Jste zde

Průmyslové krokové motory s vyšším krytím

Krokové motory v jednodušších systémech splňují požadavky na vysokou přesnost polohování tím, že náhrada jiným druhem motoru je při posouzení všech okolností nepřijatelná.  Proto se krokové motory používají ve výrobních zařízeních různých odvětví průmyslu ale i ve finálních výrobcích jako jsou automobily, prodejní automaty a přístroje a zařízení pro zdravotnictví. Snahou všech výrobců (nejen krokových motorů) je zvětšit jejich funkční možnosti, vyhovět zákaznickým požadavkům a tím rozšířit spektrum aplikací.

V současné době rostou zároveň požadavky i na aplikace, kde jsou 2- fázové krokové motory standardně využívány. Především se požaduje: zvýšení záběrového momentu a účinnosti, snížení hlučnosti, potlačení mechanických rezonancí, vyšší stupeň krytí i vyšší provozní teplota a doplnění o brzdu. Tradiční předností krokových motorů zůstává jejich vysoká životnost a použití v aplikacích, kde je jejich moment natolik dostačující, že není nutno použít převodovku.

Pro náročné pracovní podmínky byly vyvinuty nové verze bipolárních 2-fázových průmyslových krokových motorů od japonské společnosti Sanyo Denki:

Obr. 1. Krokový motor RM3T2M-04D0 s enkodérem 400 imp/ot, IP54

  • RM3TxM  s přírubou 86 mm, krytím IP 54 a vestavěným enkodérem,
  • RM3RxM s přírubou 86 mm a krytím IP 54,
  • SP2563 s přírubou 56 mm a krytím IP65,
  • SP286x s přírubou 86 mm a krytím IP65.

Specifikace řady RM3 a SP2

Jednou ze změn oproti stávajícím typům je připojení motoru konektorem se zalitým kabelem. Záměrem je usnadnit montáž.  Používá se osvědčený konektor, evropský standard M12 se stupněm krytí zvýšeným na IP65. Tento stupeň krytí platí pro celý motor, tedy i pro stranu hřídele. Lze dodat i provedení s přídavným těsněním na hřídeli proti vniknutí oleje. Motory lze doplnit o planetové převodovky s převodem i = 3 až 10

Obr. 2. Krokový motor SP2862-51SX01 s těsnícím kroužkem proti vniknutí oleje a ovladač X-PLUS S4 (SIL 3, napájení 230VAC).

Příruby a technické parametry motorů jsou stejné jako u osvědčených standardních typů řady SM286x. Vinutí má teplotní třídu F, tedy +155 °C. Izolační napětí je 250 Vef  (350 VDC) a to dovoluje připojení ovladačů (driverů) s napájením 230 VAC. V kategorii průmyslových driverů jsou k dispozici provedení:

  • X-PLUS B (standardní vstupy STEP, DIR a ENABLE),
  • X-PLUS S (vstupy STEP, DIR a ENABLE, navíc funkce safety),
  • X-PLUS ET (komunikace po sběrnici EtherCAT).

Tab. 1. Základní parametry KM a doporučené ovladače

Závěr

Účelem článku je informovat o inovacích zaměřených na zlepšení provozních vlastností krokových motorů.  Zde je třeba upozornit, že krokové motory jsou v aplikacích pod momentovou charakteristikou s mezemi 20 Nm a 500 ot/min, z konstrukčního i uživatelského hlediska, nezastupitelné. Vedle standardních výrobků dostávají konstruktéři a projektanti k dispozici motory, které vyhoví i v náročných provozních podmínkách, kde se servomotory použít nedají.

Hybridní krokové motory stránkách společnosti Enika.CZ.

           

Hodnocení článku: