Jste zde

Design ovládacích a indikačních prvků pro veřejnou dopravu

Aby bylo možné automatizaci aplikovat ve veřejných prostorách, je nutné vyvíjet i vhodné ovládací a signalizační prvky, které označením a světelnou, akustickou nebo vibrační indikací jasně člověku vyjádří svojí funkci.

Moderní automatizace není jen o řízení a digitální komunikaci, ale také o nových materiálech a novém důmyslném designu ovládacích a signalizačních prvků. Narozdíl do průmyslových prvků, musí komponenty určené i pro použití zcela laitskou neškolenou veřejnost nejen splňovat výrazně přísnější bezpečnostní standardy, ale současně musí mít i pěkný moderní design, jinak řečeno, prostě musí pěkně vypadat i při zachování jejich dlouhodobé plné funkčnosti.

Mimo zvyšující se požadavky na mechanickou odolnost a životnost však stále důležitější roli hrají požadavky na bezpečnost a to jak "funkčností", že se o takovou komponentu nikdo nikdy nezraní, tak také "provozní", tedy že její funkce bude natolik jasná a intuitivní, že bez jakýkoliv návodů ji pochopí i hendikepovaní lidé nebo děti. A při stále se zvětšující konkurenci pak stále důležitější roli hraje i pěkné moderní provedení odpovídající aktuálnímu vkusu společnosti.

Z výše uvedeného je patrné, že oblast ovládacích a indikačních prvků určených pro veřejná prostranství a dopravní prostředky jsou prakticky samostatný vývojový obor, který se dost výrazně nebo i zcela liší od oblasti ovládacích a indikačních prvků pro výrobní linky přístupné jen zaškolenému personálu firmy.

Problematika ovládání a indikace v dopravě

S rostoucí automatizací dopravy, kde je stále více přítomnost lidské obsluhy nahrazována automatickými systémy, současně nutně roste na důležitosti i segment ovládací a indikačních prvků, které již neovládá školený personál, ale bez rad a nápovědy musí být schopen ovládat každý běžný občan a dokonce i lidé s různým zdravotním znevýhodněním či postižení, ať již sluchově, zrakově či různě mentálně či psychicky. Navíc zvláště oblast věrejné dopravy kvůli své hektičnosti (nutný rychlý nástup a výstup, časově šponovaný příjezd a odjezd apod.), náročnosti na organizaci (kdy co kam a odkud přijíždí a odjíždí) a hlavně bezpečnosti (možnost úrazu zachycením, pádu, nárazu apod.) z hlediska jasně srozumitelné signalizace patří mezi velmi náročný segment automatizace.

V dřívějších dobách cca před 70 a více lety, kdy doprava ještě nejevila žádné známky automatizace, byl v každém voze mimo řidiče / strojvedoucího minimálně ještě jeden další člověk - pracovník, který zastával komunikaci s cestujícími. Jednak prodával jízdenky, ale pak také dbal o bezpečnost cestujících a informoval je o aktuálních situacích nebo odpovídal jejich dotazy typu "co", "kde", "kam", "jak" apod. To byla ta živá inteligence.

Postupně tyto pracovníci byly hlavně v městské dopravně nahrazovány poloautomatizací ovládanou řidičem, zejména v oblasti hlášení stanic nebo otvírání a zavírání dveří. Nedostupnost nebo jen omezená dostupnost  řidiče jako pomoc cestujícím pak nutně vedla k zavedení alespoň k základních prvků akustické a světelné signalizace nebo ohlašování. Také přibyly ve vozech tlačítka oznamující řidiči požadavek na delší výstup, např. pro kočárky, nebo pro nahlášení nějakého problému. Prodávání a štípání jízdenek člověkem také nahradily automaty a označovací zařízení, kde si již cestující musel sám poradit co a jak. V dnešní době pak již nejen otevírání a zavírání dveří vozidel a indikaci stanic, ale už i celé řízení dopravních prostředků přejímá plná automatizace, kdy se již v dopravním prostředku nutně nemusí nacházet žádná lidská obsluha či řidič a tedy cestující bude již zcela odkázáni na informace umělé inteligence a vhodně navržené indikační a ovládací prvky.

Proč to tu celé popisuji? Aby z toho bylo patrné, jakou důležitost z pohledu intuitivní srozumitelnosti mají dnes ovládací a signalizační prvky. Ty totiž musí informační účel plnit i bez složitého psaného textu jen prostřednictvím jasně srozumitelným piktogramům a barevným i tvarovým provedením. Musí být na první pohled jasné, co se má mačkat za tlačítko v případě nebezpečí a jaké tlačítko je jen pro potřebu zastavení na další zastávce nebo otevření dveří. Světelná barevná indikace musí jasně informovat, zda vozidlo zastaví nebo nezastaví teď nebo na další zastávce, zda se dveře otevřou či zavřou teď nebo až za okamžik, zda lze nebo nelze tento průchod nebo dveře využít, jaký prostor je aktuálně vyhrazen pro vozíčkáře nebo jiné hendikepované cestující, že zařízení je aktuálně v poruše a nepracuje apod. Pokud nemá v takovém plně automatizovaném prostředku cestující podlehnout panice nebo zažívat vystresované okamžiky, je nutné mu informace poskytovat velmi intuitivně a přesně v daný moment, kdy je potřebuje. A v tom právě spočívá náročnost vývoje moderních komponent pro dopravní prostředky i obecně veřejné prostory.

Odolné a více barevná inteligentní tlačítka

Mezi základní komponenty, bez kterých se žádný dopravní prostředek dnes neobejde, jsou elektromechanická tlačítka. Na vnější stranu tramvají, metra, železničních vozů, autobusů a trolejbusů jsou dnes do konstrukce dveří umisťovány speciální odolná tlačítka s různým provedením jasně srozumitelných piktogramů a vestavěnou světelnou a případně i akustickou signalizací. které kvůli venkovním umístění musí dlouhodobě odolat vysokým mrazům i vysokým teplotám, které na slunci v letním období mohou dosahovat i přes 50 °C.

Taková vestavná tlačítka s LED multibarevnou i akustickou indikací s krytím IP67 pro otevírání a zavírání dveří s velmi velkou dotykovou plochou jsou proto konstruována jako dlouhodobě zcela bezúdržbová s odolností proti opotřebení, náhodnému i záměrnému mechanickému poškození a vysokou odolností proti chemikáliím i graffiti (vandalismu). Výrazná hmatová zpětná reakce na stisk i možnost volitelných obrazových i hmatových piktogramů velmi usnadňuje ovládání i starším a postiženým osobám. U moderních provedení lze díky přímo ve tlačítku vestavěné elektronice měnit barvu a režim blikání a případně i režim zvukové signalizace, které může tlačítko vydávat po stisku, během stisku nebo po uvolnění. Režim lze zvolit typem nahraného řídícího softwaru, digitální komunikací nebo hardwarově dvěma nebo třemi ovládacími vstupy, například z řídící jednotky vozidla či aplikace.

 

Tlačítka pro dopravní prostředky musí být konstruována s ohledem na maximální odolnost proti širokému spektru vlivů a současně ne různé možnosti použití.

Například tlačítka TSL-ESCHA řady PK52 mají k dispozici až 6 typů různých blikání a 5 typů akustické indikace. Spínaný výstup OUT může být parametrizován jako přímo reagující na stisk nebo s některou funkcí, například sepnutí s časovou prodlevou. Design tlačítek lze přizpůsobit designu celého dopravního prostředku, aby s ním tvořil jednotnou estetickou součást. Tlačítka se navíc často vyrábějí v různých barevných provedení rámečku od sytě žluté, oranžové a červené přes dva odstíny modré, zelenou, bílé a několik odstínů šedé či lze i barvu lze přizpůsobit i na zakázku. Obvykle se nabízející kruhová provedení tlačítek s průměry 58 až 91 mm, ale i různé tvarové varianty se „štítkem“ pro umístění popisného textu či braillova písma. Specialitou bývají provedení primárně určené pro montáž do skla (např. skleněné výplně dveří). Nejnovější varianty se pak vyrábějí s tvrzeným polykarbonátovým povrchem a patentovaným elektro-mechanickým principem snímání s ještě vyšší mechanická odolností, dostupností anti-graffiti provedení a mnohaletou stálobarevnou UV odolností.

Vestavná panelová tlačítka se používají i v interiérech, například jako tlačítka ovládání na toaletách, u sedadel, automatických dveří, výtahů apod. Pokud taková tlačítka mají v plném každodenní nasazení vydržet i hrubé zacházení po mnoho let, je nutné jejich konstrukci realizovanou kombinací nerezové oceli a plastových ochranných částí s vizuálně i hmatově provedeným povrchem. Například taková tlačítka TSL-ESCHA mají konstrukci z nerezového nosného pouzdra, kovové stisknutelné části opatřené zvolenými piktogramy a překryté extrémně houževnatý průhledným krycím plastem. Celkové tvarové provedení může být kruhové nebo čtvercové, v různém barevném provedení rámečku a i dotykové plastové plochy a programovatelným režim blikání vestavěné multibarevné indikace i typ výstražnému tónu díky vestavěné mikroprocesorové elektronice. Speciální zapuštění spínací dotykové plochy znemožňuje náhodný stisk. Braillovy a dotykové symboly umožňují snadnou identifikaci, přičemž plocha hmatníku je dlouhodobě otěruvzdorná. Jako zpětná vazna stisku lze použít dvoubarevné podsvětlení nebo také vibrační hmatník.

Do interiéru vozů jsou pak určena i elektromechanická tlačítka pro instalaci zábradlí nebo stěn vozidla, které jsou chráněny polyamidem odolným proti poškrábání a vandalismu. Specializovaní výrobci  nabízí velký výběr barev, textů a piktogramů a i dvoubarevné podsvícení s odolným kovovým krytem. Opět dnes nesmí chybět ani verze s Braillovým písmem a zvýšenými piktogramy pro cestující se zvláštními potřebami.

Příklady elektromechanických odolných tlačítek a varovných panelů TLS-ESCHA pro dopravní prostředky.

Indikační barevné pásy a svítidla

I osvětlovací prvky pro zajištění osvětlení i koordinační a bezpečnostní aplikace jsou důležitou součástí exteriéru i interiéru kolejových či dalších přepravních vozidel. Ať již v prostředí kupé, chodbiček, dveřních prostorů, WC kabin či nástupních hran schodů a dveří, vždy je nutné použít velmi dlouhodobě odolné provedení osvětlení s vhodnými světelnými režimy, které spolehlivě fungují při extrémních teplotách nebo mrazech a také v prašném i vlhkém prostředí.

Moderní profesionální LED světla určené pro osvětlení veřejných prostor musí mít optimální postranní vnímatelnost a jas, aby zajišťovaly snadnou orientaci v prostoru a v případě dopravních prostředků cestujícím pohodlný nástup, výstup i pobyt ve vozidle. Například pro bezpečnou a zřetelnou indikaci stavu dveří vozidla je určena nová řada signalizačních lineárních LED světel TSL-ESCHA PL13. Díky čtyřem přepínatelným barvám lze indikovat různé situace, včetně nástupu nebo výstupu tělesně postižené osoby nebo případné poruchy dveří. Zaoblené pouzdro zajišťuje dobrou viditelnost ze všech směrů a kryt s vrstveným bezpečnostním sklem pak dělají signální světla odolnější proti vandalismu.

Příklady provedení signalizačních a osvětlovacích prvků TSL-ESCHA.

Specialitou poslední doby a vývoje jsou různé systémy modulárních LED pásek pro jasnou světelnou indikaci stavu vstupů, dveří, i různých nečekaných schodů či překážek. Umožňující například osvětlit celou uzavírací hranu dveří a tak jen signalizovat přepínáním červené, zelené nebo oranžové barvy zavření, otevření či mezistav. Také mohou indikovat nebezpečí nárazu nebo označovat nouzový stav.

Ukázka použití nových barevných signalizačních pruhů TSL-ESCHA.

Mezi další sortiment potřebný pro všechny dopravní prostředky jsou bílé osvětlovací moduly pro interiéry nejen dopravních prostředků, ale i ostatních veřejných míst (osvětlení sedadel, schodů, vstupních prostor, sociálních zařízení apod.). Patří sem například odolné vysoce výkonné LED osvětlovací moduly, běžně o světelném výkonu 2,5 až 4 W s různou barvou světla od „studený bílá“ až po "teplou bílou". Studená bílá působí pro lidský mozek jako aktivační, zatímco teplá bílá naopak uklidňujícím tlumícím dojmem.

Vnitřní řídící elektronika každého světla už dnes i měří jeho teplotu a pak automaticky reguluje – udržuje intenzitu světla, která je pak nezávislá na změně teploty v rozsahu až - 40 až 50°C. Kvůli dlouhodobé odolnosti a potřebě častého mytí jsou moderní LED světla vyráběná v leštěném hliníkovém pouzdru s krytím až IP67 (odolnost proti vodě i prachu).

Závěr

Ať již bude úroveň budoucí automatizace jakákoliv, vždy bude nutné vytvářet "komunikační" rozhraní mezi strojem a člověkem. A světelné, akustické a dotykové rozhraní ještě dlouho bude tím základním prostředkem.

Tímto článkem jsem chtěl upozornit na oblast prvků automatizace, která se již dnes vyskytuje všude kolem nás a mnoho lidí je každodenně využívá, ale často se ani neuvědomí, jaký náročný vývoj a i výrobě je v nich ukryta. Taky taková tlačítka či indikační prvky nejsou i v porovnání s průmyslovými tlačítky nebo kontrolkami levná záležitost. Ale požadavek na životnost mnoha let při nejhrubším zacházení se nakonec vzhledem k cenám servisních prací a nutnosti odstavení vozidel nakonec vždy vyplatí, nehledě i na stále se zpřísňující normy pro komponenty, například pro drážní aplikace.

Odkazy:

Hodnocení článku: