Jste zde

Změny v práci s SD SafeRange na Sensdesku

Článek popisuje změny nastavení pracovních rozsahů čidel v aplikaci SensDesk.com. Nově bude možné všechna nastavení provádět v nastavení senzoru portálu SensDesk.com. Stávající zákazníci zvyklí na rozdílné nastavení rozsahů v Sensdesku a v zařízení se o svá nastavení a funkce bát nemusí, funkcionalita zůstává zachována.

Jak to bude fungovat?

Od ledna 2020 je možné nastavovat Safe Range senzorů vybraných zařízení přímo na SensDesku. V současnosti se tato funkcionalita týká pouze zařízení z rodiny SD Device, NB Devices a chystaného STE r2, ale postupně se bude rozšiřovat i na další rodiny zařízení, jako je Poseidon2, Damocles2, STE2 či Ares. Než však bude možné tuto funkcionalitu aplikovat i na ostatní zařízení, je třeba zachovat možnost mít rozdílné bezpečné rozsahy v zařízení a na SensDesku. Stávající zákazníci tedy o své funkce nepřijdou, jen je najdou na jiných místech. A s tím přichází další změny jako jsou Notice ranges, templates a další. Teprve po jejich úplném nasazení bude možné umožnit synchronizaci Safe Range jiných zařízení, než jsou SD Devices a NB devices.

Samozřejmostí je rovněž zabezpečení pomocí uživatelských práv. Měnit Safe Range smí pouze uživatelé s oprávněním Team Admin a Device admin. Tak máte zajištěno, že nedojde k omylům.

Safe Range, SD Safe Range a Notice range – jaké jsou rozdíly

Safe range představuje rozsah bezpečných hodnot senzoru. Tento pojem jsme začali používat v zařízeních, kde na základě tohoto rozsahu zařízení umělo vykonávat samostatné operace – vyhlašovat a ukončovat stav Alarm a na jeho základě odesílat Alarmové zprávy či spínat výstupy.

SD Safe range představuje rozsah bezpečných hodnot senzoru v portále SensDesk. Na jeho základě se zobrazují stavy senzorů a podle něj se vykonávají alarmové zprávy nastavené v sekci Email & SMS alerts každého senzoru, vstupu či výstupu. Tento rozsah se nastavuje v editaci každého senzoru zvlášť.            

Notice range představují alternativní rozsahy bezpečných hodnot senzorů, na základě, kterých bude možné odesílat informační (alarmové) zprávy či spínat výstupy. Tyto rozsahy se uplatňují pouze pro odesílání zpráv a pro zobrazení rozsahu povolených hodnot v grafech.

Co se tedy mění

V první řadě se zcela ruší SD Safe Range. Je matoucí z hlediska SD devices a NB devices, protože u těchto zařízení není možné Safe range nastavit přímo v zařízení, ale zařízení ho pro provoz kritické infrastruktury potřebují, protože při jeho překročení musí za každou cenu odeslat portálu ihned zprávu a není možné čekat na uplynutí standardní periody (ta je sice u SD devices např. 15 minut, ale u NB devices může být mnoho hodin a za tu dobu hlídaná technologie shoří). Součástí Safe range je rovněž tzv. delta AutoPush, tedy hodnota, o kterou když se změní měřená veličina, tak je vyslán AutoPush jako mimořádné varování před možným problémem. Tedy opět něco, bez čeho by monitorovací činnost byla těžkopádná a neefektivní. U SD devices a NB devices se tyto parametry budou nastavovat přímo v editaci senzoru na SensDesku a tedy by rozlišování na SafeRange a SD SafeRange bylo matoucí, pokud budou tyto parametry mezi zařízením a portálem synchronizované.

Současně se zrušením SD Safe Range nám mizí možnost druhého rozsahu bezpečných hodnot, který mohl sloužit jako včasná výstraha. Funkcionalita včasné výstrahy, případně více bezpečných rozsahů je však velmi žádoucí, a proto místo jednoho nezávislého SD Safe Range nabízíme neomezené množství rozsahů, které nazýváme Notice range. Těm lze nastavit alarmovou akci, stejně jako je využít v grafech hodnot, ale nejsou synchronizované se zařízením. Funkcionalita nezávislého rozsahu tedy nejen zůstává zachována, ale naopak se rozšiřuje na jejich neomezené množství pro každý senzor. Pro zvýšení přehlednosti se rovněž nenachází na editaci senzoru, ale je jim vytvořena samostatná záložka Notice Range 

Smaže se mi nastavení?

Zavedení synchronizace Safe Range mezi SensDeskem a zařízením opravdu sjednotí tyto hodnoty v zařízení i na portále, ale o svá nastavení zákazník nepřijde. V okamžiku nasazení funkcionality Notice Range dojde nejprve k překopírování stávající SD SafeRange do Notice range a k překopírování stávajících alarmových akcí a teprve následně bude povolena synchronizace mezi zařízením a portálem. Stávajícím zákazníkům tedy budou Notice range založeny automaticky a o svá nastavení nepřijdou. Běhen synchronizace bude naopak prioritní nastavení v zařízení, tedy SD Safe Range bude přepsáno hodnotou Safe range ze zařízení a nikoliv naopak.  Navíc tato synchronizace musí být podporována také ve firmware zařízení a aby nemohlo dojít k chybě, budou firmware podporující synchronizaci vydávány až po nasazení Notice Range na portál.

Časová platnost změn:

  • SD devices –  již nyní
  • NB devices – již nyní
  • STE2 rev.2 – již nyní
  • Všechna ostatní zařízení – nejpozději od 1. 9. 2020

https://www.hw-group.com/
https://sensdesk.com 

 

Hodnocení článku: