Jste zde

Vizualizace LOGO 0BA7 s Touch panelem T4A

Je možné připojit LOGO přes ethernet k HMI touch panelu třetí strany, tedy nejen Siemens, jako jakékoliv PLC? Není nic jednoduššího než to vyzkoušet s touch panelem T4A Beijer.

S některými HMI panely Siemens tato možnost existuje, pokud mají komunikaci Profinet, ale s cizími panely to zatím nebylo jisté. Takže ač to není úplně obvyklé řešení, podívejte se, jak to funguje a jak vše nastavit. Přímo online to uvidíte i na videoukázce na závěr.

Takhle to vypadá, když to jede jak má, i když existují určité specifika, neboť LOGO není žádné PLC, ale přece jen logický modul. To ovšem uvidíme dále. 

 

Jasně že musí být k dispozici LOGO verze 0BA7, tedy poslední sedmičkové řady, které již disponuje ethernetovým portem, přes který připojíme HMI. No a nějaký prográmek pro ukázku komunikace si jistě každý připraví sám. My na displeji, kromě dalších drobností v programu, máme nějaký blikající merker, čítač a měření frekvence cyklu LOGO.

Vlastnostem sedmičkového LOGO jsme se věnovali v jednom z předchozích článků.

 

Každý kdo bude chtít tuto komunikaci vyzkoušet, jistě zná Logosoft, softwarový nástroj pro vytvoření programu pro LOGO. Takže nejprve nastavíme komunikaci v menu Tool -> Ethernet connections, primárně určenou  pro propojení dvou modulů LOGO. IP adresa je adresa našeho modulu. 

 

Protože komunikace s HMI bude probíhat na bázi server/client tak ve vlastnostech spojení musíme vše nastavit přesně jako na obrázku. To je jedno z nejdůležitějších nastavení.

Jedno upozornění, zatržítko ohledně připojení LOGO jako operátorského panelu slouží k nastavení komunikace s HMI panely Siemens. 

 

 

K proměnným v LOGO nelze přistupovat přímo, ale všechny pevné (vstupy, výstupy, merkry) jsou mapovány přes VM prostor, jak uvidíme dále. Pouze prvky, které nejsou pevně určeny, musíme přiřadit ručně přes menu Tool -> Parameter VM mapping. Například čítač a frekvenci. K adresám pak budeme přistupovat jako VW6.

Pokud Vám tato syntaxe něco říká, je to syntaxe z PLC Simatic S7-200.

 

Ukážeme si kousek zkušebního prográmku, kde další prvek který musíme mapovat ručně, je síťový analogový signál, tedy proměnná na adrese VW0. Ten se přesouvá do analogového merkru a my z HMI budeme do VW0 zapisovat a z analogového merkru zase proměnou na displeji číst.

 

Protože oblast VM je rozsáhlá, bude nezbytné si ji ukázat v nápovědě. V helpu Logosoft proto najdeme heslo Tool -> Parameter VM mapping, kde je celá oblast v LOGO zmapována, tedy ku příkladu na vstupy a výstupy přistupujeme přes VB923 a VB942. Takhle jsou mapovány všechny pevné proměnné v LOGO.

Důkladně přečíst tuto nápovědu, ideálně vytisknout.

 

Postoupíme nyní k HMI a v iX Developeru si vytvoříme nějaký drobný projekt pro HMI, kde si vyzkoušíme komunikaci s LOGO. Takhle vypadá naše zkušební obrazovka v reálu na touch panelu T4A Beijer.

 

Takhle pak v ix Developer. Vlevo jsou stavy vstupů a výstupů, dále zobrazení frekvence LOGO jako je na jeho displeji, vpravo pak stav čítače a nějaké blokování, abychom viděli, že zo nějak jede. Uprostřed pak jedno políčko pro zadání proměnné do LOGO a níže další, ve kterém ji čteme z analogového merkru LOGO, jak jsme viděli výše. 

 

Proto si ukážeme jen nastavení komunikace. V software iXdeveloper pro HMI panely Beijer musíme nastavit tento protokol na PLC.

 

V nastavení protokolu vybrat systém S7-200, vložit IP adresu LOGO a hlavně hodnoty TSAP, které musí být stejné jako v Logosoftu.

 

Dále konfigurovat tagy do PLC, všechny míří do VM oblasti LOGO, jak jsme si uvedli výše, tedy na adresy VBxxx, VWxxx.

Zadávání proměnné WRITE míří do VW0 a její čtení do VW952, což je oblast analogového merkru.

 

Pak už zbývá jen přiřadit tag, například WRITE, kam chceme, tedy na pole pro zápis proměnné do LOGO.

 

Nakonec je to celkem efektní, jistě by šlo zapojit několik modulů LOGO do sítě a třeba jen pro malý sběr dat, a proměnné pak z nich číst. Možností využití se najde jistě více. 

Vizualizace dat z LOGO! na HMI touch panel: http://youtu.be/-gQ7yPxqaEM?hd=1


Závěr:

Jakmile to funguje, tak už je to jednoduché. Zajímavé by bylo zkusit to ještě s dalšími HMI třetích stran, ale vždy záleží na konkrétním protokolu výrobce který je v panelu, takže výsledek bude nejistý. 

Jaroslav Blažek


Doplňující odkazy k článku:

LOGO PLC Siemens: http://www1.siemens.cz/ad/current/index.php?ctxnh=3dc1f5a3fc&ctxp=home

Dotykové panely Beijer: http://www.beijerelectronics.cz/produkty/dotykove-displeje.html

LOGO 0BA7 zapůjčil dodavatel Siemens dílů, MEZpohony a.s.: http://www.mezpohony.cz/cz/3-obchod/17-siemens.html    

 

Další články o PLC, Scada/HMI, pohonech, software a komponentech nejen pro průmyslové aplikace najdete na http://automatizace.hw.cz

 

Hodnocení článku: