Jste zde

RFID bezpečnostní snímače Magnus RFID

RFID technologie se používá i pro kódované bezpečnostní spínače, například pro odnímatelné a otvírací kryty strojů, kde detekční snímací částí je 100% zajištěna identifikace přiblížení příslušného pohyblivé části (protikusu). Takto pracují i snímače REER Magnus RFID.

RFID se nehodí jen pro dnes již klasickou identifikaci předmětů / produktů na lince, ve skladu, v prodejně či pro různé identifikační karty a klíčenky (členské, zákaznické, přístupové atd.), ale také pro kódované bezpečnostní snímače pro identifikaci otevření / zavření libovolných přístupových krytů a dveří zajišťující přístup do nebezpečných automatizovaných prostorů. Příkladem takových bezpečnostních spínačů REER Magnus RFID.

Dva rozměrová provedení bezpečnostních RFID snímačů ReeR Magnus RFID.

REER Magnus RFID

Bezpečnostní spínače Magnus RFID jsou kombinace spínače a RFID čipu pro konstrukce zabezpečení aplikace / stroje až do úrovně PL e / SIL 3 (PL e - Cat. 4  / SIL 3 - SILCL3) v souladu s normami EN/IEC 61508 a EN/IEC 62061 (Funkční bezpečnost elektrických/elektronických a programovatelných elektronických řídicích systémů souvisejících s bezpečností) a EN/ISO 13849-1 (Bezpečnostní části ovládacích systémů). A to navíc i při realizaci sériového zapojení více spínačů do smyčky.

Jde tedy o zcela bezkontaktní technologii s dlouhou životností, kde vysílací/přijímací kabelem připojená napájená část funguje jako RFID vysílač a přijímač, zatímco "protikus" funguje jako RFID tag, napájený při přiblížení elektromagnetickým pole právě z vysílače. Vysílací/přijímací část se tak obvykle upevňuje na pevnou část (konstrukci), zatímco část v podobě RFID tagu se obvykle mechanicky přišroubovaný k pohyblivé části (krytu, dveřím), přičemž detekční vzdálenost je 8 mm. Rozteč mezi upevňovacími otvory pro šrouby je nabízen 22 mm nebo 78 mm. Dodávané kryty šroubů pak znemožňují nežádoucí snadnou demontáž.

Tedy aby snímací část spínače úspěšně identifikovala pohyblivou "tag" kódovanou část musí se přiblížit na vzdálenost max. 8 mm.  Identifikován je však vždy jen příslušný stejně "nakódovaný" protikus, takže nelze systém obelstít jiným zaměněným nebo špatně fungujícím, který příslušný očekávaný kód nevysílá.

Pro definování identifikačního binárního kódu, který je zaznamenaný v tagu a je následně kladně identifikovaná přijímačem/vysílačem, jsou firmou REER nabízeny následující 3 možnosti: 

  •   provedení se standardním kódováním výrobce,
  •   provedení s individuálním kódováním programovatelné pomocí funkce teach-in,
  •   provedení individuální kódování pevně nastavené výrobcem.

 

Napájená snímací vysílací/přijímací část, která obsahuje řídící elektroniku, vysílač a přijímač, pak také obsahuje bezpečnostní spínaný výstup pro napojení na bezpečnostní jednotku typu bezpečnostní relé či bezpečnostní PLC (například REER Mosaic), která následně vyhodnotí stav a zajistí požadovanou eliminaci rizika nebo naopak uvolnit spuštění stroje po návratu do bezpečného stavu. Zapojení spínačů více snímačů do série se pak provádí prostřednictvím k tomu určených a výrobcem pro temto účel dodávaných T konektorů a propojovacích kabelů.

Snímače ReeR Magnus RFID umožňují sériové propojení výstupů spínačů.

Propojovací kabely a T konektory pro sériové propojení snímačů.

Základní varianta je pak nabízena s 8-vývodovým 5 m kabelem nebo konektorem M12, přičemž 2 vodiče slouží pro napájení napětím 24 VDC, dvojitý bezpečnostní OSSD tranzistorový spínaný výstup, jeden jednoduchý tranzistorový spínaný výstup pro diagnostickou funkci (tj. využití jako informačního signálu s nebezpečností funkcí) a EDM vstup pro zpětnovazební monitorování rozpínacího kontaktu bezpečnostního relé či PLC (pro detekci jeho chybné funkce či poškození je kontaktů). Případně se zde nachází i teach-in funkce (dle typu provedení). Pro vizuální kontrolu funkce a stavu slouží stavová LED a diagnostický výstup.

Výstupy připojovacího kabelu nebo konektoru spínačů ReeR Magnus RFID. 

Vyráběná rozměrová a připojovací provedení snímačů ReeR Magnus RFID.

Odkazy:

Hodnocení článku: