Jste zde

Stavebnicový software Avassa řeší potřeby průmyslového IoT

Avassa for Industrial IoT, řešení pro správu aplikací, je navrženo speciálně pro ekosystém dodavatelů průmyslového IoT. Nabízí sadu nástrojů pro řešení aktuálních výzev v oblasti poskytování, umisťování a monitorování kontejnerových aplikací.

Průmyslový internet věcí se transformuje. Softwarové operace se přesouvají z proprietárních operačních systémů na Linux a plně kontejnerizované aplikace IIoT připravené na budoucnost. Mezitím se na trhu zvyšuje poptávka po online i offline nepřetržitém provozu, stejně jako po rychlé a vzdálené podpoře a údržbě. To vyžaduje nové a vysoké standardy pro poskytování softwarových řešení IoT nové generace.

Nové řešení Avassa for Industrial IoT využívá sílu kontejnerové technologie a přináší dodavatelům průmyslových strojů bezkonkurenční efektivitu, snadné použití a škálovatelnost. Řešení vychází z platformy Avassa Edge Platform a je odborně vytvořeno tak, aby splňovalo požadavky nové generace průmyslových IoT a nabízí sadu funkcí, které zahrnují:

  • Úplnou správu životního cyklu aplikací: Umožňuje dodavatelům přijmout skutečný model poskytování služeb jako služby a řídit celý životní cyklus průmyslových aplikací IoT.
  • Podporu inovací: Plně vzdálená nasazení, správa verzí, monitorování a řešení problémů, což umožňuje časté zavádění funkcí a vyšší rychlost inovací.
  • Nákladově efektivní a robustní provoz: Autonomie všech aplikací činí provoz odolným vůči nestabilnímu připojení a výrazně zmírňuje obchodní dopad přerušení poskytování cloudu.
  • Bezproblémovou integrace Linuxu a hardwaru: Vylepšuje možnosti na hraničních zařízeních IoT, podporuje upgrady operačního systému a je v souladu s hardwarovými řešeními různých dodavatelů.
  • Pokročilou ochranu dat: Zajišťuje zabezpečení citlivých dat při přenosu i v klidovém stavu a řeší kritické problémy systému Edge IoT.
  • Odborné znalosti v oblasti distribuovaného edge computingu: Nabízí platformu ideální pro nasazení různých průmyslových hostitelů, podporovanou 24/7 odbornou podporou.

Avassa for Industrial IoT je přizpůsobena dodavatelům průmyslových strojů, kteří ve svých integrovaných řešeních nabízejí kombinaci hardwaru a softwaru a hledají sofistikovaný nástroj pro správu kontejnerizovaných aplikací napříč svou zákaznickou základnou.

"Na rozdíl od tradičních IoT platforem, které se primárně soustředí na předávání dat a konektivitu, by moderní platforma měla spíše podporovat aplikačně orientovanou na okraji. Jsme potěšeni, že vám můžeme představit toto jedinečně navržené řešení, které přímo řeší mnohostranné a někdy složité výzvy správy kontejnerových aplikací na IoT Edge. Se společností Avassa for Industrial IoT se s těmito výzvami efektivně vypořádáte a svou nabídku průmyslového IoT umístíte tak, aby byla připravena na budoucnost, byla bezpečná a robustní." říká Carl Moberg, technický ředitel a spoluzakladatel společnosti Avassa.

Avassa pro průmyslový internet věcí splňuje dnešní potřeby, ale také předvídá budoucí výzvy pomocí přístupu založeného na kontejnerech.

https://avassa.io/avassa-for-industrial-iot/

Hodnocení článku: