Jste zde

Zajímavost - LCD nebo OLED displej s MODBUS-RTU

Mnoho techniků se bojí použití základního LCD či OLED displeje z důvodu složitosti realizace komunikace. Vše však zjednodušuje standardizovaný Modbus protokol, zvláště při požadavku připojení na PLC, které mají pro Modbus komunikaci již obvykle přímo vestavěnou podporu. Takové rozhraní dodávané samostatně, nebo již ve spojení s dvouřádkovým LCD či OLED displejem, nabízí společnost Papouch.

V internetovém obchodě společnosti Papouch s.r.o. lze pod označením DISP2002RS najít speciální ovládací rozhraní pro maticové displeje o velikosti 2x20 znaků ASCII. Konkrétně je standardně určen pro standardní displeje BC2002 o velikosti 180 x 40 mm a 116 x 37 mm a umožňuje je snadno ovládat pomocí standardního komunikačního protokolu Modbus přes sériové rozhraní RS-232 (sériový COM port na PC) nebo sběrnici RS-485 běžnější u programovatelných automatů (PLC). Průmyslovému použití v podobě jednoduchého displeje pro zobrazení základních zpráv či hodnot jednoduchých strojů je přizpůsobeno i napájení 8 až 30 VDC, tedy zahrnuje běžně využívané zdroje 24 VDC.

Pod označením "DISP2002RS_S" nebo "DISP2002RS_OLED" se pak nabízí ucelená kombinace komunikační destičky včetně LCD či více efektivního kontrastního OLED displeje. Cena je o proti LCD verzi jen o cca 500 Kč dražší, což není mnoho. Komunikační destička je připojena na zadní straně displeje a vytváří s ním kompaktní celek.

Ovládání / komunikace prostřednictvím Modbusu jsou velmi jednoduché, zvláště pro uživatele, který již využíval jiný produkt společnosti Papouch s Modbus komunikací. Pomocí softwaru "Modbus Configurator" si lze snadno identifikovat a přečíst aktuální nastavení komunikačních parametrů, přepnout z firemního komunikačního protokolu SPINEL na Modbus (vždy je to nutné udělat alespoň jednou u nového produktu, který je vždy nastaven na Spinel) a nastavit základní Modbus parametry (adresa, funkce pro zápis dat). Pak již prakticky stačí jen do "Holding" registrů 100 až 120 nahrát čísla ASCII znaků zobrazená na příslušné pozici prvního řádku a pak do registrů 200 až 220 pro 2. řádek displeje. Do registrů 17, resp. 18, se pak ukládá doba platnosti zobrazení na displeji a hodnota v registru č. 16 lze elektronicky regulovat jas displeje.

Mimo to všechny verze navíc poskytují i čtyři dvoustavové vstupy pro připojení tlačítek, jejichž stav lze buď přes Modbus číst řídicím systémem, nebo využít pro automatické odeslání informace při stisknutí. Stavy vstupů lze pak číst přes Modbus "Input" registry s adresami 0 až 3.

Závěr:

Komunikační Modbus destička s malým LCD displejem je zajímavý produkt nejen "na hraní", ale také může posloužit např. pro snadnou vestavbu velmi jednoduchého stavového informačního displeje do zařízení s Modbus protokolem. Pokud by jej chtěl někdo použít hned napřímo bez další vestavby, je nakonec nabízena i plně zapouzdřená verze v plastové krabičce s průchodkou.

Odkazy:

 

Hodnocení článku: