Jste zde

SSRR 2019

Datum: 
Pondělí, 2. Září 2019 - Středa, 4. Září 2019

SSRR je mezinárodní fórum s bezpečnostní, zabezpečovací a záchranné robotice a o nasazení robotů a senzorových systémů v různých aplikačních oblastech. Fórum se koná ve Würzburgu, Německo.

Toto sympozium vítá příspěvky týkající se teorie a praxe robotiky a automatizace pro všechny typy záchranných aplikací, jako je reakce na katastrofy, zmírnění a zotavení; rychlá a bezpečná inspekce kritické infrastruktury; detekce chemických, biologických a radiologických rizik a práce na těchto nebezpečných místech.

Témata:

 • Autonomní pátrání a záchrana
 • Posouzení úrazu, péče a extrakce
 • Komunikace pro spolehlivý přenos dat
 • Detekce a zmírňování chemických, biologických, radiologických, jaderných a výbušných (CBRNE) událostí
 • Humanitární aplikace
 • Člověk-interakce robota a rozhraní
 • Inteligentní chování ke zlepšení výkonu robota a přežití
 • Nové senzory a mechanismy
 • Vyřazování jaderných zařízení z provozu
 • Vnímání pro navigaci, detekci nebezpečía identifikace oběti
 • Robotika a automatizace pro bezpečnost a zabezpečení
 • Bezpečnostní normy pro roboty a systémy
 • SLAM ve složitých a / nebo extrémních prostředích
 • Telemedicína
 • ELS (etické, právní, společenské) otázky nasazení SSRR

 

Více informací na https://ssrr2019.org/#about