Jste zde

Sledování sítí se softwarem Sinema Server V12

Společnost Siemens zdokonalila svůj softwarový nástroj Sinema Server pro správu průmyslových sítí, nyní funguje v nové verzi V12.

V nové verzi V12 může každá jednotlivá stanice Sinema Server sledovat až 500 síťových komponent, což je dvojnásobek maximální kapacity nabízené předchozí verzí programu. Kromě toho může každá stanice Sinema Server také indikovat stav dalších klientských zařízení Sinema Server v síti až do celkového počtu 100 stanic. Nová verze softwaru tak umožňuje sledovat síť o celkovém počtu až 50.000 klientských zařízení.

Softwarový nástroj Sinema Server V12 podrobně sleduje, diagnostikuje a dokumentuje sítě Ethernet a také Profinet, přičemž každá jednotlivá stanice Sinema Server sleduje až 500 síťových komponent, celkově tak lze sledovat síť čítající až 50.000 klientů. Dále nabízí možnost přizpůsobování a doplňování individuálních profilů zařízení.

 

Připojená zařízení jsou automaticky identifikována pomocí protokolu SNMP (Simple Network Management Protocol), nebo – jde-li o zařízení sítě Profinet – pomocí protokolu DCP (Device Control Protocol). V softwaru Sinema Server V12 může uživatel vkládat, editovat a ukládat profily zařízení. Zdokonaleno bylo i uživatelské rozhraní programu a jeho zobrazení prostřednictvím operátorských panelů (Human Machine Interface - HMI). Snazší je také jeho integrace do dispečerského (SCADA) systému Simatic WinCC či do systému Simatic PCS 7 pro řízení spojitých technologických procesů.

 

Software Sinema Server je určen k nepřetržitému sledování sítí Ethernet a Profinet v prostředí průmyslové výroby a infrastrukturních projektů. Nástroj zobrazuje všechna fyzická spojení na úrovni jednotlivých portů i konfigurace specifických sítí na strojích a výrobních celcích. Signalizuje každou poruchu v činnosti sítě a pomáhá ji rychle lokalizovat a odstranit, což znamená kratší prostoje ve výrobě.

Software Sinema Server vytváří obraz topologie sítě, včetně všech existujících virtuálních místních sítí VLAN (Virtual LAN), což mu následně umožňuje nepřetržitě sledovat jak změny ve struktuře sítě, tak dostupnost a stav zařízení i vlastních fyzických spojení. Za předpokladu, že je povolen přístup prostřednictvím softwaru Sinema Server, lze takto sledovat i segmenty sítě chráněné zabezpečovacími produkty.

 

Sinema Server V12 pracuje v prostředích Windows XP, Windows 7 (verze 32 i 64 bitů) a Windows Server 2008 R2. Jeho uživatelé mají nyní na výběr čtyři jazykové verze: anglickou, německou, francouzskou a čínskou.

 

Videoukázka Sinema Server V12 (převzato od © Siemens user YouTube): http://youtu.be/FzYOeh5lPVY?hd=1

 

Závěr:

Funkce pro diagnostiku zařízení poskytují identifikační, konfigurační a stavové údaje, například název, typ a výrobní číslo zařízení nebo hodnoty stavových veličin příslušných danému produktu. Software Sinema Server V12 také uživateli umožňuje stanovit u různých parametrů určitého zařízení mezní hodnoty pro vydání výstražného hlášení. Software lze použít nejen pro účely sledování, ale i k vedení dokumentace stavu sítě formou přehledových seznamů zařízení a záznamů o dostupnosti a využití sítě.

Jaroslav Blažek


Doplňující odkazy k článku:

Další info Sinema Server: http://www1.siemens.cz/ad/current/index.php?vw=0&ctxnh=63d1060f8b&ctxp=home

Manuál Sinema Server: http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/52750033

Sinema Server: https://eb.automation.siemens.com/mall/en/ww/catalog/products/10045141     

 

Další články o PLC, Scada/HMI, pohonech, software a komponentech nejen pro průmyslové aplikace najdete na http://automatizace.hw.cz

 

Hodnocení článku: