Jste zde

Vývojové prostředí FP Win Pro s rozsáhlými knihovnami

Nová verze vývojového prostředí FPWinPro pro PLC Panasonic Electric Works přichází s významným rozšířením a to nejen v oblasti uživatelských knihoven.

Programové prostředí pro zpracování projektů programovatelných automatů (PLC) je vyvíjeno již více jak 15 let a spolu s tím je rozšiřována databáze uživatelských knihoven.

Jak se dalo očekávat, nejnovější verze 6.4 softwaru přichází s výrazně rozšířenou knihovnou funkčních bloků, které efektivně pomáhají při programováním PLC. Klíčovými parametry v této verzi jsou především zjednodušení manipulace s analogovými moduly, lepší sériová komunikace, integrované hodiny a zlepšení komunikace s dotykovými panely řady GT.

 

Přichází nové funkční bloky pro zjednodušenou práci s analogovými hodnotami, jako je například škálování, průměrování, nebo přiřazení adresy pro rozšiřující jednotky. Nové funkční bloky pro sériovou komunikaci pokrývají 90% všech praktických aplikací, s výjimkou vzdáleného ovládání, která je řešena samostatně. Mezi další funkce patří ovládání dotykových panelů řady GT - např. změna obrazovek, nastavení jasu nebo ovládání řídicích bitů. Obdobně se zlepšila podpora práce s časy a daty.

 

Výkonné knihovny - naprogramované odborníky. Knihovna pro Web-Server umožňuje rychlé a snadné použití funkcí pro modul FP Web-Server. Funkce jako např. odeslání e-mailu, ovládání FTP klienta, navázání připojení PPP, nebo synchronizaci času s NTP je s tímto nástrojem opravdu jednoduchá.

 

Knihovna ovládání pohonů zkracuje čas potřebný pro uvedení do provozu - dokáže komunikovat s řídícím modulem pohonů a díky vysoké výstupní frekvenci umožňuje velmi rychlou komunikaci a přesné ovládání. Knihovna RTEX pro FP Win Pro podporuje interpolaci ve třech osách volnosti. Prostřednictvím PLC je pak možné po síti RTEX přímo přistupovat do Minas A5N na parametry (r/w). Jednou řídící jednotkou RTEX je možno řídit až 8 os.

 

V seznamu lokálních proměnných, obdobně platí i pro globální proměnné, je velmi přehledná informace o adresách PLC a celý proces deklarace snad ani nemůže být jednodušší. Prostřednictvím drag & drop můžete jednoduše přesouvat proměnné, funkční bloky a další komponenty mezi jednotlivými okny. Z on-line nápovědy je možné použít vzorové programy a upravit je podle individuální potřeby.  

 

Zároveň se zlepšila on-line nápověda v několika klíčových oblastech:

- Tabulky s popisem čísla slotu a příslušnou adresou analogových modulů

- Popis nastavení DIP přepínačů

- Tabulky hodnot A/D převodníku

- Podrobný popis zapojení

Z on-line nápovědy je možné použít vzorové programy a upravit je podle individuální potřeby.

Závěr: 

FPWIN Pro  je vývojové prostředí pro PLC Panasonic v souladu s mezinárodní normou IEC 61131-3 (pro Windows 2000, XP, Vista nebo Windows 7). Současná verze je vyvinuta na základě zkušeností získaných v průběhu mnoha let. Panasonic byl jeden z prvních výrobců PLC, kdo nabídl vývojové prostředí dle normy IEC 61131-3, a je předním členem mezinárodní organizace PLCopen.  

Jaroslav Blažek


Doplňující odkazy k článku:

Další informace: http://www.panasonic-electric-works.cz

Nové knihovny FPWIN Pro: http://pewa.panasonic.com/automation-controls/software/fpwin-pro-libraries/#fpx

Control FPWIN Pro software: http://www.panasonic-electric-works.cz/pewcz/en/html/fpwin_pro.php

 

Další články o PLC, Scada/HMI, pohonech, software a komponentech nejen pro průmyslové aplikace najdete na http://automatizace.hw.cz

 

Hodnocení článku: