Jste zde

Snadná regulace teploty i bez sofistikované elektroniky

Bimetalové termostaty a topná tělesa stačí pro jednoduchou regulaci teploty ve skříních a rozvaděčích různých elektrických i příp. jemných mechanických zařízení, například jako ochrana proti zamrznutí v zimních měsících nebo prostě pro zajištění minimálních provozních teplot. Zapojení zvládne každý, k dispozici je široký rozsah regulace teploty i výkonů topení.

V současné moderní době digitální elektroniky jsme si již tak nějak všichni zvykli na to, že všechno řídí mikroprocesory, mikrokontroléry, inteligentní MEMS senzory, miniaturní a ještě menší integrované obvody se stále menší spotřebou elektrické energie. Jenže občas zapomínáme, že mnoho aplikací stále lze provést i jednodušeji bez drahé a složité elektroniky a při tom stejně kvalitně a efektivně. Často lze dokonce takto provést i regulaci s nulovou spotřebou dnes tolik drahé elektřiny. Regulace fyzikálních veličin totiž nemusí být nutně spjatá s elektřinou a stačí jen využívat možností chemie a fyziky.

Konventivní topné těleso CS 060Stejně je na tom i snad nejběžnější regulace v našem prostředí, tedy řízení teploty. Využít k tomu účelu lze velmi známé bimetaly, tedy různě mechanicky provedené „plíšky“ složené ze dvou různých „plátků“ kovů s různou teplotní roztažností. Bimetal tak při různé teplotě je různě ohnutý díky různé délce zmíněných dvou kovů. Pokud je bimetal součástí kontaktu, tak dojde při určité teplotě k jeho sepnutí nebo rozepnutí. A to bez jakékoli elektroniky. Jde tak o senzor s nulovou spotřebou. Samozřejmě, přesnost spínání takového senzoru je trošku horší než u svých elektronických kolegů (obvykle dnes chyba 3 - 5 °C), ale mnoho aplikací, jako například regulace teploty uvnitř skříně zařízení nebo v rozvaděči, který je umístěn ve venkovních nebo teplotně náročných průmyslových prostorech, nevyžaduje větší přesnost a tato chyba není významná.

Toho využívají výrobci termostatů, topných a chladících prvků, které jsou určeny právě pro účely vyhřívání nebo chlazení skříní a rozvaděčů s teplotně citlivou elektronikou. Takové komponenty na DIN lištu nebo pro přišroubování na stěnu nebo do panelu dodává například firma STEGO.

V jejím katalogu lze nalézt jak samotné nastavitelné i pevně nastavené termostaty, krabičky pro spínání kontaktu na základě relativní vlhkosti, tzv. hygrostaty, nebo kombinované termo-hygrostaty, tak i ventilátory s filtrem, konvektivní topná tělesa a kompaktní teplovzdušné ventilátory, které v sobě, pokud dáváte takovému řešení přednost, integrují termostat. Tyto kompletní celky stačí jen postavit nebo zašroubovat do skříně společně s elektronickými komponenty a přivést napájení 230 V AC a nastavit „točítkem“ teplotu a již se o nic nestarat nebo případně k nim připojit doplňkový termostat. Ale ani složení a propojení požadovaného topného nebo chladícího systému z jednotlivých komponent není nic těžkého. V nejjednodušších případech stačí jen kladný nebo fázový vodič stejnosměrného 24 V nebo střídavého 230 V napájecího napětí připojit na jeden vstup termostatu, druhý vodič přímo na svorku topného tělesa propojit vhodně dimenzovaným vodičem (např. s průřezem 1,5 mm2) a vše je hotovo. Z mechanického pohledu obě komponenty například připevníme na společnou DIN lištu, termostat do určité vzdálenosti od topného tělesa v závislosti na požadavku rychlosti reakce a regulace termostatu.

Příklady zapojení bimetalového termostatu: k topnému tělesu (vlevo), k větráku (uprostřed), k signalizaci (vpravo)


 

Použití regulace teploty jednoduchými termostaty

 • vytápění venkovních rozvaděčů pokud teplota klesne např. pod 0°C
 • chlazení skříní průmyslových zařízení proti přehřátí elektroniky
 • zajištění konstantní teploty např. pro citlivá měřící zařízení (nejen elektronická)
 • předehřátí stroje před spuštěním
 • temperování skříní a rozváděčů proti tvorbě kondenzátu
 • v telekomunikačních zařízení
 • v řídících dopravních systémech
 • v elektrárnách
 • v bankomatech
 • v parkovacích a informačních systémech
 • apod.


Termostaty

Obecně se běžně prodávané bimetalové termostaty zmíněného výrobce vyznačují teplotní regulací v rozsahu -10°C až 80°C s přesností +/- 4°C a poskytují toleranci spínání kontaktu okolo 7°C. Okamžitý kontakt s nízkým přechodovým odporem a životností několik stovek tisíc sepnutí obvykle umožňuje připojit napětí až 250 V AC a spínat proudy až 10 A nebo výkony 30 W DC.

Jedno z mnoha možných provedení bimetalových termostatů pro instalaci na DIN lištu do rozvaděče (vlevo) a
vnitřní el. zapojení (vpravo) - dle katalogu STEGO

Topná tělesa

Běžné provedení topných těles pro zde výše uvedené účely pracuje na principu polovodičového PTC termistoru jako topného elementu ve spojení s leštěným nebo eloxovaným hliníkovým tepelným zářičem, který může být pro vyšší bezpečnost uložen v plastovém pouzdru. I když se samotný topný element PTC vyznačuje regulační funkcí, nenahrazuje a ani v topném režimu nemůže nahrazovat regulační funkci externího připojeného termostatu. PTC charakteristika je však dobře patrná na topné charakteristice, kdy například při teplotě okolního vzduchu -40°C má tělísko topný výkon 237 W a při teplotě + 40°C dává už „jen“ 140 W. Běžně se prodávají tělesa s topným výkonem 9 W až 1200 W (hodnota se udává pro okolní teplotu cca 0°C) pro přišroubování na stěnu nebo upevnění. Nejmenší provedení mohou být jen v podobě „hliníkového válečku“ průměru 10 a výšky 45 mm. Největší topné ventilátory pak mají rozměry i 180 x 62 x 140 mm. Napájení bývá standardně 230 V AC, k dispozici jsou však i verze pro 120V AC, na přání i nízkonapětové stejnosměrné verze. Povrchová teplota elementu se dle jeho výkonového dimenzování a ploše zářiče je až 180°C, výkonná topná tělesa a topení s ventilátorem v plastovém poudru jsou řešena tak, aby měla nízkou povrchovou teplotu (do 80°C). Tato moderní tělesa jsou bezpečná při dotyku, nepotřebují zemnění a velmi jednoduše se instalují i zapojují.

Příklady provedení topných těles společnosti STEGO: nejmenší 5 W provedení (vlevo), speciální provedení pro výbušné prostředí 100 W provedení (uprostřed) a
teplovzdušný ventilátor o výkonu 400 W (vpravo), obrázky nejsou ve stejném měřítku

Závislost topného výkonu na teplotě okolí ukazuje na PTC charakteristiku topného elementu

Závěr

Proč dělat věci složitě, když to jde jednoduše. Tak toto by mohlo být motto tohoto článku o snadné regulaci teploty s bimetalovými termostaty a topnými tělesy. V dnešní době plné špičkové digitální elektroniky však je nutné mít na zřeteli, že často i primitivní řešení může být to nejlepší a že v jednoduchosti je krása. Občas mi v posledních letech připadá, že ne vždy se tímto platným rčením technici, projektanti a vůbec lidé řídí.

Antonín Vojáček

DOWNLOAD & Odkazy

Hodnocení článku: