Jste zde

Bezpečná technická místnost – rizika pod kontrolou

Únik vody, porucha kanalizace, zahoření uskladněného materiálu nebo zamrznutí důležitých technologií. To jsou základní rizika, která se vyskytují v technických a obslužných místnostech komerčních objektů. Prevence škod je důležitá pro chod celého objektu.

Správci komerčních a veřejných budov mají legislativou jednoznačně stanovené metody ochrany veřejně přístupných a provozních prostor před požárem. Projektanti ovšem tyto technologie často umisťují pouze do prostor, kde to předpisy vyžadují. Řada prostor v objektech, včetně technických místností s technikou TZB tak zůstává mimo jakékoli sledování. Kromě toho zde hrozí daleko více rizik:

  • Požár či zakouření: samotný vznik dýmu je ve většině případů příznakem poruchy technologie či hrozícího požáru
  • Výskyt vody: problémy vznikají nejen při prasknutí potrubí, ale i v situacích selhání rozvodů topení, chladících okruhů klimatizace nebo poruše kanalizace
  • Poškození teplem či mrazem: kromě technologií TZB mohou být ohroženy i uskladněné věci nebo materiál

Fakt, že technické místnosti jsou často zároveň provozními sklady úklidu a podobně zvyšuje rizika. Zároveň hrozí, že jakákoli havárie v nich ohrozí provoz celého objektu. Odstávka vody nebo topení zpravidla znamená výrazné omezení provozu budovy na několik dní.

Prevence těchto rizik lze kromě pravidelné údržby zajistit instalací čidel požáru, zaplavení, teploty a vlhkosti nebo kouře. Řada těchto čidel v autonomním provedení ovšem poskytuje pouze akustickou nebo optickou signalizaci na místě. To znamená, že pokud k havárii dojde např. v noci, zjistí ji správce zpravidla druhý den ráno, kdy už škody mohou být rozsáhlé. Opačným extrémem může být výjezd hasičů kvůli signálu požárního čidla, omylem spuštěného zapnutým halogenovým reflektorem. Pro minimalizaci škod je proto klíčový vybrat takové senzory, které poskytnou rychlou informaci odpovědným osobám a umožňují prahové hodnoty alarmu nastavit podle skutečných rizik daného prostoru.

HW server pro tento účel sestavil balíček „Bezpečná místnost“, který obsahuje klíčové senzory pro popisovaná rizika, tedy senzor požáru/kouře, zaplavení, teploty, vlhkosti a navíc také magnetický dveřní senzor pro detekci vniknutí do místnosti. Zpracování informací ze senzorů zajišťuje jednotka Poseidon2 3266, připojená na Ethernet. Integrovaný web server umožňuje nastavit jak limitní hodnoty teplot nebo vlhkosti pro odeslání alarmu, tak i způsob notifikace obsluhy. Dnes nejběžnější je okamžité odeslání e-mailu, což je plně srovnatelné se SMS. Bránu pro odesílání SMS zpráv lze k jednotce připojit.

Zajímavé je technické řešení detekce úniku vody, které využívá detekci v ploše zasakovacím detekčním kabelem. Ten může být položen po obvodu místnosti, přímo pod kritické technologie vytápění či klimatizace nebo naopak na hranici prostor, kam by se neměla dostat voda při běžném úniku do jímek atp.

Máte zájem o toto řešení? Kontaktujte našeho specialistu, který se Vám bude rád věnovat - p. Petr Burda (burda@hw.cz ), +420 607 090 474.

http://obchod.hw.cz/eshop/poseidon2-3266-vzdaleny-dohled-senzoru-po-siti-lan/
https://www.hw-group.com/cs/zarizeni/poseidon2-3266

Přílohy: 
PřílohaVelikost
PDF icon technickamistnostemail.pdf1.1 MB
Hodnocení článku: