Jste zde

Programovatelné I/O jednotky FLC přes webové prostředí AGREE

Nejen PLC jsou programovatelné. I ethernetové I/O moduly společnosti Turck mohou být přepnuty do režimu takového jednoduchého kompaktního PLC, nově označované jako FLC, využívající jednoduché webové programovací prostředí ARGEE.

Společnost Turck nabízí nejen programovatelné PLC a HMI panely, ale také základní programovací funkce pro své multiprotokolové jednotky / moduly vzdálených vstupů a výstupů řad TBEN-L, TBEN-S, BL compact a FEN20. Tímto způsobem lze jednoduché úlohy řešit externě a tím snížit zatížení centrálního PLC a sběrnicové komunikace, kudy se následně přenáší pouze nejdůležitější data. Případně lze jednoduché úlohy v I/O modulech realizovat zcela autonomně.

FLC I/O moduly Turck - zleva TBEN-L / TBEN-S, BL compact a FEN20.

Někdy se tyto základní programovací I/O jednotky označují jako FLC (Field Logic Controllers), tedy volně přeloženo jako distribuované logické řídící jednotky, jejichž základním znakem je možnost realizaci jednoduchých logických programovatelných aplikací bez použití nadřazených výkonnějších jednotek (PLC), se kterými jsou však propojeny některou z průmyslových sběrnic.

Prakticky jde o jednotky s možností základního "předzpracování" signálů ze snímačů před jejich odesláním do PLC nebo naopak "dozpracování" řídících signálu a přímé řízení akčních členů. Také v případě výpadku řídícího PLC může FLC I/O modul sám dokončit operaci, jak například dojetí pohonu na stanovenou pozici nebo zajištění funkce proti zastavení v nějaké provozně nevhodné pozici. To může následně zjednodušit opětovný rozjetí aplikace.

Příklady aplikací, kdy je užitečné přenesení základního řízení na programpovatelné jednotky vzdálených vstupů / výstupů (FLC) Turck řad TBEN-L, TBEN-S, BL compact a FEN20.

Příklad zjednodušní spuštění funkce robota prostřednictvím FLC Turck v režimu AGREE.

K programování I/O modulů Turck  slouží využívá velmi jednoduché grafické programovací prostředí ARGEE (FLC Programming Software), které je zde čistě webovou aplikací poskytovaná zdarma. Programování nemůže být jednodušší. Vyžaduje tak pouze jakéhokoliv zařízení  (PC, mobil, tablet) s prohlížečem podporujícím HTML5 (např. webový prohlížeč  Chrome nebo Firefox). V základním režimu "flow charts", podobný liniovému schématu, naleznete rozbalovací pole, pomocí kterých přiřadíte booleovské operátory nebo jiné funkce mezi vstupy a výstupy. Tím je možné naprogramovat základní funkce bez jakýchkoliv znalostí programovacího jazyka. Režim Professional umožňuje použití celého rozsahu dostupných funkcí, které lze použít například pro implementaci sekvenčních funkcí bez potřeby znalosti programování.

Webové programovací prostředí Turck AGREE pro I/O vzdálené jednotky Turck řad TBEN-L, TBEN-S, BL compact a FEN20.

Programování pomocí ARGEE zahrnuje základní logické a aritmetické funkce, čítače, časovače, krokové automaty, filtrování signálů a další užitečné funkce, které je možné naprogramovat bez jakýchkoliv znalostí programovacího jazyka. Také je možné zpracovávat (škálovat, porovnávat, filtrovat a limitovat) analogové vstupní i výstupní signály, řídit lokální IO-Link snímače nebo přímo vyhodnocovat RFID tagy a následně nadřazenému PLC zasílat jen "zásadní" výsledky. Vše je možné provádět v reálném čase a v mnoha případech v FLC jednotkách i s kratší reakční dobou než přes hlavní PLC, které současně zpracovává např. nějaké náročné výpočty.

I když FLC obvykle nemají tak výkonný hardware jako hlavní řídící PLC, jsou rychlé, protože zpracovávají jen jednoduché logické funkce a také se eliminuje doba potřebná pro přenos každého jednotlivého stavu dvoustavového vstupu a výstupu po sběrnici. Také se tím snižuje i celková "hustota" (traffic) přenosu na síti. Z vlastní zkušenosti to v mnoha velmi automatizovaných provozech již vytváří nejednu vrásku na čele místních IT techniků. Snížení počtu a periody přenášených dat tak v mnoha případech může být velmi vítaná.

Video úvod do programovatelných I/O jednotek FLC.

Odkazy:

Přílohy: 
PřílohaVelikost
PDF icon flcturckagree.pdf1.78 MB
PDF icon flcbrochure.pdf3.01 MB
PDF icon argeereferencemanual.pdf10.38 MB
Hodnocení článku: