatních zařízení rodin Poseidon Damocles a HWg-STE připojených po IP. Naměřené data periodicky ukládá do databáze a exportuje jako protokoly (reporty) do MS Excel.Registrovaná verze je zdarma pro 3 senzory

 • Sbírá data po síti LAN (po http z IP adresy zařízení / přes emailovou schránku)
 • Sběr dat do databáze pracuje na pozadí Windows jako služba (NT service)
 • Grafický náhled na uložená data
 • Snadný export dat do MS Excel (pravidelně se spouští na pozadí)
Obr. 6. HWg-PDMS sotware
 

Závěr:

Na první pohled jednoduché zařízení, které překvapí svými možnostmi. Malá krabička dokáže spolehlivě dohlížet na určený prostor. Velkým přínosem je zabudovaný GSM modul a tím není třeba instalace ethernetového kabelu až k zařízení. Pomocí rozhraní 1-wire lze připojit mnoho sensoru různých fyzikálních veličin a tím dostaneme kompletní údaje o hlídaném prostředí.  
 
Vzdálený dohled HWg-Ares12 nebo HWg-Ares14 a k němu příslušné čidla lze koupit na uvedených odkazech:
 
Další tématicky příbuzné články na serveru automatizace.hw.cz:
Hodnocení článku: