Jste zde

Simocode pro S - kompletní správa motorů

Společnost Siemens přidala do své skupiny produktů pro správu motorů Simocode pro systém základní řady Simocode pro S, úplný systém pro základní ovládání motoru.

Nový systém, sestávající ze základního přístroje a volitelného multifunkčního modulu, nabízí společně často požadované funkce ochrany, řízení a sledování stavu motoru za atraktivní cenu.
 

Úzký základní přístroj široký pouhých 22,5 mm obsahuje nejen řídicí funkce pro přímé spouštění nebo reverzaci, ale také funkce ochrany motoru před přehřátím, s použitím termistoru, a ochrany před přetížením. K dispozici jsou zde čtyři digitální vstupy a dva reléové výstupy. Mimoto přístroj Simocode pro S indikuje mezní hodnoty proudů, provozní hodnoty, nebo nečinnost zařízení.

 

Simocode pro S komunikuje s nadřazeným řídicím systémem prostřednictvím vestavěného rozhraní pro sběrnici Profibus. Volitelný multifunkční modul, rovněž kompaktní konstrukce, rozšiřuje  vstupy/výstupy základního přístroje o další čtyři digitální vstupy pro napětí 24 V nebo 110 až 240 V a dva reléové výstupy. Mimoto nabízí další řídicí funkce jako např. ovládání softstartéru, nebo rozběh hvězda-trojúhelník a umožňuje připojit součtový transformátor k měření zemního proudu a čidlo teploty.

 

Jako další doplněk Simocode pro S je možné použít ovládací panel včetně rámečku na montáž přes dveře.

 

Systém Simocode pro S je určen k použití s nízkonapěťovými motory s konstantními otáčkami, přičemž uživateli poskytuje mnohem podrobnější informace o stavu motoru i chování poháněného zařízení než tradiční jisticí a  monitorovací  přístroje. Umožňuje tudíž předejít poruše a rychleji zjistit závadu. Přínosy spočívají v možnosti vyhnout se nákladným náhlým přerušením výroby a předem plánovat údržbářské práce.

Nestačí-li základní jednotka, připojíte jednoduše multifunkční modul s doplňkovými vstupy, výstupy a funkcemi.

Základní jednotku a multifunkční modul můžete mít s napájením 24VDC nebo 110-240VAC/DC, s tím pak koresponduje napětí digitálních vstupů, které jsou volně parametrizované přes software.

 

Nabídkou softwaru Simocode ES V12 společnost Siemens poprvé umožňuje projektovat systém pro správu motorů Simocode ve vývojovém prostředí TIA Portal. Nový software je založen na metodě CFC (Continuous Function Chart). Systém Simocode lze s jeho pomocí v prostředí TIA Portal snadno a intuitivně graficky konfigurovat a parametrizovat způsobem „táhni a pusť. 

Uživatelé mohou pro parametrizaci systému vytvářet šablony, které si uloží v knihovně pro pohotové opakované použití. Software také přehledně dokumentuje hodnoty všech nastavovaných parametrů. Při provozu systému jsou v přehledném grafickém zobrazení indikovány stavy všech signálů a hodnoty sledovaných údajů.

Ukázka integrace a parametrizace v softwaru Simocode ES V12 z Siemens video channel: http://youtu.be/rtrfHjGcynw

 

Jeden z příkladů zapojení modulu, reverzační motor. Data z modulu měření proudu jsou přenesena do základní jednotky přes systémový interface.

Klikněte si na obrázek pro zvětšení.

 

Závěr:

S novým systémem Simocode pro S vychází společnost Siemens vstříc potřebám výrobců strojů a strojních zařízení v procesním průmyslu, jako jsou např. vodárenství a čištění odpadních vod, cementářský průmysl, těžba surovin atd.

Jaroslav Blažek


Doplňující odkazy k článku:

Technická podpora, kontakt: http://stest1.etnetera.cz/ad/current/index.php?vw=0&ctxnh=e26b2c0c7b&ctxp=home

Podpora Simocode pro S: http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/67528970   

Manuál Simocode pro S: http://support.automation.siemens.com/CZ/view/en/79559010  

 
Další články o PLC, Scada/HMI, pohonech, software a komponentech nejen pro průmyslové aplikace najdete na http://automatizace.hw.cz
 

 

Hodnocení článku: