Jste zde

Snímací technologie pro sledování letových zavazadel

Pro sledovací a identifikační systémy přepravovaných zásilek a zavazadel je primárně důležitá spolehlivost čtecích kamer / snímačů provádějící jejich rozpoznání pro následné směrování a třídění. To platí i o pro automatické systémy letových zavazdel ALIS.

Rostoucí údaje o cestujících představují velkou výzvu jak pro letecké společnosti, tak pro systémy pro manipulaci se zavazadly. Výsledkem je, že mnoho provozovatelů letišť využívá to, co se stalo jednou z nejoblíbenějších forem traťových a trasových systémů pro letištní zavazadla od doby, kdy byla zavedena v roce 1993: ALIS (identifikační systém pro zavazadla na letištích) společnosti SICK.

Vestavěný snímač čárových kódů ALIS dosahuje velmi vysokých rychlostí čtení, což zaručuje bezproblémovou přepravu zavazadel po dopravních systémech, které se rozpínají několik kilometrů. Spolehlivá identifikace sáčků hraje rozhodující roli. Požadavky na čtení čárových kódů čtenářů také rostou nepřetržitě, protože rostoucí počet cestujících kontroluje on-line a tisk vlastních štítků zavazadel doma. To může způsobit zhoršení kvality štítků. Umístění štítku na sáčku navíc spolu s tvarem a vlastnostmi jednotlivých štítků se může značně lišit.

Ukázka systému manipulace se zavazadly na letištích.

Když nefunguje automatická identifikace

Identifikační výkonnost přenosových linek  tam, kde je zavazadla v manipulačním systému přepravována z jednoho letadla do druhého, má tendenci být nižší než u prvotního příjmu zavazadel. To je způsobeno především poškozenými nebo kontaminovanými štítky. Pokud dojde k situaci, že systém nemůže číst čárové kódy, tak taška nemůže být přiřazena k její jedinečné BSM (zpráva o zdroji zavazadel). Tato sada dat (která je mezinárodně platná) je uložena v databázích a obsahuje informace potřebné k třídění zavazadel (číslo letu, IATA kód atd.).

Další výzvou pro provozovatele letišť je fakt, že někdy úplné datové sady BSM chybí nebo je spojení na databázi je přerušeno krátkodobě čo dokonce na dlouhou dobu. V těchto případech není možné zavazadla třídit, i když byl čárový kód správně čten. V obou případech (bez čtení a bez BSM) musí být zavazdal přepravovány na stanoviště označované jako MES ( manual encoding station  = ruční kódovací stanice), kde jsou ručně identifikovány. To má negativní dopad na propustnost a čas převozu zavazadla. To může způsobit zpoždění. V nejhorším případě jsou zavazadla opuštěny a provozovatelé letišť a letecké společnosti musí čelit vyšším nákladům a poškození jejich pověsti.

Kamerový systém Sick pro ALIS

Systémy sledování a sledování SICK jsou k dispozici pro integraci do různých forem identifikační techniky. Pro identifikaci na letištních zavazadlech nabízí technologie vidění pomocí čtečky kódů Lector65x řadu výhod.

Primárně výrazné zvýšení spolehlivosti čtení čárového kódu. Lector65x lze snadno instalovat do stávajících rámů, aniž byste museli měnit komunikaci s řídicí jednotkou. Kromě toho čtečky kódů na bázi obrazu poskytují obrazy s vysokým rozlišením, které lze použít pro kódování videa a optické rozpoznávání znaků (OCR). Například mohou používat štítek pro čtení informací BSM potřebných pro třídění.

Další výhoda poskytovaná technologií vidění, kdy pro každé zavazadlo je k dispozici stále větší počet obrázků s vysokým rozlišením. Protože zavazadlo prochází pod soustavou několika kamer umístěné nad dopravním pásem, každý snímek je fotografován z jiné perspektivy. Celkově je výsledkem řada snímků stejného zavazadla z různých pohledů, což zlepšuje identifikaci. Technologie Vision může být také integrována do laserového systému ALIS a musí být dodatečně vybavena.

Jedno řešení, mnoho aplikací

Pokud jde o dosažení co nejlepšího čtení, hraje důležitou roli výběr správného typu identifikační technologie, stejně jako integrace různých forem technologie v rámci systému. To umí nabídnout sledovací a sledovací systémy Lector 65x. Typy kamery (pevné zaostření nebo dynamické zaostření), počet kamer a zarovnání se přizpůsobují konkrétní aplikaci, od četní kódů přepravních zásilek až idnetifikaci letových zavazadel (ALIS Vision).

V případě integrace konceptu sítě s použitím síťového řadiče Sick MSC800 lze systém Lector65x inteligentně kombinovat s dalšími technologiemi, jako jsou lineární kamery ICR8xx, systémy měření objemu, čtečky kódů na bázi laseru nebo váhy.

Odkazy:

Hodnocení článku: 

Komentáře