Jste zde

PLC Crouzet Millenium 3 dospělo a umí toho více

Dříve malé levné a jednoduché PLC Millenium 3 francouzské společnosti Crouzet letos významně dospělo, což se však nijak výrazně neprojevilo na ceně (2500,- až 6000,- Kč). V současné době lze s ním nejen snadno regulovat motory nebo zpracovávat a generovat analogové signály, ale také přímo připojit čidla typu teploměrů Pt100 nebo NTC, pH a ORP sond pro měření vlastností kapalin (nejen vody) nebo senzory tlaku.

Ano. Název tohoto článku přesně vystihuje, to co se pokusím Vám dnes stručně říct a v dalších článcích více rozvést. Jestliže ve většině předchozích článcích a testech o tomto mnou oblíbeném PLC jsem občas mluvil jako o malém PLC nebo i dokonce jen jako o programovatelném relé, dnes již toto dávno neplatí. PLC Millenium 3 francouzské společnosti Crouzet má mnoho nových funkcí, které v cenově srovnatelné konkurenci budete jen těžko hledat (mV, V i mA analogové vstupy a výstupy, PWM výstupy, sériové komunikace, MODBUS, GSM, Ethernet, rozšířená paměť, přídavnou paměť do sériového portu a další funkce). Přesto si však zachovalo překrásně jednoduché programování pomocí funkčních bloků podobající se zapojování jednotlivých součástek a to i při používaní komunikačních rozhraní. A proto mám Millenium tak rád, protože mi vždy byla bližší hardwařina a když jsem byl malý (na základní a střední škole), dokázal jsem celé hodiny vymýšlet různé kombinační zapojení z hradel, klopných obvodů, posuvných registrů, tehdy ještě v podobě integrovaných obvodů TESLA. A právě to můžu zúročit při programování PLC Millenium a programování je pro mě prostě opět zábava. A díky novým funkčním blokům typu posuvný registr, převodní tabulky a převod výstupů snímačů na hodnoty dané veličiny, lze teď program dělat ještě přehlednější a efektivnější. Naopak obecně mi nikdy u PLC nevyhovovalo programování pomocí reléových (liniových) schémat, které jsou zde samozřejmě také k dispozici.

 

Millenium v provedení Standard nebo Custom

Ano. Od letošního roku se provedení PLC Millenium 3 rozděluje na „Standard“ a „Custom“. Zatímco verze „Standard“ i přes nové věci stále představuje obecné základní PLC použitelné mnoho a mnoho různých aplikací, verze „Custom“ představuje speciální provedení a sestavy vysoce optimalizované a specializované pro několik speciálních aplikací, které se však v praxi vyskytují docela často.

Provedení Custom se tak zejména hodí pro aplikace měření a regulace:

  • teploty, vytápění a chlazení
  • vlastností kapalin (pH, ORP - Redox)
  • solárního napájení a další obnovitelných zdrojů

 

Proto tyto velmi časté oblasti automatizace pak verze Custom nabízí speciální hardwarové i softwarové prvky v podobě speciálních vstupů i funkčních bloků pro teplotní snímače Pt100 nebo termistory NTC a rozhraní pro připojení pH a ORP sond (ORP = hodnota oxidačně redukčního potenciálu) pro měření a regulaci kvality vody (kapalin). V softwaru pak lze najít bloky pro snadné vytvoření linearizační nebo převodní charakteristiky(např. pro přímý převod na °C nebo hodnotu pH), přepínání léto / zima pro vytápění, monitorování východu a západu slunce, dále i spíše obecné bloky posuvného registru nebo několik různých děliček frekvence.


 

Rozšiřující moduly pro provedení Custom (zároveň lze použít všechny níže uvedené moduly pro provedení standard):

  • modul XA03 – 3x vstup pro přímé připojení teplotních senzorů Pt100 a Pt1000, rozlišení 10 bitů
  • modul XA04W – 1x vstup pro Pt100, 1x vstup pro pH snímač, 1x vstup pro ORP snímač, 1x vstup proudová smyčka 4-20 mA, rozlišení 12 bitů

 

Příklad programu ve formě kombinace funkčních a sekvenčních bloků pro regulaci čerpadla a množství vody v nádrži

Novinky provedení Standard

Ani provedení standard nezůstalo bez velkých inovací. Zde lze díky analogovým vstupům (0-10 V nebo 0-20 mA) a novým funkčním blokům připojit senzory tlaku a provést snadno výpočet průtoku z měření diferenčního nebo dynamického tlaku, pro výpočet hladiny kapaliny ve volných nebo uzavřených nádržích. Dále lze využívat analogovou a PWM PID regulaci teploty, zaslání zprávy na mobil nebo e-mail, alarmové zprávy pro modem a další. Takže teď již například s PLC Millenium XD10 s doplňkovým modulem XA04 lze snadno pomocí PWM výstupů a funkčních bloků snadno řídit motory nebo třeba regulovat frekvenční měnič analogovým napětím 0-10 V.

 

Provedení CD a XD

Obě zmíněná provedení tu byla již dříve, ale lišila se prakticky je možností rozšíření v případě provedení XD, tedy možností napojení dalších modulů různých vstupů a výstupů i různých komunikačních rozhraní. V současné době již X-verze poskytují navíc větší integrovanou paměť umožňující vložit až 700 funkčních bloků, místo max. 350 bloků u CD verze, nebo možnosti připojení další externí Flash paměti. Pokud tedy potřebujete řídit již trošku složitější regulaci systémů a aplikací, tak díky možnostem rozšíření padne asi většina voleb právě na verzi XD (s displejem) nebo XB (bez displeje).

Rozšiřující moduly pro PLC Millenium ve verzi XD nebo XB (v základu jsou až 16 binárních vstupů, až 10 binárních výstupů a až 6 analogových vstupů 0-10 V):

  • řada XE a XR - přídavné binární vstupy 12 VDC, 24 VDC nebo 250 VAC a výstupy (reléové nebo tranzistorové)
  • řada XA – analogové vstupy 0-10 V/ 0-20 mA / Pt100 (rozlišení 10bitů) a výstupy 0-10 V + PWM výstupy
  • řada XN – komunikační rozhraní Ethernet TCP, MODBUS RS-485
  • navíc moduly STN modem, GSM modem a M3MOD sériové komunikační ALARMové rozhraní pro PC

 

Mimo různé komunikační rozhraní (nahoře zleva M3MOD, STN a GSM modem a vedle moduly Ethernetu a MODBUSU) je nejnověji možné k PLC Millenium připojit i vzdálené displeje, kterou jsou buď jen vzdálenou kopií displeje na PLC (vlevo) nebo plně autonomní displeje s vlastním softwarem komunikující s PLC přes Ethernet (uprostřed). Úplně vpravo je zobrazovač standardních analogových signálů (0-10 V nebo 4-20 mA).

Závěr

V tomto článku jsem se pokusil krátce uvést nejzásadnější novinky letošního roku v produktu PLC Millenium 3 francouzské společnosti Crouzet a jak je patrné nejde o věci jen kosmetické. Z původně jen jednoduché malého PLC se tak v jeho verzi XD a XB stává téměř plnohodnotný řídící systém pro mnoho aplikací. Na stránkách serveru automatizace.HW.cz si pak postupně jednotlivé významné novinky prostudujeme podrobněji a to i po praktické stránce.

Antonín Vojáček
vojacek@ hwg.cz

DOWNLOAD & Odkazy

Hodnocení článku: