Jste zde

Pro vysoké stejnosměrné proudy použijte vysokonapěťový stykač

Spínali jste již 500 ampérů? A stejnosměrné? Se stykačem EV200HAANA z rodiny Kilovac od TE Connectivity to můžete zkusit bez obav.

Kilovac (značka výrobce TE Connectivity) je synonymem pro spínání velkých napětí, navíc v náročných klimatických podmínkách, dokonce i ve výbušném prostředí. Má ambici nabízet nejmenší, nejlehčí a nejhospodárněji stykače na trhu, které dokáží spínat při napětí 900Vdc proud až 200A, dokonce až 500A při nižším napětí.

Pokud jste v situaci, kdy potřebujete spínat tak vysoké proudy, např. v záložním systému připojovat a odpojovat akumulátory, v solární elektrárně řídící jednotkou připojovat a odpojovat výkonovou část nebo ovládat nějaké ochranné obvody, je to výborná příležitost použít stykač EV200HAANA. Je vhodný i pro automotive nebo námořní aplikace.

Pokud zohledníte následující pokyny, bude vám odměnou spolehlivé a bezpečné spínání a tím i funkčnost Vašeho zařízení:

Instalace

Stykač může být díky své konstrukci montován v jakékoliv poloze. Je hermeticky uzavřený a izolovaný (kontakty neoxidují ani nemohou být kontaminovány), proto může být i v blízkosti jiných prvků.

Jediná důležitá věc je připojení výkonových vodičů k vývodům stykače. Dbejte na správné pořadí umístění kabelového oka a podložek. Již nepatrné zvýšení přechodového odporu může vést při tak vysokých proudech k enormnímu zahřívání.

2. Cívka, budíci obvody, ekonomizér

Jelikož síla potřebná k přitažení kontaktů je obecně výrazně větší než síla potřebná k udržení v takovém stavu, používají stykače Kilovac tzv. ekonomizér. Ten nechá plný výkon cívce při spínání, potom jej sníží jen na 1,7W při 12VDC při sepnutých kontaktech. Sníží se tak i zahřívání cívky.

3. Typy zátěže

Stykače série EV jsou primárně určeny pro spínání odporových a mírně indukčních zátěží (L/R < 1ms). 

- pokud jsou na straně zátěže filtry s nenabitými kondenzátory, vždy, kdy je to možné, zajistěte jejich přednabití, aby náběhová proudová špička nepřesáhla 650A. Nezapomeňte na to i při spínání lamp nebo motorů.

- proudová špička přesahující 3000A při sepnutých kontaktech může někdy způsobit jejich svaření (slepení).- oblouk, který vzniká při rozpojování kontaktů, trvá obecně tak dlouho, jak dlouho se vybíjí energie nashromážděná v indukčnosti zátěže. Čím déle trvá, tím více se kontakty opotřebovávají, může to vést až k poškození povrchu kontaktů.

V zájmu udržení co nejdelší životnosti a bezpečné funkčnosti doporučuje TE Connectivity udržet časovou konstantu pod 1ms. Životnost stykače je závislá na funkcí spínaných výkonových hladin. Čím větší proudy spínáte, tím více erodují kontakty a urychluje se ztráta dielektrické pevnosti mezi otevřenými kontakty. 

4. Doporučené průřezy vodičů

V našem případě je důležité volit takový průřez vodiče, aby nedošlo k přehřátí vývodů stykače. Je běžné, že primárním prvkem pro odvod tepla z vývodu výkonového prvku je samotný vodič. I u EV200HAANA hraje menší roli odvod tepla vyzařováním a odvedením pomocí základové desky stykače.

Doporučená maximální teplota vývodů stykače je 150°C trvalých, 175°C po dobu maximálně 1 hodiny. Pokud je vyžadován tak velký průřez vodiče, který již nelze běžně namontovat pomocí kabelového oka, má TE Connectivity v nabídce rozšiřující sběrnicový adaptér. To je případ 500A, kdy je potřebný průřez 150mm2. Pro 250A je třeba vodič s průřezem 60mm2.

5. Pomocný obvod

Pomocný obvod je v konfiguraci SPST-NO. Jeho parametry jsou 3A@125Vac resp. 2A@30Vdc. Pomocný kontakt slouží k indikaci skutečné pozice výkonového kontaktu. Jsou mechanicky spřaženy. Doporučujeme využívat výhradně pro indikační účely.

Vysokonapěťový stykač EV200HAANA najdete ve  skladové nabídce SOS electronic.

Pokud potřebujete více informací, nebo máte zájem o další produkty značky TE Connectivity, neváhejte je kontaktovat, rádi vám poradí na adrese info@soselectronic.cz

 Vlastnosti/Výhody:

 • Uspořádání kontaktů: 1X (SPST-NO-DM, double-make), polarizované
 • Trvalý proud: 200A až do 500A se sběrnicovým adaptérem 150mm2
 • Spínané napětí: 12 až 900VDC
 • Maximální spínaný výkon: 200kW
 • Pomocný kontakt: 2A při 30VDC, 3A při 125VAC
 • Parametry cívky: ekonomizér, 9 až 36VDC, náběhový proud 3,8A, přidržovací proud 0,13A při 12VDC
 • Čas sepnutí/vypnutí: 15ms / 12ms
 • Mechanická životnost: 1 milion cyklů
 • Elektrická životnost: závisí na spínaném napětí a proudu
 • Dielektrická pevnost: 2200V rms
 • Rozsah pracovních teplot: -40°C až +85°C

Download a odkazy:

Hodnocení článku: 

Kontaktujte svého distributora

* Hvězdičkou (*) označené údaje jsou povinné.

CAPTCHA
Toto je ochrana před spamem.