Jste zde

Revoluce v automatizaci: Rychlý růst v důsledku nejnovějšího vývoje

Oblast automatizace a řízení má dnes obrovský potenciál. Již před covidovou pandemií  měl trh nakročeno k nebývalému růstu. Nyní v důsledku narušení globálního zásobovacího řetězce se očekává ještě rychlejší růst automatizace, přičemž rozmanitost oborů a aplikací, které budou z automatizace těžit, je takřka neomezený.

Je nanejvýše zřejmé, že řešení automatizace, jako například roboti, nebudou nahrazovat dělníky nebo brát pracovní místa způsobem, který byl předvídán v počátcích automatizace. Namísto toho jsme nyní svědky, jak roboti přebírají manuální, jednotvárné nebo opakující se úkony, které mohou pro zaměstnance představovat bezpečnostní riziko nebo jednoduše činnost, kterou nechtějí provádět. Tito stejní zaměstnanci se tak mohou naučit nové a cenné dovednosti a posunout se tak výše v kariérním žebříčku.

Automatizace také pomáhá společnostem držet krok s nabídkou a poptávkou i v situacích, kdy k obsazení pracovních pozic nemusejí být dostupné lidské síly, jako tomu bylo během pandemie. Například společnost Intel nedávno oznámila, že v USA vybuduje dva nové, plně modernizované závody, které budou s využitím automatizace vyrábět čipy podstatně vyšším tempem, než jaké by bylo dosažitelné v případě tradičního uspořádání provozu se třemi tisíci plánovaných zaměstnanců. Zavádění řešení automatizace a řízení je mnohem jednodušší než dříve. Zde je pohled na nejnovější vývoje a trendy, které znamenají průmyslovou revoluci.

Konstruktéři často nepotřebují pomoc

Díky masivnímu rozšíření chytrých telefonů, inteligentních domů, nákupů přes e-shopy a dalších technických řešení, která jsou ve společnosti všudypřítomná, si průměrný uživatel dnes mnohem lépe poradí s různými technologiemi než kdykoli dříve.

Řešení automatizace a řízení se dále stávají uživatelsky přívětivějšími a přístupnějšími, což umožňuje vývojářům, kteří dosud nikdy neřešili automatizační projekt, sestavit a naprogramovat automatizované zařízení nebo naprogramovat robota v jazyce nebo programu, na který jsou zvyklí. V důsledku těchto trendů má dnes mnoho průmyslových konstruktérů v oblibě nakupovat produkty automatizace on-line. Tito konstruktéři často staví malé projekty v průmyslových podmínkách díky informacím z on-line zdrojů, studiu zdrojových materiálů od výrobců, sledování videí apod. Mnohdy se též věnují malým nebo středním projektům bez jakékoli vnější podpory.

Společnosti poměrně často nejprve zavádějí automatizaci z bezpečnostních důvodů. Bezpečnost má tu nejvyšší prioritu, přičemž úrazy zaměstnanců jsou nejen nákladné, ale mohou též narušit jejich důvěru a spustit finančně a časově náročné vyšetřování regulačními orgány. Mnoho společností proto začíná přechod na automatizaci bezpečnostními zlepšeními a v tomto trendu pokračují.

Typickým příkladem malého bezpečnostního projektu, který by měl být realizovatelný vlastními silami s trochou výzkumu a ručních prací, je bezpečnostní světelný závěs - zařízení, které vyzařuje neviditelné paprsky světla do určité oblasti a zpomalí nebo zastaví chod stroje či procesu, pokud dojde k přerušení paprsku překážkou. Tyto závěsy jsou vynikajícím řešením pro mnoho aplikací - při poměrně jednoduché instalaci umožňují přístup ke stroji a pomáhají udržovat osoby v bezpečí. 
Samozřejmě však může nastat situace, kdy řešení svépomocí již nebude stačit. Velké a složité automatizační projekty obvykle vyžadují podporu od týmu systémových integrátorů.

Systémoví integrátoři

Kromě nalezení správných součástí, které jsou schopné vzájemné spolupráce v konkrétní sestavě, je jednou z největších překážek rozsáhlejších automatizačních projektů výběr správných prvků, které budou automatizovány. V této fázi se stává kriticky důležitým partnerství s odborným systémovým integrátorem, který pomůže identifikovat oblasti, jež mohou nebo měly by být automatizovány s cílem pomoci vaší organizaci dlouhodobě ušetřit čas a finanční prostředky.
Systémoví integrátoři poskytují svým zákazníkům značnou hodnotu. Obvykle vyhodnocují výrobní procesy v provozu a identifikují oblasti, které by bylo možné zlepšit pomocí automatizace. Následně navrhnou a sestaví zařízení, výrobní linky, stroje a další vybavení na míru s cílem usnadnění procesu. Jsou také nezbytnými partnery pro konfiguraci a testování těchto řešení, jejich integraci do stávajících procesů, analýzu časových a finančních úspor organizace ušetřit a mnoho dalšího. 
Velmi názorným příkladem takového řešení je rozšíření produktového distribučního centra (PDCe) společnosti Digi-Key v našem hlavním sídle v Thief River Falls, Minnesota. Úzkou spoluprací se společností KNAPP jsme navrhli nový systém od základů, vyřešili chyby, identifikovali nové oblasti příležitostí atd. Tyto oblasti budou k dispozici ještě několik let po dokončení projektu, aby bylo usnadněno školení zaměstnanců a bylo možné pokračovat ve zdokonalování systému.

Automatizace ve společnosti Digi-Key

Společnost Digi-Key nabízí přední značky v oblasti automatizace a řízení, které umožňují realizaci světových nápadů, a to i v našem vlastním skladu. Společnost Digi-Key začala poprvé využívat řešení automatizace a řízení ve vlastním skladě před 30 lety. S růstem společnosti si její vedoucí představitelé uvědomovali, že automatizace je základním prvkem rozšiřování operací plnění úloh - zlepšení kvality, zvýšení kapacity a zdokonalení účinnosti. 
Prvním příkladem automatizace ve společnosti Digi-Key bylo použití systému dopravního směrování. Od té doby bylo představeno nesčetné množství dalších automatizovaných řešení opírajících se o samotné součásti, které nabízíme v našem produktovém portfoliu: senzory, motory a ovladače, robotika, konektory kabelů, napájecí součásti a další.

Na trhu automatizace prakticky neexistuje segment, který by nebyl připraven na růst v následujících pěti letech. Ve společnosti Digi-Key se těšíme na to, které produkty uvedou na trh přední dodavatelé automatizace, a také na implementaci mnoha z těchto inovací v našich vlastních provozech, abychom zajistili budoucí škálovatelnost a úspěch.

Eric Wendt je ředitel v oblasti automatizace a elektrotechniky a Eric Halvorson je marketingový manažer partnerství - strategické programy pro společnost Digi-Key Electronics. Společnost Digi-Key je předním představitelem a neustálým inovátorem poskytujícím vysokou úroveň služeb v oblasti distribuce elektronických součástek a produktů automatizace. Nabízí více než 13,4 milionu součástek od více než 2 300 kvalitních výrobců známých jmen. 

https://www.digikey.cz/en/articles/light-curtain-specification-and-purchasing

Sledujte seriál  revoluce v automatizaci na webu Digi-Key

Hodnocení článku: