Jste zde

Smart Process Gating – bezpečnostní optické závěsy MLC 530 SPG

Smart Process Gating se jmenuje nový proces od společnosti Leuze Electronic díky němuž je muting ekonomičtější, jednodušší a bezpečnější.

Pro aplikace funkce muting v dopravníkových a skladovacích systémech – zejména v automobilovém a balícím průmyslu – mutingové snímače, které jasně detekují vstup transportovaného zboží do ochranného pole, aby bezpečnostní snímače mohly být ve správný čas přemostěny, byly dosud nezbytnou nutností.

Společnost Leuze Electronic vyvinula na základě svých bezpečnostních optických závěsů MLC proces SPG (Smart Process Gating) díky němuž je možné od použití těchto snímačů opustit. Proto mohou být dopravníkové systémy konstruovány kompaktněji, eliminuje se riziko nesprávného polohování
a nastavení nebo poškození mutingových snímačů. Sníží se také náklady na jejich údržbu. Kromě toho se redukuje pořizovací cena, zapojení a riziko nesprávné manipulace při navýšení provozuschopnosti kompletního bezpečnosti zařízení.

Při aplikaci SPG, první mutingový signál přichází z procesního nebo bezpečnostního řízení (PLC), zatímco druhý mutingový signál je generován samotných bezpečnostním závěsem. 
Smart Process Gating vyžaduje podrobnou znalost procesu, aby potřebné řídící signály SPS byly k dispozici v očekávaném časovém okně.

Koncept

Provedení sekvence signálů k otevření bezpečnostního optického závěsu funkcí Muting bez mutingových senzorů.

Realizace:

 • Gating Signal (S1) poskytuje PLC
 • Gating Signal (S2) vzniká přerušením ochranného pole optického závěsu
 • Proces je časově řízen z bezpečnostního optického závěsu MLC 530 SPG

Vstupní standardní signálová sekvence

  

Výstupní standardní signálová sekvence

Technické požadavky

 • Úroveň bezpečnosti aplikace je definována zvoleným Provozním režimem a použitým PLC

 • Ochranné pole bezpečnostní optické závory musí být přerušeno během 4 sekund po generování PLC signálu CS
 • Maximální povolená mezera mezi předmětem na dopravníku a ochranným polem při vstupu a výstupu materiálu je 200 mm
 • Pokud je ochranné pole přerušeno na dobu delší než 60 sekund, synchronizační paprsek musí zůstat volný po celou tuto dobu (horní nebo spodní paprsek optického závěsu)

Požadavky na integraci

 • PLC musí mít informace o poloze přepravovaného předmětu na vstupní a výstupní straně pro sladění načasování a splnění požadavku 200 mm. V případě potřeby může být dosaženo dalšími opatřeními.
 • Jsou nutné znalosti o integraci bezpečnostní. Kombinace programu PLC a bezpečnostní optického závěsu vytváří bezpečnost zařízení.

Provozní režimy a související funkce

Všechny MLC 530 SPG disponují těmito dalšími funkcemi:

 • Volitelný přenosový kanál
 • Volitelné snížení dosahu
 • Funkce MaxiScan pro maximálně spolehlivý provoz

Provozní režim 5 (standard)

Standardní provozní režim

 • Čas pro automatické uzavření ochranného pole: 1s
 • Maximální transportní rychlost při použití automatické uzavření ochranného pole: 0,2 m/s 

Uzavření ochranného pole signálem od PLC

 • Ochranné pole se uzavře do 100 ms poté, co je řídicí signál PLC nastaven na 0 V (řídicí signál může být nastaven na 0V až po opětovném uvolnění ochranného pole)
 • Umožňuje splnit požadavek 200 mm po uzavření ochranného pole i pro přepravní rychlost > 0,2 m/s

Provozní režimy 1 a 6

Řízený Stop/Restart sekvence otevření ochranného pole

 • Sekvenci otevření ochranného pole lze zastavit a restartovat PLC pomocí dvou antivalentních signálů. Vyžaduje se bezpečnostní PLC.
 • Maximální přepravní rychlost pro použití automatického konce brány: 0,1 m/s

Kdy použít:

 • Tato funkce se používá při pomalých přepravních rychlostech, pokud se přepravní proces může zastavit po zahájení sekvence otevření ochranného pole, ale před narušením ochranného pole
 • SPG monitoruje, zda je ochranné pole přerušeno do 4 sekund po zahájení sekvence otevření ochranného pole. Pokud ne, MLC se přepne do poruchového stavu.
 • Používání „řízeného zastavení / restartu“ eliminuje potřebu ručního resetování.
 • Je vyžadována bezpečnostní PLC

Provozní režim 6

Částečné otevření ochranného pole

 • Horní 4 paprsky jsou vyloučeny z procesu otevření ochranného pole, jsou vždy aktivní
 • Tyto paprsky jsou k dispozici pro další ochranné aplikace

Příklady aplikace z oblasti automotive

 • Sledování stavu zavření výkyvných bran paralelně s procesem transportu materiálu
 • Úspora náklady na samostatné bezpečnostní spínače pro kontrolu bran a související kabeláže

Další funkce všech modelů

Prodloužení časového intervalu

 • Prodloužení až na max. 100 hodin (místo 10 minut) pomocí řídícího signálu

Průvodce aplikací

V aplikacích intralogistiky není nutný synchronizační paprsek

 • Všechny paprsky mohou být přerušeny až 60 sekund během procesu otevření ochranného pole. To poskytuje dostatek času pro např. naložené palety, které mají být přepravovány přes ochranné pole. Žádný synchronizační paprsek nemusí zůstat volný.
  Poznámka: Synchronizační paprsek nesmí být přerušen po dobu delší než 60 s
 • V typických intralogistických aplikacích tak může být přepravované materiál vyšší než bezpečnostní optický závěs. Výška ochranného pole MLC 530 SPG je definována pouze bezpečnostními požadavky.

Synchronizační paprsek (horní nebo dolní paprsek) musí zůstat po celou dobu volný:

 • Přepravovaný objekt potřebuje více než 60 sekund, aby projelo bezpečnostní optický závěs,
  např. v aplikacích dopravy karoserií
 • Využije se maximální povolený časový limit 10 minut nebo 100 hodin

Výhody MLC 530 SPG – Smart Process Gating

 • Podporuje velmi kompaktní konstrukci = šetří cenný prostor. Nejsou potřebné mutingové sensory po stranách bezpečnostního optického závěsu)
 • Vysoký spolehlivost a provozuschopnost:
  Žádné senzory/držák, které mohou být poškozeny nebo se musí nastavovat
 • Nakládání a přeprava materiál s mezerami mezi sebou v jedné bezchybné sekvenci
 • Nižší riziko neoprávněné manipulace ze strany obsluhy
 • Jednodušší instalace a servis. Úspora času během instalace, žádné znovu nastavení během změny přepravovaného materiálu.
 • Rovněž pro chladírenské aplikace s okolními teplotami až -30 ° C

Normy a předpisy

Specifikace bezpečnostních optických závěsů MLC 530 SPG podle mezinárodních norem:

Důležité informace pro aplikaci / integraci / instalaci

 • Bezpečnostní optický závěs a jeho dokumentace k instalaci jsou certifikovány společností TÜV s ohledem na všechna relevantní témata.
 • Témata, která je třeba zvážit při integraci řešení SPG, jsou popsány
  v provozních pokynech.

Poznámka: EN 62046 / 2013-04 nepopisuje řešení založená na SPG.
 ("Bezpečnost strojního zařízení - použití ochranných zařízení k detekci přítomnosti osob".)

Typová řada MLC 530 SPG – základní přehled

Závěr

Bezpečnostní optické závěsy MLC 530 SPG Smart Process Gating jsou specialistou na zabezpečení přístupu při přepravě materiálu.

Hlavní výhody:

 • Integrované funkce Smart Process Gating společně s procesním řízením, vše bez mutingových senzorů.
 • Systém je velmi kompaktní a šetří tak cenný prostor
 • Optimální manipulace díky volbě funkcí bez nutnosti připojení k PC, indikačním LED diodám a díky displeji s integrovanou třízónovou pomůckou pro polohovaní a zaměření. 
 • Snížené riziko neoprávněné manipulace a zvýšená spolehlivost pro vysoký stupeň provozuschopnosti systému

Užitečné odkazy

Se zvědavostí a odhodláním jsou Sensor People ze společnosti Leuze inovátory technologických milníky průmyslové automatizace již více než 50 let. Jsou poháněni úspěchem svých zákazníků. Včera. Dnes. Zítra. Produktová řada Leuze zahrnuje spínací a měřicí senzory, identifikační systémy, řešení pro přenos dat a zpracování obrazu a komponenty
a systémy pro bezpečnost strojů. Zaměřuje se na oblasti intralogistiky, balení, obráběcích strojů, automobilového průmyslu a laboratorní automatizace.

Společnost Leuze bylo založeno v roce 1963 a sídlí v Owen / Teck v jižním Německu. V současné době pracuje na celém světě více než 1200 Sensor People, kteří mají velké zkušenosti a nasazení, aby zajistili trvalý úspěch svých zákazníků
v měnícím se průmyslu - ať už v centrech technologických kompetencí nebo v jedné z 20 dceřiných obchodních společností nebo ve více než 40 mezinárodních distributorech.

www.leuze.com

Společnost Schmachtl CZ je výhradním zástupcem světových výrobců v oblasti elektrotechniky, elektroniky a strojírenství na českém trhu. Své partnery k obchodní spolupráci vybírá velmi pečlivě, mezi stěžejní kritéria patří spolehlivost, vysoká úroveň kvality, servis a dostupnost náhradních dílů pro danou oblast. Partnerské firmy, které dodávají své výrobky prostřednictvím společnosti Schmachtl jsou uznávanými výrobci komponentů a zařízení pro užití ve všech průmyslových oblastech.

Partnerský vztah k zákazníkům, neustálá inovace, nejvyšší kvalita, rychlé dodávky a nejlepší poměr mezi cenou
a výkonem pro Schmachtl představuje závazek do budoucnosti a cestu jak plnit a poznávat požadavky a přání svých zákazníků.

Společnosti Schmachtl jsou výhradními zástupci Leuze v České republice, v Rakousku a na Slovensku.

 www.schmachtl.cz

Kontakt

SCHMACHTL CZ SPOL. S R.O. , Vídeňská 185, 252 50 Vestec 
Tel.: +420 244 001 500 
Email: office@schmachtl.cz 
www.schmachtl.cz

Hodnocení článku: