Jste zde

Analogově řízené polovodičové spínače řady RGC1P a RGC1K

V řadě úloh je výstupem z měřícího, monitorovacího nebo regulačního systému analogový signál, který se následně převádí na pulsní vstup pro spínání standardních výkonových polovodičových spínačů. Použitím polovodičových regulátorů výkonu řady RGCxP (1-fázových, ale také 2 nebo 3-fázových) dochází ke spínání výkonového tyristorového spínače (v antiparalelním zapojení) úměrně dle hodnoty analogového vstupu.

V případě 1fázových polovodičových regulátorů výkonů řady RGC1P je spínač vybaven volitelnými spínacími režimy, které se využijí pro různé charakteristiky zátěží, jako jsou přesné teplotní regulace u topných procesů, spínání krátko vlnových infrazářičů (SWIR), regulace otáček pro AC ventilátory, stmívání svítidel případně spínání transformátorové zátěže.

Spínací režimy:

Režim 1: Fázově řízené spínání

Sepnutí části síťové půlvlny tyristorem. Do zátěže je spínán příkon, úměrný ploše sepnuté půlvlny (od 0 do 10 ms). Fázově řízené spínání je zdrojem rušení.

Vhodné pro topné zátěže s malou tepelnou setrvačností, nebo pro jemnou regulaci spínaného příkonu do zátěže. Lze s omezením využít i na regulaci otáček AC ventilátorů.

 Režim 2: Spínání plných cyklů 1x

Sepnutí celé síťové vlny 1x. Spínání v nule eliminuje EMC rušení oproti režimu 1. Např. při požadavku na 25% výkon do zátěže je cyklus: ON- 1x celá vlna následovaná  OFF-3x celá vlna.

Vhodné pro spínání odporové zátěže, u které nedochází ke změně odporu ve studeném/teplem stavu.

Režim 3 a 4: Spínání plných cyklů 4x/16x

Sepnutí celé síťové vlny 4x/16x. Spínání v nule eliminuje EMC rušení oproti režimu 1. Např. při požadavku na 25% výkon do zátěže je cyklus: ON- 4x/16x celá vlna následovaná OFF-12/48x celá vlna. Tímto režimem se eliminuje počet sepnutí a zvyšuje životnost topných elementů. 
Vhodné pro spínání běžné odporové zátěže nebo pro systémy s velkou tepelnou setrvačností.

Režim 5: Pokročilé spínání celých cyklů (AFC)

Do 50 % požadovaného výkonu jsou spínány půlvlny, následované nesepnutými celými vlnami. Nad 50 % výkonu jsou spínány celé vlny, následované nesepnutými půlvlnami. Tento režim eliminuje efekt poblikávání světel, při spínání výkonových polovodičů v režimu 2, 3 a 4. 
Vhodné pro spínání krátko a středně vlnových infrazářičů.

Režim 6: Soft start následovaný režimem 4 :

Redukce nárazového proudu při zapnutí (rozběhová rampa do 5sec) a následné cyklus spínání celých síťových vln 16x . 
Vhodné pro topné elementy se změnou odporu ve studeném a teplém stavu.

Režim 7: Soft start následovaný režimem 5:

Redukce nárazového proudu při zapnutí (rozběhová rampa do 5sec) a následné pokročilé spínání celých cyklů (AFC). 
Vhodné pro spínání krátko a středně vlnových infrazářičů se soft startem.

Režim Soft start:

Redukce nárazového proudu při zapnutí (rozběhová rampa do 5sec) a následné sepnutí bez regulace příkonu do zátěže. Dosažitelné u provedení RGC1P.K 
Použitelné pro spínání transformátorové zátěže.

Benefity:

 • Snadné připojení spínače k regulátorům s analogovým výstupem
 • Omezení nárazových proudů při spínání zátěží s vysokým teplotním koeficientem (krátkovlnné infrazářiče)
 • Spínání transformátorové zátěže 
 • Dílčí regulace otáček ventilátorů pro HVAC systémy
 • Stejný spínač pro regulací topného výkonu a pro dílčí regulaci otáček
 • Regulace proudu do zátěže externím potenciometrem
 • Nízká zástavná hloubka  60mm u 15A provedení
 • Vysoká hodnota I2t až  18 000A2s
 • LED indikace poruchy a vestavěná přepěťová ochrana
 • Doporučené filtry pro eliminaci EMC rušení

Hlavní parametry

 • jmenovité napětí  do 660 VAC
 • proudy RGS1P: 50A, 90A
 • proudy RGC1P: 15A, 30A, 43A, 50A, 63A
 • volitelné spínací módy:
  • Fázové řízení
  • Plný cyklus
  • Pokročilý plný cyklus
  • Soft start
 • Řídící vstupy: 4-20mA, 1-10V, 0-5V, 1-5V nebo externí potenciometr
 • Přídavné napájení: 24VAC/DC nebo 90-250VAC
 • přepěťová ochrana na výstupu
 • 100kArms zkratová odolnost

Hlavní parametry a další informace o spínačích naleznete na stránkách Enika.cz .

   
Enika.cz

Hodnocení článku: