Jste zde

Rostoucí úloha rozšířené a virtuální reality v průmyslové automatizaci

Rozšířená a virtuální realita už to není spojena jen se skvělými herními zážitky. Tyto technologie jsou využívány v celé oblasti průmyslové automatizace pro praktický přístup k různým úkolům od údržby zařízení až po školení zaměstnanců.

V posledních několika desetiletích jsme byli svědky exponenciálního nárůstu technologického pokroku v oblasti průmyslové automatizace. Nástup koncepce Industry 4.0 přinesl nárůst komunikace mezi stroji a dal vznikl strojového učení, analýzy dat v reálném čase, prediktivní údržby a dalších technologií. Viděli jsme zavedení technologie digitálního dvojčete a úžasného výkonu, kterým vládne v oblasti účinnosti výroby.

Další vzrušující novinkou je začlenění rozšířené reality a virtuální reality. Už to nejsou jen skvělé herní zážitky. Nyní vidíme, že tyto technologie jsou využívány v celé oblasti průmyslové automatizace. Tyto výkonné nástroje jsou nasazovány tak, aby účinně a efektivně poskytovaly praktický přístup k různým úkolům od údržby zařízení až po školení nových zaměstnanců.

Od pandemie se zaměstnavatelé potýkají s bezprecedentním celosvětovým nedostatkem pracovních sil. Zaměstnávání kvalitních a kvalifikovaných pracovníků v továrním prostředí je stále těžší. Tato situace vedla k bezprecedentnímu nárůstu implementace automatizovaných řešení pro splnění požadavků výroby. V tomto klimatu se v mnoha ohledech stala automatizace klíčovým faktorem k úspěchu výrobců. Ve spojení s obavami o životní prostředí, požadavky na kvalitu a celkovou spotřebitelskou poptávkou musí výrobci držet velmi tenkou hranici, aby zůstali ziskoví.

I když to vše napomáhá pokroku, určitým způsobem to zhoršuje nedostatek pracovních sil. S tím, jak některá pracovní místa zastarávají, roste i potřeba nové kvalifikované pracovní síly. Schopnost pracovat s robotikou, odstraňovat problémy se skříněmi a provádět údržbu na továrních linkách se stává velmi cennou dovedností. V každém výrobním procesu bude vždy potřeba lidského faktoru; nicméně očekávání, že se najdou pracovníci s potřebnými dovednostmi, aby mohli dělat minimálně výše uvedené, již není rozumné. Jak tedy může v tomto novém pracovním prostředí výrobce zacelit mezeru? Velmi dobrou odpovědí může být přijetí rozšířené a virtuální reality.

Nedávno jsem se zúčastnil veletrhu, kde výrobce používal rozšířenou realitu jako pomoc pracovníkovi při odstraňování problémů a opravách rozvaděče. Demonstrace ukázala pracovníka vybaveného chytrými brýlemi, který otevřel, diagnostikoval a opravoval skříň. Po připojení k serveru brýle použily řadu otázek k diagnostice problémů a ukázaly podrobný postup opravy panelu. To je provedlo celým procesem. Program také ukázal nejvyšší bezpečnostní rizika pro pracovníka i pro systém s cílem zamezit poškození. Ukázal pracovníkovi, jak bezpečně diagnostikovat problém, odpojit součásti od napájení, provést uzamčení-označení, odstranit vadné součásti a nainstalovat nové a restartovat systém. I když se stále jedná o poměrně novou technologii, důsledky jejího použití v situacích reálného světa jsou obrovské.

Zaměstnavatelé také začínají zavádět rozšířenou realitu a virtuální realitu do školicích aplikací. Pomocí těchto nástrojů a platforem mají zaměstnanci přístup k hodnotným, výkonným a škálovatelným školicím nástrojům, které dokáží plnit cíle firemního školení s opakováním v celé organizaci, bez ohledu na to, kde na světě se nacházejí. Zaměstnanci mohou pracovat s virtuálními zařízeními a procesy, se kterými se setkají v terénu, a lépe tak porozumět bezpečnému a efektivnímu provozu při své práci. Výrobci mohou zajistit, aby byly přesně dodržovány pokyny pro správné školení, a to od nových zaměstnanců až po zkušené pracovníky.

Hodnota rozšířené a virtuální reality v průmyslové automatizaci je nevyčíslitelná, vezmeme-li v úvahu aplikace v reálném světě, ve kterých je lze využívat. Zlepšení školicích programů může vést ke snížení počtu bezpečnostních nehod, zvýšení efektivity procesů údržby, zefektivnění výroby, lepšímu řízení zásob, maximálnímu zajištění kvality a k dalším aspektům. Výrobci využívající tuto technologii mohou zaznamenat vyšší optimalizaci pracovních sil a delší životnosti zařízení.

Eric Halvorson je manažer marketingových technologií pro automatizaci a řízení ve společnosti Dig-Key. Společnost Digi-Key, která uznávána jako globální lídr a trvalý inovátor v oblasti špičkové komerční distribuce elektronických součástek a produktů automatizace po celém světě, poskytuje více než 15,3 milionů součástek od více než 2 900 kvalitních značkových výrobců.

Hodnocení článku: