Jste zde

Rostoucí zájem o české potraviny zvyšuje poptávku po automatizaci linek na zpracování a balení potravin

Zaměření českých spotřebitelů na české výrobky, kterým dávají přednost proti stejným výrobků zahraničním, má následně pozitivní vliv na poptávku českých výrobců po moderních strojích a zařízeních. Ty umožní zajistit levnou a rychlou produkci a současně splnění všech požadavků zákonů a norem ČR i EU.  Mezinárodní strojírenský veletrh (MSV) je pak dobrou příležitostí pro každého se seznámit s aktuálními novinkami v oblasti automatizace potravinářského průmyslu.

Trh s potravinami v ČR je proti zbytku Evropy dost specifický tím, že čeští spotřebitelné mají silné národní cítění a dávají vždy přednost spíše českým potravinám, resp. potravinám vyráběným v ČR. To pozitivně stimuluje českou výrobu v této oblasti a zvýšený tlak na množství a cenu produkce dále stimuluje i zájem výrobců o automatizaci výroby a výrobních linek. Aniž by to sami často spotřebitelé věděli, již pryč jsou doby, kdy se v masovém měřítku potraviny vyráběly ručně. Dnes se již nejen velkovýroba, ale i menší výrobny neobejdou bez alespoň částečné automatizace linek. Nejen finanční platové nároky na „lidský personál“, ale i často požadovaná vysoká výrobní kapacita, kdy je nutné v relativně krátké době vyrobit velké množství produktů, již vyžaduje minimálně v oblasti plnění, balení, etiketování a výstupní kontroly využívat automatické stroje a funkce. To co dokáže například naplnit a zavřít jeden automatický stroj, by při manuální způsobu muselo provádět současně i několik pracovníků, kteří však navíc neudrží po celou pracovní dobu stejnou výkonnost a nevyhnou se občasným chybám ať již vzniklým z nepozornosti či únavou. Člověk není od přírody příliš dobře psychicky ani fyzicky vybaven pro dlouhodobou mnohačetnou opakovanou stereotypní činnost. Toto je oblast ideální pro využití a nasazení strojů. Vhodně navržený a vyrobený stroj umožňuje mnohonásobně zvýšit výkon výrobní linky.

Současná nabídka strojů, systémů a snímačů je pro tuto oblast již velmi široká a široké zastoupení firem na českém trhu umožňuje vybírat jak ze standardních systémů a řešení, tak i si nechat vyvinout a realizovat zařízení postavené na míru danému provozu či výrobní aplikaci. Zvláště české firmy a společnosti jsou ve většině případů velmi přístupné vývoji či úpravě standardních strojů na přesné požadavky zákazníků (řešení na klíč), aby přesně „zapadly“ do stavěné výrobní linky a poskytovaly právě ty vlastnosti, funkce a systém ovládání, který nejen nejlépe vyhovuje dané aplikaci, ale i možnostem a znalostem obsluhujícího personálu.

Prakticky žádná současná výroba potravin a potravinových přípravků, které se dodávají do maloobchodních řetězců, se dnes nevyhne požadavku efektivního řešení plnění, balení a etiketování výrobku. Tato „výstupní část“ výrobního řetězce přitom je často velmi časově náročná pokud se realizuje ručně a přitom je již obecně strojově a automatizačně velmi dobře zvládnutá. Například dnes je možné jednou výrobní linkou na kapalné produkty tvořenou automatickým plnicím, zavíracím a etiketovacím strojem snadno kompletně a plně automaticky balit produkt s výrobním výkonem i výrazně přes 100 ks/min s přesností plnění do 1% a současným nanesením i několik etiket na každé balení. Příkladem mohou být stroje a zařízení dodávané společností Albertina Trading s.r.o. Až 12místná automatická plnička opatřená přesnými plnicími zubovými čerpadly umožňuje současně přesně naplnit až 12 obalů a následný karuselový zavírací stroj může okamžitě provádět aplikace závěru, ať již jde o různý typ šroubovacího či narážecího systému. Víčka se například jen sypou do násypky a stroj si sám uzávěry připraví pro aplikaci.

Pro stísněné výrobní prostory je možné dodat i kompaktní provedení typu „monoblok“, kdy plnění a zavírání probíhá v jednom aplikačním prostoru. Do stroje tak na jedné straně vjíždějí prázdné obaly (například lahve či sáčky) a na druhé straně již vyjíždí kompletní zabalený produkt.

Následovat může několikahlavý etiketovací stroj, který může aplikovat přední, zadní, horní, spodní či celoobvodovou etiketu téměř na libovolné místo produktu. Etikety buď již mohou být předtištěny před nalepením, nebo na ně mohou být dotištěny různé informace, jako například název, sériové číslo, čárový kód, krátký návod na použít výrobku, datum výroby a spotřeby, složení produktu apod. Výrobky je také možné před etiketováním automaticky vážit na průběžné váze a zjištěnou hmotnost též tisknout na etiketu. Současně mohou být produkty s nevyhovující hmotností automaticky vyřazeny pro další kontrolu či vyřazení z výroby nebo může váha svým signálem zpětně řídit plnění a tím automaticky zajistit vždy optimální využití obalu a splnění všech požadovaných zákonů a norem bez zbytečného přeplňování. Vynaložené prostředky na tento řídící proces se pak brzo vrátí v ušetřených nákladech na výrobě produktu.

Kvalitu natištění etiket i jejich nalepení, stejně tak jako kompaktnost a neporušenost obalu, pak lze dnes spolehlivě kontrolovat kamerovými systémy, které navíc ve svých jednodušších podobách se již podobají jiným snímačům, jak z pohledu velikosti ,vzhledu i ceny. Na druhou stranu lze dnes již pomocí kamerového systému kontrolovat i měřit detaily velikosti v řádu setin i tisícin metru.

 

Běžným standardem se v posledních letech již stalo i „etiketování“ lahví různých velikostí a tvarů prostřednictvím efektních i efektivních smršťovacích fólií (tzv. Sleevů), které kvalitně zajišťují jak funkci přitažlivé vizuální stránky, tak poskytují široký prostor pro uvedení mnoha různých informací na obale. Navíc mohou snadno realizovat i ochranný „odtrhávací“ závěr, u kterého je na první pohled patrné, zda produkt byl či nebyl otevřen či nějak poškozen. I na aplikaci těchto smršťovacích fólií existuje široká nabídka různých provedení automatů, které pro smrštění na produkt nasazené předtištěné fólie využívají různých kombinací páry či elektrického ohřevu, podle tvaru produktu a možností výrobní haly.

Kontrolu bezpečnosti potravin pro spotřebitele z pohledu nežádoucí přítomnosti cizích těles lze dnes automaticky a zcela bez nutnosti zásahu uživatele provádět prostřednictvím detektorů kovů či rentgenových systémů. Zatímco detektory kovů dokáží zjistit jen přítomnost kovových částic v nekovovém produktu a obalu, současné moderní rentgenové systémy dokáží prosvítit téměř libovolný produkt pohybující se po dopravníku a i v neprůhledném, kovovém, dřevěném či jiném obale zjistit přítomnost kovů, skla, některých plastů, kamínků apod. Kontaminované produkty pak automaticky vyřadit z linky či označit jejich obal po potřeby pozdějšího odstranění.

Na konci linky pak různé automatické či poloautomatické paletizační a manipulační systémy umožňují jednotlivé produkty sdružit do kompaktních vícekusových balení obalených fólií, uložit do kartonové krabice či naložit na paletu. Na jedné straně se zde jedná o nejjednodušší poloautomatické systémy elektrických a podtlakových manipulátorů pro menší výrobní výkony, které sice vyžadují neustálou přítomnost obsluhy, ale umožňují například snadné přenesení i mnoha kilogramových produktů „jednou rukou“ jednoho pracovníka, zatímco na druhé straně široké škály možností je plně automatické robotizované nabírání, přenášení a ukládání výrobků na palety nebo do různých beden bez zásahu „lidské ruky“. U těchto linek pak již jen na výstupu vysokozdvižný vozík nakládá palety například do přistavěného nákladního vozu.

Závěrem...

Průmyslová automatizace je hlavním tématem Mezinárodního strojírenského veletrhu 2012. Prezentace měřící, řídicí, automatizační a regulační techniky zahrnuje všechny obory veletrhu. Obor elektronika, automatizace a měřící technika je po obráběcí technice a materiálech a komponentech ve strojírenství třetím nejobsazenějším specializovaným celkem MSV.

Přijďte se podívat na MSV v Brně od 10. do 14. září 2012 (http://www.bvv.cz/msv), kde budete mít možnost se seznámit s nejnovějšími výrobky pro oblast výroby, plnění a balení produktů nejen z oblasti potravinářského průmyslu.

Odkazy:

  • Společnost Albertina Trading s.r.o., výrobce a dodavatel výrobních linek (balení, plnění, vážení, etiketování, detekce kovů) -  http://www.albertina-trading.cz
Hodnocení článku: