Jste zde

Portfolio fluidních IO-Link senzorů Fluid+

Společnost Turck v rámci svého širokého sortimentu automatizační techniky vyvinula i kompletní skupinu kapalinových snímačů  Fluid+, která detekuje všechny čtyři obvykle důležité měřené proměnné – průtok, tlak, teplotu a hladinu.

Platforma senzorů Fluid+

Výsledkem vývoje je řešení „pět senzorů – jeden provozní koncept“ využívající společnou platformu Fluid+. Ta v sobě implementuje stejný intuitivní koncept ovládání, který usnadňuje uvádění do provozu a manipulaci.

Modulární procesní připojení umožňuje zákaznicky specifické kombinace frontendu, senzorové jednotky a backendu v krátkých dodacích lhůtách. Kvalitu platformy Fluid+ také již několikrát ocenila porota pro ocenění iF Design Award.

Hlavní společné znaky snímačů Fluid+

Rodina Fluid+ konkrétně zahrnuje snímač průtoku FS+, teploty TS+, tlaku PS+, hladiny LS+ a LRS. Všechna tato zařízení však sdílejí společnou konstrukční filozofii.

Kapacitní dotykové ovládání, robustní pouzdro z nerezové oceli a bezešvé těsnění umožňuje třídu ochrany až IP69K, spolehlivost při dlouhodobém používání a snadné ovládání pomocí gest. Hlava senzoru otočná o 340 stupňů umožňuje optimální umístění. 2barevný 14segmentový displej jasně ukazuje kritické hodnoty změnou barvy na červenou a tak i nezaškolení zaměstnanci mohou snadno zjistit, že se naměřená hodnota překračuje limit. Modulární procesní připojení senzorové jednotky s různými principy měření umožňuje komponenty flexibilně kombinovat.

Funkce pro rychlé a bezpečné uvedení do provozu i v náročných aplikacích poskytují např. automatickou detekci typu výstupů (NPN/PNP nebo proudový/ napěťový signál), IODD IO-Link konfigurátor, Quick-Teach atd. Sensor-to-cloud režim s IO-Link 1.1 poskytuje přenos dodatečných dat pro monitorování stavu nebo prediktivní údržbu a přímou bezproblémovou integraci do Turck Cloud Solutions, tedy propojení senzorů s cloudem bez programování. Navzdory uniformitě rodiny má však každý typ snímače i své specifické vlastnosti, aby bylo jejich použití a uvedení do provozu co nejjednodušší.


Snímače průtoku FS+

Hlídače průtoku Turck FS+ zajišťují nepřetržitou kontrolu průtoku i teplotu média. Spolehlivé a rychlé uvedení do provozu je podpořeno funkcemi Quick-Teach a Delta-Flow-Monitoring, které usnadňují procesně bezpečné učení referenční hodnoty průtoku. Monitorovací funkcí Delta Flow jsou totiž všechny funkce učení aktivovány pouze tehdy, když je průtok konstantní, čímž se eliminují potenciální zdroje chyb. Měření teploty média v mnoha aplikacích eliminuje potřebu dalších teplotních senzorů.

Tlakové snímače PS+

Řada PS+ je navržena pro tlakové rozsahy do 600 barů a je k dispozici s osvědčenými keramickými měřicími články (PS310) i kovovými měřicími články (PS510). Tyto senzory mají odolnost vůči přetlaku až sedminásobku jmenovitého tlaku. Varianta diferenčního tlaku s duálním procesním připojením usnadňuje zaznamenávání tlakových rozdílů. Snímače mohou být volitelně vybaveny omezovači tlakových špiček.

Senzory teploty TS+

Snímače TS+ jsou k dispozici jako kompaktní jednotky TS700 s integrovaným teplotním čidlem nebo jako TS720 se samostatnou vyhodnocovací a zobrazovací jednotkou pro připojení odporových teploměrů nebo termočlánků. Systém snímače automaticky detekuje připojený typ sondy (TC nebo Pt), čímž eliminuje častý zdroj chyb. Výběr různých IO-Link profilů procesních dat umožňuje rychlé přizpůsobení zařízení do stávajících instalací bez pracných úprav v řídicím systému.

Kompaktní provedení TS700 pracují v měřícím rozsahu od -50 do +150 ° C. V závislosti na připojené teplotní sondě mohou procesní a zobrazovací jednotky typu TS720 pokrýt teplotní rozsahy mezi -200 a 1800 °C.

Ultrazvukové a radarové snímače hladiny LS+

Ultrazvukové snímače LS+ byly vyvinuty pro měření hladiny v rozsahu 40 nebo 130 cm. Provedení LUS211 lze provozovat při tlacích mezi 0,5 a 5 barů.

Radarové snímače LRS pak doplňují portfolio pro měření hladiny v rozsahu 0,35 až 10 metrů. Doporučují se zejména pro aplikace, kde ultrazvukové či optické senzory nejsou vhodné kvůli rušivým faktorům, jako je prach, vítr nebo světlo. Volně vyzařující radarové senzory LRS také nabízejí podrobné analytické funkce, které byly dříve možné pouze u špičkových radarových senzorů procesního průmyslu. IO-Link rozhraní snímačů kromě informace o hladině a síle signálu zahrnuje i hodnoty teploty, provozní hodiny nebo spínací cykly. Také umožňuje nastavit snímač na geometrii kontejneru, aby výstupem byla hodnota vzdálenosti, hladiny nebo objemu.

Konfigurační nástroj založený na webovém prohlížeči zobrazuje křivku měření senzoru a umožňuje například zamaskovat interferenční signál míchadla nebo mřížky, aby se maximalizovala spolehlivost měření hladiny v náročných aplikacích.

Odkazy:

Hodnocení článku: