Jste zde

Zabezpečení pro ethernetový port průmyslových zařízení

Nový ovládací prvek PIT oe ETH s aktivovatelným portem Ethernet využitelný pro zajištění bezpečnosti s možností okamžitého přizpůsobení podmínkám.

Kompaktní ovládací prvek umí podobně jako firewall ochránit síťové spojení před nepovolaným přístupem zvenčí, ale dokáže zabránit i internímu nežádoucímu přímému přístupu k Human Machine Interface a řídicím datům. U zařízení a strojů chrání PIT oe ETH síť a tím i know-how a investice. Individuálně, bezpečně a prokazatelně lze stanovit, kdo, kdy a jak může mít přístup k citlivým strojním datům. To samozřejmě zvyšuje bezpečnost výroby.

V kombinaci s čtecí jednotkou PITreader Pilz lzeaktivovat rozhraní Ethernet výhradně s příslušným oprávněním. To znamená, že dočasné používání tohoto rozhraní je povoleno pouze autorizovaným osobám. Pouze tyto mohou vytvářet například nové konfigurace, programy nebo záložní kopie. Díky 24 V, příp. i alternativním vstupům s 5 V je aktivování flexibilně možné jakýmkoli řídicím výstupem. To umožňuje uživatelům plnou kontrolu toku dat sítěmi.

Nová ovládací jednotka PIT oe ETH splňuje bezpečnostní požadavky kladené jak na výrobce, tak i provozovatele strojů: Opatření v oblasti bezpečnosti podle Nařízení o strojních zařízeních budou pro výrobce povinná nejpozději od ledna 2027. Například pro německé provozovatele strojních zařízení platí již dnes Technická pravidla pro bezpečnost provozu TRBS 1115 jako doplněk k Nařízení o bezpečnosti provozu. Kromě jiného je požadováno, aby nevyužívaná hardwarová rozhraní byla deaktivována nebo zablokována a musí být vypnuta veškerá neautorizovaná komunikační spojení. PIT oe ETH představuje při realizaci zákonných a normativních požadavků účinnou podporu a umožňuje tak v konečném důsledku ochranu investic i minimalizaci nákladů.

Ovládací prvky se instalují do otvorů o průměru 22,5 mm podle EN 60947-5-1 s ochranou proti protočení. Začlení se proto optimálně do designu strojů a zařízení.V řadě PIToe jsou uživatelům k dispozici navíc ovládací prvky PIToe 4S a PIToe USB. Ovládací prvky PIToe 4S dovolují spínání a zobrazování digitálních vstupů a výstupů, například provozních režimů. PIToe USB disponuje aktivovatelným rozhraním USB pro stroje a zařízení, které umožňuje např. nahrávání programů zabezpečené před manipulací.

Kompaktní ovládací prvky jsou tedy ideální pro montáž, příp. dodatečné osazení do pultů, spínacích panelů nebo ovládacích skříní. Společně se systémem přístupových oprávnění zajistí PITreader spolehlivé a bezpečné řízení přístupu.

https://www.pilz.com/cs-CZ/

Hodnocení článku: