Jste zde

Snímače kvality vzduchu v nabídce REM-Technik

Špatná kvalita vzduchu způsobuje nejen sníženou fyzickou i duševní výkonnost, ale v dlouhodobém horizontu i vážná a chronická onemocnění. Proto se stále více výrobců a prodejců zaměřuje právě na oblast měření a vyhodnocení kvality vzduchu. A proto to bude i jedno z témat veletrhu AMPER 2024.

Měření kvality vzduchu (Air Quality)

Kvalita vzduchu a její měření, analýza a regulace je stále častějším prostředkem pro zlepšení domácího i pracovního prostředí a také splnění stále přísnějších hygienických norem či doporučení. Proto se stále více výrobců i prodejců automatizační techniky začíná touto oblastí senzoriky a regulace zaobírat. Nejen teplota a vlhkost vzduchu, ale navíc už i analýza dalších položek kvality vzduchu jsou dnes součástí moderních klimatizačních a HVAC ventilačních systémů.

Jednou z důležitých parametrů je koncentraceCO2 uvnitř uzavřených místností. Pokud je koncentrace příliš vysoká, lidé se cítí unavení a mohou mít bolesti hlavy, což snižuje efektivitu práce a schopnosti učení. Pokud je koncentrace na dobré úrovni, je kvalita vzduchu obecně také dobrá a větrání dostatečně účinné. To znamená, že i množství jiných škodlivin ve vnitřním vzduchu je nízké. Měření koncentrace CO2 také pomáhá dosáhnout efektivní funkci ventilace řízené podle reálné potřeby, což zlepšuje energetickou účinnost budovy.

Koncentrace VOC (Volatile Organic Compounds) je další dnes již běžnou položkou, která se měří pro regulaci ventilace a pro udržení dostatečné dlouhodobé kvality vzduchu v místnostech či výrobních halách. Molekuly VOC pocházejí jak z lidí, tak z materiálů (například stavebních materiálů, laků, lepidel, kouře, detergentů apod.) a mohou být pro lidi při dlouhodobém působení i více škodlivé než výše zmíněné CO2. Mohou totiž i zvyšovat riziko vzniků různých typů rakoviny.

Snímač PM (Particulate Matter) pak měří velikost a množství částic ve vzduchu. Takové částice pocházejí například z dopravy, průmyslu, výroby energie a všech procesů spalování. Větší částice označované jako PM10 jsou již viditelné jako velmi jemný prach, zatímco částice PM2.5 lze obvykle pozorovat jako prvek dýmu či kouře při špatném spalování a částice PM1.0 pak již viditelné obvykle nejsou. Částice jsou celosvětově jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících kvalitu ovzduší a lidské zdraví. Čím menší částice, tím škodlivější, protože je dýchací cesty lidí a živočichů dokáží ze vzduchu hůře odfiltrovat. Měření PM se také provádí například pro posouzení výkonu vzduchových filtrů nebo pro zjištění, zda je čištění na veřejných místech na odpovídající úrovni.

V případě uzavřených / podzemních parkovišť nebo různých tunelů vyznačujících se pohybem vozidel se spalovacími motory je pak velmi důležité také průběžně měřit koncentrace oxidu uhelnatého CO. Tento plyn, který obvykle bývá výsledkem špatného spalování je rakovinotvorný a navíc i poměrně malé koncentrace i během krátké doby mohou způsobit silné dýchací problémy nebo až udušení. Proto je měření koncentrace CO v uzavřených parkovištích a v tunelech povinné.

Snímač CO pro parkoviště - HML

HML snímače oxidu uhelnatého (CO) z výrobního sortimentu finských společností PRODUAL / HK-Instruments jsou určeny pro detekci oxidu uhelnatého zejména v podzemních garážích a parkovacích halách. Měřicí senzor je tvořen ekologickým elektrochemickým článkem s dobrou dlouhodobou stabilitou a vysokou přesností. Jelikož je snímač zahříván, převodník pracuje i při teplotách až do -30 °C. Na druhou stranu to vyžaduje určitou dobu zahřívání při uvádění do provozu. Výstup snímače je buď analogový napěťový 0 až 10 V nebo proudový 4 až 20 mA. Provedení označené jako HML-N se vyznačuje dvouřádkovým černobílým LCD displejem, který navíc při překročení nastavené mezní hodnoty koncentrace červeně bliká. Se snímačem je dodáván protokol o kalibraci, přičemž doporučený interval další kalibrace je jeden rok. K zajištění správné funkce snímače lze použít i nabízenou výměnou sadu HMV, která je dodávána opět i včetně kalibračního protokolu.

Instalační polohy pro měření CO by měly být vybrány podle místních norem a předpisů. Nicméně výrobcem doporučená montážní výška je 1,5 až 1,8 m nad podlahou. Konkrétní rozmístění a počet senzorů však do značné míry závisí na konstrukčních podmínkách a použitém typu ventilace. Například pro měření CO ve veřejných garážích musí být na každé úrovni instalovány nejméně tři řídicí a poplašné senzory, obvykle v blízkosti ramp a jízdních pruhů. Činnost těchto snímačů musí být pravidelně kontrolována a musí být kalibrována alespoň jednou ročně. V případě například domovních parkovišť by sekce monitorování CO neměla přesáhnout 400 m2 plochy parkoviště, přičemž ke každé monitorovací sekci by mělo být přiřazeno alespoň jedno měřicí čidlo.

Základní parametry:

 • Rozsahy měření CO:
  • 0 až 100 ppm
  • 0 až 300 ppm
 • Přesnosti měření CO:

  • ± 10 ppm pro hodnoty do 70 ppm
  • ± 15 % hodnoty pro hodnoty nad 70 ppm
 • Výstupy:
  • analogový napěťový 0 až 10 V
  • proudový analogový 4 až 20 mA
 • Provedení s LCD displejem (provedení HML-N) i bez displeje (provedení HML)
 • Časová konstanta měření: 1,5 min
 • Zahřívací doba po zapnutí: 6 min
 • Zdroj napájení: 24 V AC / DC
 • Spotřeba: max. 2 VA
 • Pracovní rozsah teploty okolí: -30 až 40 °C
 • Životnost senzoru: cca 7 let
 • Rozměry produktu: 100 x 113 x 46 mm
 • Třída ochrany IP: IP54
 • Montáž: šrouby na plochu

Snímače CO2 a VOC pro průmyslové aplikace - Thermokon LA+ a LK+

Snímače CO2 a VOC umožňují individuální manuální i automaticky řízený přívod čerstvého vzduchu. V moderních budovách je použití těchto snímačů nezbytné pro dosažení úspory energie a vyšší úrovně pohodlí pro každodenní život a práci.

Snímače kvality vzduchu Thermokon LA+ a LK+ jsou určeny pro měření CO2, VOC, teploty a vlhkosti, a to včetně venkovního použití, měření uvnitř kanálů vzduchotechniky a oblastí vyžadujících vysoké krytí až IP65 (například v průmyslu). Výstupy měřených hodnot jsou dle konkrétního typu snímače dostupné jako analogový či proudový signál 0 až 10 V, resp. 4..20 mA, s reléovými spínanými výstupy nebo případně i datovou komunikací protokolem Modbus nebo BACnet. S volitelnou deskou relé lze pak navíc i realizovat dvoubodové regulátory nebo 2-stupňový 2-bodový regulátor teploty nebo vlhkosti. Pro napájení je nutné připojit zdroj 24 V DC.

Měření CO2 je možné v rozsazích 0 až 2000 ppm nebo 0 až 5000 ppm (volitelné pomocí nastavovacího nástroje USEapp) a měření teploty lze provádět v rozmezích -40 až +60 °C, 0 až +50 °C, -20 až +80 °C nebo -15 až +35 °C. Defaultně přednastavený rozsah je pak 0 až +50 °C, přičemž přepnutí rozsahu lze opět provést pomocí nástroje USEapp. V případě varianty s měřením vlhkosti je rozsah 0 až 100 %rH, přičemž v tomto případě je zde možnost měření entalpie, absolutní vlhkosti nebo rosného bodu. U varianty umožňující měření celkové koncentrace organických těkavých látek VOC je rozsah 0 až 30,0 ppm či 0 až 2000 ppm jako CO2 ekvivalent. Protože všechny senzory plynu jsou vystaveny driftu způsobenému součástmi a je nutné z tohoto důvodu pravidelně senzory rekalibrovat, Thermokon integroval dvoukanálovou technologii automatické samokalibrace pro různé oblasti provozu a to včetně pro aplikací vyžadujících nepřetržitý provoz 24 hodin, 7 dní v týdnu, jako jsou například nemocnice.

Snímače řady LA+ a LK+ pak je navíc možné mít buď v jednodušším provedení bez displeje nebo volitelně s RGB podsvíceným LCD. Ty pak mají průhledný čelní kryt. Konfigurace displeje, měřicích rozsahů a prahových hodnot pro relé i pro změny barev mohou být parametrizovány pomocí aplikace Thermokon USEapp. Konfigurace se provádí ve stavu pod napětím a konfigurační aplikace je volně ke stažení v obchodě Google Play nebo Apple App Store. Nicméně pro komunikaci s USEapp je nutný Bluetooth dongle Thermokon s microUSB. Komerční Bluetooth dongle nejsou kompatibilní.

Základní parametry:

 • Senzor pro CO2: NDIR (non-dispersiv infrared sensor) senzor
 • Rozsahy měření CO2:
  • 0 až 2000 ppm s přesností ±50 ppm
  • 0 až 5000 ppm s přesností ±50 ppm
 • Senzor pro VOC: vyhřívaný polovodičový MOS senzor
 • Rozsahy měření VOC:
  • 0 až 30,0 ppm s přesností ±15 %
  • CO2 ekvivalent 0 až 2000 ppm s přesností ±15 %
 • Dostupné rozsahy měření teploty:
  • 0 až +50 °C (defaultně)
  • -40 až +60 °C
  • 20 až +80 °C
  • -15 až +35°C
 • Rozsahy měření vlhkosti: 0 až 100 %rH s přesností ±2 %rH
 • Výstupy (pro CO2, VOC, teplota, vlhkost):
  • až 4x analogový napěťový signál 0 až 10 V nebo 0 až 5 V
  • až 4x analogový proudový signál 4 až 20 mA
 • Provedení bez displeje i s displejem LCD 29x35 mm s RGB podsvícením
 • Zahřívací doba po zapnutí: 15 min
 • Zdroj napájení: 15 až 35 V DC
 • Spotřeba: max. 2,5 W
 • Provozní teplota okolí: 0 až +50 °C
 • Rozměry produktu: 100 x 113 x 46 mm
 • Třída ochrany IP: IP65
 • Montáž: šrouby na plochu

Snímač VOC pro ventilační kanály - ILK

Snímače ILK jsou určeny pro detekci a řízení úrovně VOC (těkavých organických sloučenin), teploty a vlhkosti uvnitř ventilačních kanálů, které vyrábějí finské společnosti PRODUAL / HK-Instruments. Použitá MEMS technologie měřicích senzorů zajišťuje přesné a trvalé měření VOC jako ekvivalent úrovně CO2. K tomu lze doplňkově měřit i hodnoty teploty a vlhkosti. Senzor VOC pak detekuje širokou škálu uhlovodíků, jako je cigaretový kouř, vydechovaný vzduch, výpary rozpouštědel, emise stavebních materiálů a výpary čisticích prostředků. S informacemi o úrovni koncentrace lze například efektivně řídit ventilaci.

Naměřené hodnoty jsou vysílány buď v podobě analogového napěťového signálu 0 až 10V, nebo je k dispozici i datová komunikační sériová linka s protokolem Modbus-RTU. Snímač lze také doplnit o reléový výstup (24 VAC, 1 A), který lze ovládat buď podle jedné zvolené měřené hodnoty (koncentrace VOC, hodnota teploty, hodnota vlhkosti) nebo jej aktivovat maximem jakékoliv z uvedených měřených hodnot. Spínací bod relé, stejně jako nastavení snímače, lze změnit pomocí nástroje ML-SER. U provedení snímače označeného jako ILK-N jsou naměřené hodnoty zobrazovány i na vestavěném černobílém LCD displeji.

Základní parametry:

 • Rozsah měření VOC: 450 až 2000 ppm (jako CO2 ekvivalent)
 • Rozsah měření teploty: 0 až 50 °C s přesností ±0,5 °C
 • Rozsah měření vlhkosti: 0 až 100 %rH s přesností ±2 %rH
 • Výstupy:
  • Oddělené analogové výstupy 0 až 10 V pro VOC, teplotu a vlhkost
  • Sériová komunikace RS-485 s protokolem Modbus-RTU
 • Provedení s LCD displejem i bez displeje
 • Zdroj napájení: 24 V AC / DC
 • Spotřeba: max. 2 W
 • Pracovní rozsah teploty okolí: 0 až 50 °C
 • Rozměry produktu: 105 x 104 x 155 mm
 • Třída ochrany IP: IP54
 • Montáž: šrouby

Snímač kvality vzduchu v místnostech - Siro

Siro je vnitřní snímač kvality vzduchu s moderním designem ve výrobním programu finských společností PRODUAL / HK-Instruments. Modulární provedení snímače jej umožňuje vybavit měřením koncentrace CO2 a VOC nebo alternativně měřením PM částic prachu a sazí. Navíc je poskytováno i měření teploty a vlhkosti.

Snímač nabízí snadnou instalaci a nastavení, několik různých modelových možností a různé výstupní signály, které jsou konfigurovatelné samostatně pro každé měření. Zařízení jsou k dispozici s uživatelským rozhraním, které obsahuje displej a tlačítka pro rychlou a snadnou konfiguraci zařízení. Pro zařízení bez uživatelského rozhraní je k dispozici konfigurační nástroj (Siro-CT).

Pro měření koncentrace CO2 Siro využívá přesný měřicí princip NDIR s funkcí automatické kalibrace. Pro měření koncentrace VOC se pak využívá vyhřívaný polovodičový MOS senzor. Navíc si lze zvolit různé jednotky měření. Mimo displej snímač Siro nabízí i komunikační / řídicí výstupy. Základní provedení obsahuje analogové napěťové nebo proudové výstupy. Provedení Siro-MOD pak lze připojit k jakémukoli nadřazenému systému pomocí sériové komunikace RS-485 s protokolem Modbus-RTU.

Základní parametry:

 • Rozsahy měření CO2:
  • 0 až 2000 ppm s přesností ±43 ppm / 3% hodnoty
  • 400 až 2000 ppm s přesností ±43 ppm / 3% hodnoty
 • Rozsahy měření VOC:
  • CO2 ekvivalent: 400 až 2000 ppm s přesností ±15 %
  • TVOC (ppm): 0 až 30,0 ppm s přesností ±15 %
  • TVOC (μg/m3): 0 až 10000 μg/m3 s přesností ±15 %
  • IAQ index: 1 až 5 (UBA rating)
 • Rozsah měření PM1 / PM2.5 / PM10:
  • 0 až 50 μg/m3 s přesností PM2.5 ±15 % a PM1/PM10 ±25 %
  • 0 až 500 μg/m3 s přesností PM2.5 ±15 % a PM1/PM10 ±25 %
  • IAQ index: 1 až 5 (WHO rating)
 • Rozsah měření teploty: 0 až 50 °C s přesností ±0,5 °C
 • Rozsah měření vlhkosti: 0 až 100 %rH s přesností ±2,4 %rH
 • Výstupy:
  • Napěťový analogový výstup 4x 0 až 10 V / 2 až 10 V / 0 až 5 V (pro CO2, VOC, teplotu, vlhkost)
  • Proudový analogový výstup 4x 4 až 20 mA (pro CO2, VOC, teplotu, vlhkost)
  • Komunikace RS-485 s protokolem Modbus-RTU (pouze verze Siro-MOD)
 • Provedení s LCD displejem i bez displeje
 • Zdroj napájení: 24 V AC / DC
 • Spotřeba: max. 2 W
 • Pracovní rozsah teploty okolí: 0 až +50 °C
 • Rozměry produktu: 95 x 103 x 30 mm
 • Třída ochrany IP: IP20
 • Montáž: šrouby na plochu

Závěr

Společnost REM-Technik s.r.o. je již dlouholetý kvalitní distributor a prodejce širokého portfolia průmyslových výrobků, komponent a technologií různých výrobců, včetně i těch na českém trhu jinak hůře dostupných. Proto také nemůže chybět na letošním veletrhu AMPER 2024, kde již tradičně bude mít svůj stánek se svými novinkami.

Veletrh AMPER 2024 s podtitulem Smart&Connected World se zaměří na chytré technologie. Tématy budou mimo jiné elektroenergetika, fotovoltaika, elektroinstalace, systémy řízení a zabezpečení budov, osvětlovací technika, pohony a napájení, elektromobilita nebo smart city. Navštivte Brno 19.-21.3. 2024. www.amper.cz

Odkazy:

Hodnocení článku: