Jste zde

TEST - Vizualizace měření v počítači se softwarem HWg-PDMS

K ethernetovým digitálním měřidlům a zařízením společnosti HWgroup lze dokoupit praktický a přesto jednoduchý PC program zvaný PDMS, který umožňuje sbírat v reálném čase informace ze senzorů a číselně i graficky je vyhodnocovat a zobrazovat. Zajímavý je i fakt, že verze pro připojení 3 senzorů je zdarma ke stažení.

Pokud máte koupené od HW serveru z dílen HWgroup nějaké ethernetové snímače teploty či vlhkosti, tj. zařízení Poseidon, Damocles či na nich postavená zařízení např. Butler či iDo, lze váš měřící systém doplnit o software HWg-PDMS, který umí v reálném čase stahovat data / naměřené hodnoty a ty ukládat, průběžně zobrazovat v grafu na monitoru nebo z nich vytvářet reporty v XLS formátu pro program MS EXCEL 2007. Program je v plné konfiguraci placený, ale pro odzkoušení nebo jen domácí použití pro sledování hodnot 3 připojených snímačů, lze stáhnout i bezplatnou jinak plně funkční verzi.

Stručný popis programu PDMS

Program HWg-PDMS (Poseidon & Damocles Monitoring System) periodicky sbírá hodnoty vstupů a senzorů z jednotek typu HWg-STE, Poseidon (všechny modely), Damocles (všechny modely) připojených po síti LAN . Uložená data periodicky ukládá jako protokoly (reporty) do MS Excel.

Data / naměřené hodnoty periodicky sbírá po síti LAN (po http z IP adresy zařízení / přes emailovou schránku) jako databáze ve formě služby „NT service“ pracující na pozadí Windows. Konkrétně sběr probíhá formou dotazování po IP (http) či Příjem dat z email účtu (Pop3). Typické použití je pro dohled teploty a napájení.

Základní parametry programu:

 • Windows aplikace, pracuje na pozadí jako služba (NT service)
 • Sbírá data po síti LAN (polování z IP adresy nebo přes email)
 • Data uložena ve vnitřní databázi
 • Grafický náhled na uložená data
 • Vypočítání průměrné hodnoty pro zadaný časový úsek
 • Nahrazení dat aktuálně nedostupných snímačů hodnotami -9999 či -9998
 • MS Excel protokoly:
  • Šablona: MS Excel (XLS) soubor s importem dat pomocí maker
  • Datový soubor: XML soubor generovaný periodicky PDMS s výběrem senzorů.

 

TEST programu HWg-PDMS 1.4.5 s krabičkou Butler

Já osobně si stáhl právě bezplatnou verzi programu přímo ze stránek společnosti HWgroup, jako běžný uživatel, nainstaloval na starší notebook a připojil k němu po ethernetu krabičku Butler, která mimo dálkového zapínání a vypínání zařízení po ethernetu umožňuje i připojit přes 1-Wire sběrnici senzory teploty a vlhkosti. A právě tuto schopnost krabičky lze využít pro program HWg-PDMS. Více o samotném zařízení Butler najdete v článcích (TEST - Automatické řízení a měření po ethernetu s Butlerem a TEST - Butler - NVT komunikace).

Instalace programu je klasicky jednoduchá a podobná instalaci všech ostatních běžných programů pro OS Windows. Verze programu 1.4.5 je již plně kompatibilní i s Windows 7, tzn. že ji bez problémů spustíte a můžete provozovat ve verzích XP, Vista i 7. Já osobně program nainstaloval na 4 roky starý notebook Acer TravelMate s OS Windows Professional. Verzi Windows 7 zatím na žádném ze svých počítačů nepoužívám, takže jsem funkčnost programu na nich nemohl prakticky vyzkoušet.

Po instalaci se Vám, pokud jste to při instalaci nezakázali, na pracovní ploše objeví ikona HWg-PDMS, kterou poklepem myši program spustíte. Zároveň však je nutné u Vašeho firewallu či komplexního bezpečnostního (antivirového) systému v počítači mít nastaveno ruční potvrzování změn, abyste při náběhu programu snadno povolili běh programu jako služby OS Windows a také povolili přístup programu na Vaši ethernetovou síť a tedy program mohl následně provádět vyhledávání snímačů na síti a poté z nich stahovat data. Případně ve firewallu ručně povolit komunikaci s požadovanými IP adresami připojených snímačů, které mají s programem spolupracovat. Já na svém testovacím PC mám bezpečností systém COMODO Internet Security Premium, který při prvním startu programu software identifikovat a zobrazil mi nabídku pro změnu nastavení firewallu i hlídače běhu aplikací. Špatné nastavení vašeho bezpečnostního softwaru může zablokovat správnou funkci programu, takže je tomu nutné věnovat trošku pozornosti a je to asi ta nejtěžší část celé instalace a zprovoznění programu PDMS.

Hned po prvním spuštění programu se zobrazí základní a hlavní okno:

Úvodní obrazovka, která Vás přivítá po prvním spuštění programu HWg-PDMS.

To informuje o aktuálně připojených snímačích a jejich provozním stavu, jejich aktuálních naměřených hodnotách, zobrazuje naměřené hodnoty v jednoduchém grafu pro zadaný časový úsek, informuje o nastavené periodě načítání dat a v reálném čase zobrazuje výpis chování systému, tedy co aktuálně program provádí (např. že právě přečetl data ze senzoru či vygeneroval protokol).

Při prvním spuštění je nejdříve nutné identifikovat a s programem „svázat“ na LAN síti připojené snímače / zařízení. Já tedy připojil ve vedlejší místnosti na domácí ethernetovou síť krabičku Butler, do ní na 1-Wire vstup „Sensors“ připojil teplotní čidlo a čidlo přes těsnění okna vystrčil ven. Z počítače pak přes webový prohlížeč na webových stránkách Butleru nastavil IP adresu 192.168.1.20 a TCP kanál 80 a raději provedl reset nastavení čidel. Poté se u Butlera správně identifikovalo připojené čidlo, které jsem pojmenoval jako „Sensor teplota“. Tím skončilo nastavení Butlera.

V programu HWg-PDMS se pak kliknutím na tlačítko „Editovat zařízení a senzory“ zobrazí okno správy připojených snímačů:

Okno vyhledání a volby snímačů připojených na LAN síť - zde je příklad s jedním připojeným snímačem, v případě více připojených snímačů na LAN bude nabídka vypadat například takto:

Zde stačí jen stisknout tlačítko „Vyhledat zařízení“ a následně v zobrazené stromové struktuře pod položkou HTTPXML nabídne k zaškrtnutí nalezené snímače na síti. V mém případě pod IP adresou 192.168.1.20:80 zařízení Butler se identifikoval senzor „Sensor teplota (0)“. U něho stačí jen zaškrtnout vedlejší prázdné políčko a vše potvrdit tlačítkem“OK“. A již sbíráme jeho naměřené hodnoty. Velmi jednoduché.

Zvolení periody odečítání hodnot z připojených senzorů.

Pak jen v hlavním okně stačí kliknout na aktuální hodnotu „Aktuální perioda čtení hodnot senzorů“ a nastavit požadovaný odečítací čas a po nějaké době, až se nasbírají nějaká data, kliknout na tlačítko „Překreslit“ a již vidíme graf hodnot. Pokud po křivce přejíždíme ukazatelem myši, zobrazí se naměřené hodnoty v jednotlivých časových okamžicích.

Zobrazení naměřených dat ze snímače teploty za cca 9 hod. měření venkovní teploty s měřící periodou 30 sekund. Ukazatelem myši nad křivkou lze vyvolat zobrazení jednotlivých hodnot teploty v daném časovém okamžiku.

Navíc program umožňuje provádět export naměřených dat i do Excelu a tím je archivovat či je použít pro další zpracování. Z důvodu nutnosti použít macra Microsoft však musíte mít originální EXCEL od Microsoftu. Nelze použít program OpenOffice.org nebo jen program Excel Viewer.

Pro vygenerování XLS reportu je nutné v programu HWg-PDMS tlačítkem „Přidat Report“ se otevře nabídka pro nastavení podmínek generování nového Reportu. Tyto podmínky však lze posléze kdykoliv změnit, kliknutím pravou packou myši na název reportu a vybrat položku „Editovat report“.

Nastavení parametrů pro vygenerování XLS reportu pro Microsoft EXCEL.

Ukázka vygenerovaného reportu pro jeden připojený snímač teploty z načteného v programu MS Excel 2010, verze pro Studenty a domácnosti:

Závěr

Program HWg-PDMS si můžete stáhnout na stránkách produktu na webu výrobce – www.hw-group.com/software/pdms/index_cz.html.
V případě nákupu placené verze lze zakoupit provedení pro připojení 8, 20 a 250 senzorů prostřednictvím internetového obchodu HW shop na odkazu http://shop.hw.cz/default.asp?cls=stoitems&fulltext=HWg-PDMS.

 

Autor článku: Antonín Vojáček
vojacek@ hwg.cz

DOWNLOAD & Odkazy

Hodnocení článku: