Jste zde

Standard SRCI pro řízení robotů nabírá na síle

Společné řízení robotů různých značek se zjednodušuje na úroveň výběru knihoven pro PLC. Potenciál ukazuje jeden z příkladů z letošního jara: PLC Simatic a Universal Robots.

Před pár lety byly světy robotiky a klasické automatizace poměrně vzdálené. Zejména obor autonomních a kolaborativních robotů fungoval zcela odděleně, protože výrobci standardních komponent se snažili bránit svůj rybníček. Výsledkem bylo, že například ABB a tehdy ještě samostatné B&R vyvíjeli samostatně řídící systémy pro roboty a pro konvenční automatizaci. Integrace s dalšími komponenty pracoviště probíhala shora, tedy vše se podřizovalo možnostem robota a tomu, jaké výstupy nabídl pro další systémy. Zcela samostatně si cestu prošlapávali výrobci kolaborativních robotů, jako Universal Robots nebo Jaka.

Doba se posunula a poptávka průmyslu a logistiky potřebují vysoký stupeň integrace a spolupráce zařízení. Výrobci robotů musí při podpoře integračních řešení povolit přístup ke svému řídicímu systému robotů. Pro koncové uživatele je řídicí systém robota integrovaný do stroje pohodlnější na obsluhu a má výkonnostní výhody při řízení systémů s více roboty. PROFIBUS a PROFINET International proto vytvořily standardní rozhraní SRCI (Robot Command Interface), jako nový standard pro jednotnou komunikaci s roboty.

SRCI je nový standard pro výrobce robotiky, který definuje jednotné rozhraní mezi PLC a roboty. Plná integrace SRCI do softwaru robota zlepší možnosti konektivity a zajistí zákazníkům bezproblémovou integraci s PLC. Siemens je prvním a v současné době jediným dodavatelem PLC podporujícím SRCI na trhu automatizace. A protože výrobci robotů jsou poměrně pružní, všichni integrují své roboty s PLC Simatic.

Stejně tak je to i u Universal Robots, výrobce kolaborativních robotů, který integroval standardní rozhraní SRCI  do svého softwaru. UR je tak mezi prvními dodavateli kobotů, kteří tuto funkci nabízejí.
"Díky bezproblémovému propojení našich robotů s globálním lídrem v oboru, jako je Siemens, můžeme nyní našim partnerům a zákazníkům, stávajícím i potenciálním, nabídnout rychlejší integraci a snadnější použití," říká Daniel Friedman, globální ředitel pro strategická partnerství ve společnosti Universal Robots. "Usilujeme o to, aby automatizace kobotů byla pro naše zákazníky co nejjednodušší, a toto je další krok v našem závazku poskytovat automatizaci komukoli a kdekoli."
Datové rozhraní SRCI standardizuje definice a příkazy robotů mezi koboty UR a PLC Siemens. To umožňuje snadnější a rychlejší nastavení a zjednodušuje nasazení robotů UR do stávajících a nových výrobních linek založených na ekosystému Siemens.

Koboty od Universal Robots mohou být nyní řízeny prostřednictvím SRCI a mohou být programovány uživateli Simatic. To umožní urychlit automatizaci výroby a rozšířit využití robotů v průmyslu. Že je tato funkce technicky možná, ještě neznamená, že ji každý technik zvládne plně implementovat a robota nastavit. I tak tato spolupráce otevírá možnost, aby dodavatelé školili své zákazníky a techniky v terénu na celé sestavě PLC a robota dané značky.

SRCI je k dispozici pro řadu e-Series společnosti UR a roboty nové generace UR20 a UR30. Lze jej nainstalovat a aktivovat pomocí PolyScope verze 5.15 nebo vyšší pomocí doplňkového softwaru URcap.

Ze strany Siemensu má SRCI návaznost s univerzální knihovnou SIMATIC Robot Library, která umožňuje TIA Portal mluvit stejným jazykem jako roboty. Knihovna je také certifikována společností PLCopen, což zdůrazňuje význam aplikace jako prvku ve strategiích standardizace závodů.

Oznámení spolupráce obsáhle komentovala také analytická společnost Interact Analysis. Podle ní Siemens masivně investuje do rozšíření spolupráce s dodavateli kolaborativních robotů. Nyní jsou na řadě UR a JAKA a rozšiřují tak řadu dalších výrobců, jako Comau, Stäubli, Kawasaki a Yaskawa, kteří SRCI také integrovaly . Do budoucna lze očekávat přidání dalších předních značek robotů, jako jsou ABB, KUKA, FANUC, Epson a Techman, a čekají na to i někteří další známí japonští a čínští dodavatelé, včetně Yamahy a Estunu.

Koncept řízení robotů integrovaných do strojů se zachováním hardwaru řídicí jednotky specifického pro robota je určitě technickou výhodou pro výrobce i provozovatele. Umožňuje plně využít specifické funkce robotů dané značky a zároveň integrovat standardní ovládání na úrovni celé linky. Výměna hardware řídicí jednotky robota a použití řídicí jednotky automatizace s funkcemi řízení pohybu místo ní je méně výhodné.
Osy robota jsou v takovém případě považovány za součásti stroje a mohou být řízeny přímo řídicím systémem stroje. Mezi řešení využívající tuto metodu patří Unified Robot Control Rockwell, Machine-Centric Robotics B&R, PacDrive Schneider a řídicí jednotka NJ501-R  Omron. Kromě robotických mechaniků pocházejících od výrobců robotů existuje také mnoho případů, kdy si robotickou mechaniku vyrábějí sami výrobci strojů nebo integrátoři.

https://www.universal-robots.com/plus/products/universal-robots/srci-standard-robot-command-interface/ 
https://www.siemens.com/global/en/products/automation/industry-software/automation-software/tia-portal/highlights/robot-integration.html 
https://interactanalysis.com/insight/siemens-cooperation-with-robot-vendors-targets-integrated-robot-control/ 
https://www.profibus.com/technologies/robotics-srci

Hodnocení článku: