Jste zde

Plug-n-play: trend SCADA, který je přínosem pro koncové uživatele

SCADA systémy lze rozdělit na ty, které pro implementaci potřebují systémového integrátora (SI), a ty, které jsou optimalizovány pro implementaci koncovým uživatelem s konfigurací, která nevyžaduje programování doplňků, označovanou no/low code nebo plug-n-play. Jaké jsou výhody plug-n-play?

Pro organizaci uživatele je výhodou, mít systém pod vlastní kontrolou. Když je do systému zavedeno nové aktivum nebo proměnná, měli by být schopni rychle a snadno přidat podporu. Pokud je třeba historizovat nová data, vědí jak. Pokud je třeba aktualizovat scénáře alarmů, opět by to měl být rychlý a přímočarý proces. Ne každý aspekt návrhu systému by měl být snadno implementován koncovým uživatelem, ale čím více, tím lépe. Uživatelé obvykle chtějí mít možnost přidávat a měnit své automatizační systémy, což zahrnuje integraci nových zařízení a aplikací.

Systémová integrace potřebuje čas a náklady

V mnoha situacích systémoví integrátoři (SI) vyvíjejí řešení, která jsou technicky orientovaná a která zahrnují vlastní kód v podobě softwarových modulů pro provádění přizpůsobených funkcí. To obvykle znamená, že celá údržba systému musí být prováděna integrátorem, protože bez ní je téměř nemožné přidané doplňky udržovat nebo rozšiřovat jejich funkce. To sebou nese náklady, které mohou zahrnovat:

  • Plánování času pro aktualizace od externích stran
  • Vývoj nových funkcí
  • Testování a validace nových a vlastních funkcionalit

A samozřejmě existují náklady, když koncoví uživatelé nejsou schopni rychle a snadno implementovat změny, když je nejvíce potřebují. Pokud "čas jsou peníze", pak je jasné, že mít kontrolu nad svým vlastním osudem je dobrá cesta, kdykoli je to možné. Ale nenechte se mýlit. No/low code architektura je výhodná i pro systémové integrátory. Mohou se soustředit na vývoj řešení, které přidává strategickou obchodní hodnotu, spíše než na všední kódovací úkoly, které jsou rutinní.

Vývoj no/low code SCADA

Vývoj řešení bez kódu nebo s minimálním psaním kódu vyžaduje, aby dodavatelé SCADA věnovali značnou pozornost interní architektuře svých produktů a vytvářeli modulární a robustní platformy, které jsou vysoce výkonné, škálovatelné a spolehlivé a které zahrnují techniky pro vysokou dostupnost a redundanci. Proč by tedy prodejci zacházeli do takových krajností, když alternativa zní mnohem jednodušeji? Protože výhody, které koncoví uživatelé získávají z tohoto typu SCADA, stojí za námahu.
Řešení s minimálním psaním kódu nebo s minimálním psaním kódu jsou pro koncové uživatele výhodná z několika důvodů:

  • Snadnost použití: Platformy bez nebo s minimálním psaním kódu poskytují vizuální rozhraní a funkci drag-and-drop, která uživatelům umožňuje vytvářet aplikace nebo automatizovat procesy bez psaní kódu. Tato jednoduchost jej zpřístupňuje jednotlivcům s omezenými znalostmi programování a umožňuje jim zůstat odborníky na doménu a používat výkonný nástroj k vytváření vlastních řešení.
  • Rychlý vývoj: Řešení bez kódu nebo s minimálním psaním kódu umožňují rychlejší vývojové cykly, protože eliminují potřebu tradičních procesů vývoje softwaru, jako je kódování, kompilace a ladění. Uživatelé mohou rychle prototypovat a iterovat své nápady, což vede ke zkrácení doby zhodnocení jejich projektů. Testování je navíc minimalizováno a zjednodušeno, protože vývoj je založen na využití kombinace stávajících funkcí, nikoli na jejich vývoji.
  • Snížená závislost na vývojářích: Díky řešením bez nebo s minimálním psaním kódu mohou koncoví uživatelé převzít větší kontrolu nad svými projekty a snížit svou závislost na profesionálních vývojářích. Tato nezávislost umožňuje rychlejší iteraci a přizpůsobení bez nutnosti zapojení vývojového týmu pro každou drobnou změnu.
  • Nižší náklady: Platformy bez kódu nebo s minimálním psaním kódu mohou výrazně snížit náklady na vývoj, protože eliminují potřebu najímat vývojáře nebo outsourcovat vývojovou práci. Organizace mohou využít stávající zaměstnance k vytváření řešení přizpůsobených jejich specifickým potřebám, což vede k úspoře nákladů.
  • Zvýšená agilita: Nástroje s minimálním psaním kódu nebo s minimálním psaním kódu umožňují koncovým uživatelům rychle reagovat na měnící se obchodní požadavky. Mohou snadno přizpůsobovat a upravovat aplikace nebo pracovní postupy sami, aniž by museli čekat na vývojové prostředky. Tato agilita je v dnešním rychle se měnícím a neustále se měnícím podnikatelském prostředí klíčová.
  • Posílení postavení zaměstnanců a inovace: Řešení s minimálním psaním kódu nebo s minimálním psaním kódu demokratizují vývoj softwaru a umožňují jednotlivcům z různých prostředí přispívat svými nápady a vytvářet inovativní řešení. Tato spolupráce podporuje kulturu inovací a umožňuje zaměstnancům řešit vlastní problémy, což vede ke zvýšení produktivity a kreativity v organizacích.

Je však důležité si uvědomit, že i když řešení bez kódu nebo s minimálním psaním kódu nabízejí mnoho výhod, nemusí být vhodná pro všechny typy projektů. Velmi složité nebo jedinečné aplikace nebo vysoce specializovaný software mohou stále vyžadovat vlastní vývoj pomocí tradičních přístupů k kódování. Aby bylo možné řešit tyto jedinečné aplikace, mohou řešení bez kódu nebo s minimálním psaním kódu podporovat standardní rozhraní rozšiřitelnosti a specializované nástroje, které umožňují přidávání vlastních funkcí a funkcí. Nyní se podívejme na špičkového dodavatele SCADA bez / s nízkým kódem.

ICONICS - přední dodavatel SCADA no/low code

Vynikajícím příkladem dodavatele SCADA bez / s nízkým kódem s klíčovými odbornými znalostmi a zkušenostmi pro vývoj takového pokročilého softwaru je společnost ICONICS  , součást skupiny globálního lídra v oblasti automatizace Mitsubishi Electric Corporation. ICONICS Suite je extrémně flexibilní platforma pro SCADA aplikace, využívající klíčové technologie, které poskytují škálovatelnost a výkon nad rámec mnoha jiných dodavatelů. Díky společné kódové základně v celé sadě je každá funkční součást sady udržována moderní a aktuální. Zlepšení základní technologie se odráží v celém produktovém portfoliu, na rozdíl od mnoha nabídek, které se rozrostly prostřednictvím akvizic produktů nebo společností.

Tím, že se společnost ICONICS zaměřila na poskytování platformy bez / nízkého kódu pro všechny aplikace na různých trzích, vyvinula rozsáhlé a bohaté sady funkcí ve všech aspektech funkčnosti produktu. Kromě toho je SCADA společnosti ICONICS kombinována s otevřenou konfigurační databází, která umožňuje systémovým integrátorům vytvářet vlastní nástroje produktivity, ale co je důležitější, samotná platforma také poskytuje snadno použitelné nástroje produktivity pro inženýry, jako je klonování a násobení.

Iconics představí svá řešení také na veletrhu AMPER. Veletrh AMPER 2024 s podtitulem Smart&Connected World se zaměří na chytré technologie. Tématy budou mimo jiné elektroenergetika, fotovoltaika, elektroinstalace, systémy řízení a zabezpečení budov, osvětlovací technika, pohony a napájení, elektromobilita nebo smart city. Navštivte Brno 19.-21.3. 2024. www.amper.cz

https://iconics.com/

Hodnocení článku: