Jste zde

Infračervená kamera TIM G7 s VGA rozlišením

ThermoIMAGER TIM G7 je infračervená kamera určená speciálně pro měření a monitorování teplot ve sklářském průmyslu během výroby, dokončování a dalších fázích zpracování samotného skla jako například skleněných tabulí, lahví, displejů a jiných skleněných výrobků.

Tato moderní infračervená kamera je nyní k dispozici s VGA rozlišením 640 x 480 pixelů. Poskytuje velký teplotní rozsah od 200 °C do 1500 °C a je proto vhodná pro sledování teploty během různých výrobních a zpracovatelských procesů. Termokamera nabízí vysokou frekvenci snímání obrazu (až 125 Hz) a funkci lineárního skenování produktů během automatizovaného procesu. Tím umožňuje měření pohyblivých objektů. Zmíněné vlastnosti předurčují tuto infračervenou kameru pro využití ve sklářském průmyslu, kde je obvykle kladen důraz na vysokou rychlost jednotlivých cyklů daných procesů výroby a zpracování skla.

Součástí dodávky této termokamery je procesní rozhraní a software TIMConnect, které nabízí řadu možností integrace do stávajících řídicích systémů. K dispozici je analogový nebo digitální výstup přes rozhraní USB 2.0 nebo GigE. Software obsahuje funkci lineárního snímání, která umožňuje snímat profily přemisťovaných měřených objektů. Tímto způsobem lze monitorovat rozložení horkých a chladných zón na měřených objektech. V případě potřeby přizpůsobovat topné nebo chladící prvky během procesu pro zajištění kvality výroby a také pomáhá zamezit napětí a deformacím skla. Pokud měřené sklo obsahuje odrazivou vrstvu, tak lze k termokameře připojit referenční pyrometr. ThermoIMAGER TIM G7 / VGA lze použít při teplotě okolí do 70 °C a s použitím chladícího pouzdra až do teploty 315 °C.

http://www.micro-epsilon.cz/temperature-sensors/thermoIMAGER/

Distributor pro ČR: www.micro-epsilon.cz

Hodnocení článku: