Jste zde

Tlaková čidla Honeywell TruStability

Čidla zůstávají klíčovými součástmi elektroniky, která je srdcem moderní automatizace. Zároveň jsou to prvky, které jsou vystaveny působení řady faktorů (např. vibracím nebo znečištěním) ztěžujících přesné měření. Proto se v automatizačních systémech, používají řešení nejvyšší kvality.

Mohou to být čidla určená pro náročné aplikace, jako jsou čidla z řady Honeywell TruStability s přesností ±0,25 %. Zajišťují dlouhodobý a stabilní provoz zařízení, výrobních linek, a někdy dokonce i celých strojových parků. Výběr vysoce kvalitních čidel je investicí do budoucnosti, který umožňuje snížit náklady na údržbu a minimalizovat počet poruch.

Tlaková čidla patří mezi nejdůležitější součásti. Měření prováděná těmito prvky mohou být narušena řadou faktorů, mimo jiné teplotními výkyvy. Našim zákazníkům proto doporučujeme produkty řady TruStability značky Honeywell. Jedná se o čidla navržená pro přesné měření, která mohou být zároveň mnoho let v provozu.

Tlaková čidla TruStability SSC a HSC

Čidla TruStability ze skupin SSC a HSC se vyznačují přesností a odolností vůči vnějším faktorům. Jedná se o piezorezistentní čidla s analogovým nebo digitálním výstupem (SPI sběrnice nebo I2C). Jejich měřicí rozsah se pohybuje od 2,5 mBar do 10 Bar. Jsou uzavřena v tělesech určených k umístění na plošném spoji (montáž SMT nebo THT), a proto se dají použít přímo v řídicím obvodu. Komponenty SSC a HSC se vyrábějí v několika verzích:

  • první měří tlak ve vztahu k vestavěnému referenčnímu zdroji, kterým je vakuum. Získaná hodnota je absolutní hodnota.
  • v jiných verzích se provádí relativní měření: buď ve vztahu k atmosférickému tlaku (referenční měření);
  • nebo ve vztahu k tlaku na druhém vstupu senzoru (diferenciální měření).

Komponenty Honeywell TruStability jsou předkalibrovány. Součástí čidla je obvod zodpovědný za kompenzaci teploty, citlivosti, jakož i hysterezi a nelinearitu tlaku. Zaručuje v nadpisu uvedenou „skutečnou stabilitu“ měření. Je třeba zde poznamenat, že skupina SSC je určena pro provoz při teplotách -20 °C až 85 °C, zatímco nejpřesnější komponenty (HSC) mohou pracovat v rozmezí 0 °C až 50 °C.

Čidla Honeywell jsou navržena pro použití s nekorozivními a neionizovanými plyny. Produkty TruStability lze úspěšně použít v klasických aplikacích, jako jsou prvky systémů HVAC nebo pneumatické soustavy strojů. Lze je také využít v náročných vysoce přesných zařízeních, barometrech, plynové chromatografii nebo dokonce i v lékařském vybavení.

https://www.tme.eu/cz/news/library-articles/page/42687/tlakova-cidla-znacky-honeywell/

Hodnocení článku: