Jste zde

Senzory FSG: spolehlivost pro průmysl a dopravu

Společnost FSG se zaměřuje především na vývoj a výrobu vysoce kvalitních snímačů a převodníků a je nyní jedním z předních dodavatelů měřicích systémů. V sortimentu mají hlavně senzory na snímání neelektrických veličin, které se týkají především pohybu.

Jedná se o měření úhlu, náklonu, lineárního pohybu atd. Společnost FSG rovněž dodává ovládací prvky pro řízení strojů, jako jsou přesné multifunkční joysticky nebo pedály. Vedle standardních sériových produktů se velká část produkce zaměřuje na senzory, které jsou přizpůsobeny specifickým potřebám uživatele (rozsah měření, uživatelské rozhraní, speciální úpravy atd.). Systémy pro měření, monitorování a kontrolu procesů jsou nyní k dispozici pro téměř všechna průmyslová měření a řídící aplikace - řada vysoce výkonných a přesných přístrojů pro automatizaci a zabezpečovací techniku.

Rádi bychom Vám představili některé produktové řady, které jsou nejčastěji využívány našimi zákazníky. Více informací o sortimentu pak naleznete v příslušných sekcích našich webových stránek, pokud Vaše aplikace vyžaduje speciální řešení, kontaktujte technickou podporu, která ve spolupráci s výrobcem najde pro Vás optimální technické řešení.

Senzory pro měření úhlu

Využívají buď magnetorezistivní nebo optoelektronické měřicí systémy a dosahují vysoké přesnosti při měření úhlu pootočení. Oblastmi jejich využití mohou být snímání poloh v různých aplikacích a oborech činnosti, jako jsou:

 • Železniční doprava – ovládací prvky výkonu a brždění železničních vozidel
 • Lodní doprava – ovládání kormidel a dalších řídicích prvků lodí
 • Energetika a chemický průmysl – řídicí pohony ovládacích systémů
 • Zvedací zařízení a otočné mechanismy jako jsou jeřáby a rypadla, kde je třeba snímat polohu
 • Textilní a papírenské stroje
 • Meteorologická, strojírenská a lékařská měření

Podle aplikace mohou používat prvky z vodivého plastu s vysokým rozlišením nebo zlatý či konstantanový drát s vysokým rozlišením. Jsou k dispozici v různých velikostech, mohou být konstruovány pro jednu otáčku nebo pro více otáček. Pokud to aplikace vyžaduje například z důvodu bezpečnosti, mohou být i v několikanásobném provedení (redundance). Podle potřeb uživatele je možno nastavit měřicí rozsah, případně doplnit zkratové kolejničky, odbočky atd.

Kromě odporového výstupu je možné tyto senzory vybavit i převodníky na proudový nebo napěťový signál v konfiguraci 2, 3 nebo 4 vodičů. Pokud senzory pracují ve velmi znečištěném prostředí, dodávají se i s olejovou náplní. K dispozici jsou krytí v rozsahu IP40 až IP68.

Pro více informací o sortimentu těchto senzorů navštivte naše stránky v sekci: 
Snímače úhlu  https://www.schmachtl.cz/snimace-uhlu

Náklonoměry

Snímají úhel náklonu plochy a využívají k tomu kyvadlových systémů tlumených olejem. Snímají důležitá data měření jako součást bezpečnostních a kontrolních systémů různých strojních zařízení. Mohou být buď jednoosé, nebo dvouosé a uplatnění najdou zejména v zařízeních, jako jsou:

 • Jeřáby
 • Rypadla a vrtací stroje
 • Těžká nákladní vozidla
 • Lodě a přístavní zařízení
 • Zvedací plošiny
 • Jezové přepady

Dodávají se v robustním hliníkovém pouzdře odolném proti stříkající vodě s krytím IP65 až IP68, Kyvadlové olejové systémy, jejichž výkyvy závislé na úhlu náklonu se měří podle aplikace buď potenciometrickým, bezkontaktním indukčním nebo optoelektronickým úhlovým enkodérem. Pro měření související s bezpečností může být kyvadlo na osu detekováno s redundancí, tj. pomocí dvou mechanicky a elektricky nezávislých kyvadlových systémů.

Výstupní signál představující úhel náklonu může mít formu buď analogového odporu, změny proudu nebo napětí nebo může být interpretován přes uživatelské rozhraní jako digitální signál. Jednoosé převodníky mohou být vybaveny vestavěnými komparátory minima / maxima.

Pro více informací o sortimentu těchto senzorů navštivte naše stránky v sekci: 
Náklonoměry https://www.schmachtl.cz/senzorika-naklonomery

Snímání délky lana

Slouží k přesnému určení polohy pomocí snímání délky tažného lana. Tato délka se může pohybovat od 1m až do 40m. Jsou vybaveny vysoce přesnými analogovými nebo digitálními enkodéry. Hodí se pro měření v různých průmyslových aplikacích, jako jsou kupříkladu:

 • Jeřáby, vrtací stroje a rypadla
 • Lisovací, děrovací a vstřikovací stroje
 • Jezy a uzavírací brány
 • Víceúrovňové policové regálové systémy a divadelní pódia
 • Stroje na zpracování dřeva a kamene
 • Měření hladiny v plynojemu atd.

Jsou umístěny v robustním hliníkovém pouzdře s krytím IP65, které obsahuje odlehčený vysoce přesný měřicí buben, na který je pomocí extrémně stabilního pružinového tažného mechanismu navinuta jedna vrstva vysoce pružného ocelového lana s D. 1,35 mm. Měřicí buben je umístěný na závitovém vřetenu, posouvá měřicí lano přímočaře (ve správné poloze) k výstupní hubici lana, čímž zajišťuje vysokou přesnost, rychlost navíjení (rychlost seřízení) a provozní spolehlivost. Při použití tenčího měřicího lana (pro měření délek do 5m) není třeba používat nákladný transport vřetena měřicího bubnu pro pohyb lana.

Systémy pro měření délky lana řady SL 3000 jsou velmi spolehlivé, schopné měřit délky až 40 metrů s vysokou přesností a spolehlivostí i ve velmi prašném a vlhkém prostředí. Pro kratší vzdálenosti do 5m jsou k dispozici dvě cenově dostupné verze řady GS80 a GS130.

Všechny typy jsou vybaveny nosnou deskou se spojkou nebo měřicí převodovkou pro připojení enkodéru řady 1023 a se všemi kódovacími systémy obvyklými na trhu. Tyto enkodéry převádějí počet otáček bubnu, který je úměrný měřené délce, na analogový nebo digitální měřicí signál.

Výstupní signály mohou být buď analogové jako proudový výstup 4-20 mA, jako změna odporu s linearitou 0,1% nebo jako digitální signály prostřednictvím rozhraní CANbus.

Podle potřeb uživatele je možná dodávka nejrůznějšího příslušenství pro různé aplikace a prostředí, jako je vývod vyhřívaného drátu, motorové kartáčové nástavce, přívody stlačeného vzduchu, vodicí kladka drátu atd.

Pro více informací o sortimentu těchto senzorů navštivte naše stránky v sekci: 
Měření délky lana https://www.schmachtl.cz/snimace-delky-lana

Ovládání - Joysticky

Tyto ovládací prvky jsou vybaveny redundantním indukčním regulačním systémem. Mohou být využívány k ovládání nejrůznějších strojních zařízení, jako jsou:

 • Jeřáby a bagry
 • Přepravní a zdvihací zařízení
 • Lodě a přístavní zařízení
 • Simulátory řízení

Tato zařízení jsou navržena pro extrémní podmínky použití. V souladu s pohybem páky poskytují informaci pro obě osy X a Y jako je směr a výstupní řídicí signál. Další ovládací příkazy lze iniciovat pomocí ovládacích prvků integrovaných v rukojeti ovládací páky. Používají se bezdotykové a bezkontaktní indukční lineární převodníky, s ohledem na režim aktivace a robustnost lze jejich konstrukci porovnat s konstrukcí ventilového systému hydraulických řídicích převodníků.

Vestavěný elektronický obvod zajišťuje pro účely řízení na svém výstupu na osu proudový nebo napěťový signál s přepínatelnou charakteristikou lineárního nebo progresivního typu. Speciální konstrukce nabízí možnost začlenit mikroprocesor pro individuální přizpůsobení charakteristik.

Všechny komponenty včetně směrových kontaktů a kontaktů nulové polohy jsou plně uzavřeny v hliníkovém pouzdře se stupněm krytí IP66. Další možné úpravy jsou:

 • Integrovaný výkonový elektronický obvod s pulzně modulovaným výstupním proudem do 1000 mA pro přímý pohon hydraulických servo ventilů
 • Integrované rozhraní sběrnice CANbus, přenosový protokol podle požadavků uživatele
 • Individuální přizpůsobení řídicích výstupních charakteristik pomocí mikroprocesoru
 • Elektronický výstup signálu nuly a směru, odvozený z redundantního induktivního řídicího systému
 • Jednoosé, duplexně jednoosé a pedálově ovládané vysílače

Pro více informací o sortimentu těchto senzorů navštivte naše stránky v sekci:

Ovládání – joysticky https://www.schmachtl.cz/ovladani-joysticky

Distributor: SCHMACHTL CZ

Hodnocení článku: