Jste zde

Rozšířená realita jako budoucnost dohledových systémů

Tématem průmyslu a monitoringu je v posledních měsících narušení stávajících struktur služeb. Je to spojeno s internetem věcí, Industry 4.0, ale strůjci tohoto trendu nepotřebují hledat honosné heslo pro to, co dělají.

O narušení struktur se stará internet věcí, který mění byznys. Stejně jako uber nebo airbnb likvidují zaběhlé modely taxi nebo ubytovacích služeb, měření a analýza dat online ruší hranice v průmyslu. Letitá praxe ponechávala elektrické napájení, pohony, měření, hydraulické a pneumatické systémy jednotlivým, na slovo vzatým odborníkům. Ti rozuměli nejen svému řemeslu, ale také tomu, že jakoukoli chybu je nejlepší hodit na toho druhého. Šéf údržby v podniku tak často nehledal skutečný technický problém, ale jen se snažil o to, aby se tito odborníci dohodli mezi sebou.

Internet, virtualizace a cloudová řešení ovšem přináší opravdový průlom. To ukazuje například systém americké firmy Flowserve, který nedávno prezentovala na konferenci NIweek. Na čerpacím zařízení jsou osazeny senzory všech kritických hodnot. Najednou se měří celá řada parametrů:

  • Mechanika pohonu: otáčky, vibrace, teplota ložisek, teplota motoru
  • Elektrické parametry pohonu: napětí, odběr, frekvence….
  • Hydraulika: průtok, teplota, kavitace (obsah bublin), hladiny, tlaky na sací straně, tlačné straně čerpadla, v zásobnících atd.
  • Provozní stavy: detekce úniků kapalin i plynů u těsnění atd.

 

Všechna data ze systému se odesílají do softwarové aplikace, která je umožní vyhodnotit. Ještě před pěti lety by bylo běžné očekávat v případě chyby hlášení „překročen limit hladiny v bodě A93B“.  V době moderních grafických systémů můžeme vidět obrázek, body a okénka v podobě dashboardu. Virtualizace a rozšířená realita poskytuje lepší pohled. Dohledové centrum, či technik na místě, který namíří fotoaparát svého tabletu na soustrojí, vidí v popředí snímaného zařízení všechny měřené hodnoty, indikace jejich stavu a procenta běžného provozního zatížení. Může si přepínat mezi různými pohledy na pohon, senzory, mechaniku i hydrauliku. Jedním kliknutím si na obrazovce rozbalí detailní pohled na soustrojí čerpadla nebo ventilový rozvod.

Jediný technik tak může posoudit stav celého zařízení a vidět, které parametry vybočují z běžných provozních hodnot. Správce provozní jednotky nemusí volat elektrotechnika, strojníka ani potrubáře a čekat, až se mezi sebou dohodnou, co se v systému vlastně děje. Nejde jen o detekci závad, ale o jejich prevenci. V systému je vidět rostoucí mechanické zatížení, vibrace ložisek, únava materiálu těsnění i další věci, které jsou cenné pro plánování odstávek nebo údržby.

Klasický pohled v dohledovém centru nebo na řídícím terminálu.

Pohled rozšířené reality na parametry zařízení v provozu.

Pohled rozšířené reality na soustrojí čerpadla v popředí.

Řešení je postaveno na platformě ThingWorx pro IoT. Ta zajistí sběr dat, jejich analýzu i finální vizualizaci formou tabulek i rozšířené reality. Aplikace, kterou předvedla firma Flowserve ukazuje, jakou náročnost má skutečný průmyslový internet věcí na datový provoz. Data ze senzorů potřebují cca 2,5 Mb/s. Jednotka conpactRIO, které se stará o sběr, vyhodnocení a také redukci přebytečných dat pro spojejí s cloudem potřebuje již pouze 80 kb/s! 

Na řešení je vidět také flexibilita platformy ThingWorx. Tu využívá mimo jiné síť Sigfox jako cloudové řešení pro sběr a analýzu dat internetu věcí. Toto partnertsví funguje na globální úrovni, v ČR zatím nevíme o konkrétní aplikaci. Systém ThingWorx je k na českém trhu  využíván například v rámci projektu Fiot liberecké firmy Foxon.

www.flowserve.com
http://www.ni.com/niweek/keynote-videos/
https://www.thingworx.com/platforms/augmented-reality/
www.fiot.cz

Hodnocení článku: