Jste zde

Kapacitní senzory přiblížení

Kapacitní senzory přiblížení umožňují bezkontaktně detekovat, příp. měřit, přiblížení předmětů na vzdálenosti až několik desítek mm. Jejich hlavní výhodou je možnost detekovat prakticky libovolný materiál a montážní provedení shodné s indukčními senzory.

Kapacitní senzory přiblížení, podle názvu, by měly být opak k senzorům indukčním ve smyslu materiálu, jehož přiblížení detekují. Svou konstrukcí však zvládnou i některé aplikace méně vhodné pro indukční senzory. Zatímco indukční senzory mohou detekovat jen elektricky vodivé materiály, kapacitní senzory jak ty nevodivé, tvářící se jako dielektrikum, tak i ty vodivé. U nich se pak uplatňuje jako dielektrikum vzduch mezi senzorem a detekovanou kovovou ploškou.

Dnes je na celosvětovém trhu nepřeberné množství výrobců těchto senzorů. Obecný princip a funkce je však shodný a právě obecným vlastnostem jsem věnoval část tohoto článku. Pro praktickou ukázku reálných senzorů jsem pak vybral ty v nabídce firmy SICK.

Použití

Kapacitní senzory mají podobné uplatnění jako ty indukční:

 

 • Typicky pro snímání polohy nekovových materiálů
 • Strojní průmysl - dopravníky, detekce posunu, detekce tloušťky materiálu ...
 • Potravinářský průmysl - míchací stroje, balící stroje, plnící stroje, posuvné dopravníky
 • Dřevoobráběcí stroje
 • Montážní linky - nastavení pozice
 • Textilní stroje
 • Sledování a detekce úrovně hladiny materiálu (sypké, kapalné, pevné) např. v zásobníku
 • Detekce pohybu a posuvu, přesné nastavení pozice - dopravníky...
 • Detekce malých kovových plošek (lepší citlivost než indukční senzory)

Princip běžného kapacitního senzoru

Běžný indukční senzor přiblížení válcového provedení obsahuje několik za sebe řazených bloků elektrických obvodů, které pracují v posloupnosti, jak je zobrazeno na obrázku 2.

 • RC Oscilátor (OSC)
 • Vyhodnocovací obvody - komparátor v případě diskrétního výstupu
 • Koncový stupeň (výkonový)


 

Obr. 1. Řazení bloků uvnitř běžného válcového senzoru

 

Hlavním aktivním prvkem kapacitního senzoru je kotoučová elektroda uvnitř válcového pouzdra (viz. obrázek 2.), které působí i jako stínění. Vytvářejí tak kondenzátor, který má nějakou základní kapacitu, která se pak dále mění se změnou dielektrika - přiblížení detekovaného objektu. Kapacitní snímač je pak doplněn rezistorem, s kterým je součástí RC oscilátoru (viz. obrázek 1.). Ten je tedy rozlaďován právě změnou kapacity aktivního snímače. Výstupní napěťový signál oscilátoru je usměrněn a filtrován pro získání stejnosměrné složky. Ta je poté porovnávána v komparátoru s referencí a logický výstup Q (viz. obrázek 3.) již řídí výstupní výkonový spínací stupeň. V případě analogového provedení je použit převodník frekvence-napětí a výstup je koncipován jako lineární závislost napětí nebo proudu na přiblížení předmětu k senzoru.

Obr. 2. Princip kapacitního snímače

Obr. 3. Příklad logického výstupu kapacitních senzorů

Z pohledu náhradního obvodu (N.O.), tvořeného přiblíženým předmětem o konkrétním materiálu a kapacitním snímačem senzoru, lze princip měření rozdělit do třech kategorií:

 • Přiblížení el. nevodivého materiálu s danou permitivitou (obr. 4.) - N.O. se chová jako klasický kondenzátor s dielektrikem
 • Přiblížení el. vodivého materiálu neuzemněného (obr. 5.) - přiblížený předmět se chová jako další elektroda a uplatní pouze permitivita vzduchu mezi snímačem a předmětem. N.O. se chová jako dva sériově zapojené vzduchové kondenzátory
 • Přiblížení el. vodivého materiálu uzemněného (obr. 6.) - přiblížený předmět se chová jako uzemněná elektroda. Uplatní pouze permitivita vzduchu mezi snímačem a předmětem, přičemž N.O. se chová jako paralelní zapojení dvou vzduchových kondenzátorů.

 

Obr. 4. Senzor s el. nevodivým materiálem

Obr. 5. Senzor s el. vodivým materiálem neuzemněným

Obr. 6. Senzor s el. vodivým materiálem uzemněným

Redukční činitel

U kapacitních senzorů, stejně jako u induktivních, souvisí maximální detekovatelná vzdálenost na materiálu detekovaného objektu. Ta se změní o násobek redukčního činitele (koeficientu). U kapacitních senzorů je rozhodující relativní permitivita εr detekovaného materiálu (viz. tabulka 1.). Snímací vzdálenost může být rovněž ovlivněna teplotou, protože εr je teplotně závislé. Definice ostatních katalogovývh parametrů odpovídá definicím u indukčních senzorů (viz. článek "Indukční senzory přiblížení - obecný popis").

 

Materiál

Dielektrická konstanta

Redukční činitel

Vzduch

1

0

Teflon

2

0.2

Olej

2.2

0.25

PVC

2.9

0.27

Plexisklo

3.2

0.29

Sklo

5

0.4

Voda

80

1

Kov

-

1

Tab. 1. Dielektrické konstanty a redukční činitele některých materiálů

Provedení běžných senzorů

Běžně vyráběné kapacitní senzory se obvykle vyrábějí v podobných provedeních jako indukční senzory. Proto pro podrobnější popis odkazuji právě na článek "Indukční senzory přiblížení - obecný popis".

Elektrické vlastnosti

Stejně jako indukční senzory, i kapacitní se v praxi nejčastěji vyrábí s 2m PVC kabelem nebo 4pinovým konektorem pro připojení. Také je lze podle typu spínání zátěže při přiblížení předmětu rozdělit na spínací PNP nebo rozpínací NPN - viz. obrázek 7.

Obr. 7. Typické 2vodičové a 4vodičové výstupy kapacitních senzorů

Mechanické upevnění

Z pohledu mechanické zabudovatelnosti senzoru do zařízení se vyrábí ve dvou provedeních (viz. obrázek 8.):

 

 • vestavné provedení (flush)
 • nevestavné provedení (Non-flush)

Obr. 8. Vestavné (vpravo) a nevestavné (vlevo) provedení a připevnění senzorů

Dále pak existují různá tvarová provedení pouzdra:

 • válcová - ty lze rozdělit dále rozdělit, podle možnosti upevnění, na senzory bez závitu (hladké) a s upevňovacím závitem (M8, M12, M18, M30 apod.).
 • kvádrová

Kapacitní senzory přiblížení firmy SICK

Firma SICK se nabízí široký sortiment průmyslových senzorů pro různé účely. Pro oblast detekce přiblížení a měření vzdálenosti nabízí indukční, kapacitní, ultrazvukové i optické senzory. V nabídce jsou 3 řady kapacitních senzorů:

 • Válcové provedení s rozměry M18x1 - řada CM18
 • Válcové provedení s průměrem M30x1.5 - řada CM30
 • Kvádrové provedení s rozměry 35 x 15 x 57,5/60,5 mm - CQ35

Řada CM18

Obecné vlastnosti:

 • válcové vestavné provedení
 • max. detekovatelná vzdálenost: 8mm (CM18-08xx-xx) nebo 12mm (CM18-12xx-xx)
 • výstup NPN nebo PNP
 • propojení: kabel PVC 2m nebo 4pin. konektor M12
 • teplotní rozsah: -25°C až 80°C
 • max. spínací rychlost 30 Hz
 • napájení DC 10 ... 40 V
 • hystereze 4 až 20% ze spínací vzdálenosti
 • mechanická ochrana IP67
 • teplotní drift 10%

Řada CM30

Obecné vlastnosti:

 • válcové vestavné provedení
 • max. detekovatelná vzdálenost: 16mm (CM30-16xx-xx) nebo 25mm (CM30-25xx-xx)
 • výstup NPN nebo PNP
 • propojení: kabel PVC 2m nebo 4pin. konektor M12
 • teplotní rozsah: -25°C až 80°C
 • max. spínací rychlost 50 Hz
 • napájení DC 10 ... 40 V
 • hystereze 4 až 20% ze spínací vzdálenosti
 • mechanická ochrana IP67
 • teplotní drift 10%

Řada CQ35

Obecné vlastnosti:

 • kvádrové provedení - rozměry: 35 x 15 x 57.5/60.5/69.5 mm (dle provedení)
 • max. detekovatelná vzdálenost: 16mm (CQ35-16xx-xx) nebo 25mm (CQ35-25xx-xx)
 • výstup NPN nebo PNP
 • propojení: kabel PVC 2m nebo 4pin. konektor M12
 • teplotní rozsah: -25°C až 75°C
 • max. spínací rychlost 50 Hz
 • napájení DC 10 ... 40 V
 • hystereze 4 až 20% ze spínací vzdálenosti
 • mechanická ochrana IP67
 • teplotní drift 10%

Závěr

Kapacitní senzory jsou další z možností, jak i v obtížných podmínkách bezkontaktně detekovat nebo zjišťovat přiblížení objektů. Výhodou proti indukčním senzorům je možnost nasazení na téměř všechny materiály. Nevýhodou je pak větší vliv rušení a nižší spínací frekvence. Hlavní použití tak obvykle je v detekci el. nevodivých pevných, sypkých i tekutých materiálů. V oblasti detekce kovových pak jde o nasazení v případech, kde již nám vadí nízká citlivost indukčních senzorů. Pro více teoretických informací o použití a vlivech rušení pak odkazuji na výbornou knihu z nakladatelství BEN - "Senzory v průmyslové praxi".

Antonín Vojáček
vojacek@ hwg.cz

DOWNLOAD & Odkazy

Hodnocení článku: