Jste zde

Perseus – monitorovací ústředny pro profesionály

Řada monitorovacích ústředen Perseus na jedné platformě integruje celé spektrum rozhraní senzorů, sítí a protokolů. Pro aplikace monitoringu, odečtů energií nebo průmyslové provozy nabídne různé konfigurace vstupů a výstupů.

Měřící ústředny Perseus budou poprvé představeny na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně v expozici HW serveru v hale F, stánek 029. Nová generace zařízení pro monitoring, sběr dat a řízení aplikací od české firmy HW group reaguje na současné požadavky a možnosti senzoriky v prostředí IoT a IIoT. Nabízí široké spektrum připojitelných senzorů a zařízení, variant síťové konektivity i způsobů koncentrace a odesílání získaných dat. Systém poskytuje různé možnosti automatizace procesů a odezvy na hodnoty senzorů od alarmů, přes automatické sepnutí výstupů až po vytváření časových plánů nebo programových skriptů.
Pro integraci funkcí sběru dat ze senzorů, ovládání a komunikace mají monitorovací ústředny Perseus zcela nové společné rozhraní, které zjednodušuje proces konfigurace i provozní údržby zařízení v moderním uživatelském rozhraní. Software ústředen, komunikační rozhraní i uživatelský přístup přináší také vysoký stupeň kybernetické bezpečnosti, nezbytný pro začlenění do průmyslových a firemních sítí.

Měřící ústředny Perseus navazují na úspěšné, generačně předcházející zařízení Poseidon a Damocles a senzorové jednotky STE. Jejich nové služby staví na zkušenostech z více než 20 let vývoje a globálního prodeje těchto zařízení českého vývojáře a výrobce HW group.

Stejná platforma pro více aplikací

Technologická konvergence v posledních letech plně propojila světy IT a IoT a zjednodušila propojitelnost zařízení. Stejná rozhraní využívají senzory chytrých budov, monitoring energií, laboratorní technika, automatizované sklady i průmyslové systémy. Řada monitorovacích ústředen Perseus proto na jedné platformě integruje celé spektrum rozhraní senzorů, sítí a protokolů. Pro různé aplikace potom nabídne odpovídající konfigurace vstupů a výstupů. Všechny softwarové charakteristiky přitom zůstávají stejné napříč dodávanými typy zařízení řady Perseus.
V současné době jsou připraveny tři typové řady:

  • Perseus Monitoring – řada pro monitoring prostředí v IT, farmaceutickém průmyslu, potravinářství a další, včetně podpory nezávislých auditů pro systémy řízení kvality (ISO) a specifické profesní certifikace.
  • Perseus Energy – produkty pro měření spotřeb energií, jejich úspor a navrhování metod zvýšení efektivity topných a chladících systémů, včetně tvorby nezávislých výkazů energetický audit.
  • Perseus Industrial – zařízení s vysokým stupněm odolnosti, určená pro projektové nasazení nejen v průmyslovém prostředí, zaměřená zejména na podporu průmyslových standardů. Řada se vyznačuje možností definice kompletních zákaznických aplikací programem v LUA (PLC).

Různé konfigurace senzorů, vstupů a síťových rozhraní jsou základem pro pět modelů řady Perseus Monitoring, tři modely Perseus Energy a dva modely Perseus Industrial.

Všechny řady ústředen Perseus nabídnou široké spektrum připojitelných rozhraní a zařízení, od senzorů standardu 1-Wire, přes binární vstupy až po vícestavové vstupy, sběrnice M-Bus nebo RS-485 v průmyslových systémech. Pro integraci složitějších procesů a zařízení je k dispozici získávání dat z protokolu SNMP, Modbus/TCP, MQTT nebo XML. Stejně obsáhlý je i výčet možností pro odesílání a publikování dat z ústředen Perseus. Odesílání stavových zpráv je možné přes vlastní webové rozhraní i do nadřazených systémů, využívajících protokoly SNMP, Modbus/TCP, MQTT nebo XML. Ethernetové připojení lze doplnit o LTE modem pro aplikace, kde není k dispozici pevné připojení i tam, kde aplikace vyžaduje záložní připojení.
Integrace síťových služeb předpokládá vysoký stupeň zabezpečení. Ústředny Perseus lze proti zneužití zabezpečit pomocí lokálního seznamu uživatelů, a také centrálně přes server pro vzdálenou autentifikaci (RADIUS). Komunikace přes HTTPS s možností nahrání vlastních SSL certifikátů je samozřejmostí. Zabezpečena je také integrace do vlastních portálových řešení HWg Cloud, HW portal nebo SensDesk pro zákaznické projekty.

Rozšířené služby pro automatické řízení

Měřící ústředny Perseus vedle čtení dat a jejich odesílání umožňují provádět řadu logických a rozhodovacích operací na základě nastavených parametrů. Pro každou sledovanou veličinu lze definovat více rozsahů bezpečných hodnot, každý definovaný rozsahem minima a maxima, hysterezní křivky a zpoždění pro nastavení eskalace alarmů. Pro každý alarm lze nadefinovat šablony alarmových zpráv s ohledem na způsob doručování i vlastní adresář.
Možnosti reakce doplňuje propracovaný systém kalendářů, který umožňuje zajistit různé akce nebo jejich adresáty v pracovní době a mimo ni, reflektovat pracovní dny a víkendy či státní svátky. Lze spouštět konkrétní akce v konkrétní dny, přesný čas nebo například s jasně definovanou periodou opakování (např. 1. středa v měsíci ve 12:00, pokud není 24.12.)

Propracovaný systém spouštění akcí umožňuje aktivovat funkce pomocí podmínek nebo na základě časového plánu. Lze potlačit jejich vykonání při startu zařízení nebo definovat, zda se má vykonat jen při začátku spouštěné podmínky, při jejím konci, v obou případech, nebo například jen při chybě systému. Každý měřič, hodnotu, podmínku i akci lze individuálně zapnout a vypnout. Tato funkce je vhodná například pro potlačení provádění akcí v případě plánované odstávky sledované technologie, dlouhodobé poruchy a podobně. Pro každý měřič je možné nastavit individuální periodu čtení a tím zvýšit počet senzorů na sběrnici, případně šetřit baterie měřičů.

Pro tvorbu složitějších algoritmů je k dispozici podpora skriptování v jazyce LUA. Skripty rozšiřují tvorbu logických operací pro jednotlivé hodnoty, například přepočty veličin (posun hodnoty, násobení či dělení), vytváření virtuálních hodnot a aplikovat na ně přepočty veličin (z mA na kPa apod.), podmínky, cykly a další operace.

Moderní rozhraní

Široké možnosti konfigurace systému, senzorů i komunikačních nástrojů měřících ústředen Perseus vyžadují kvalitní grafické uživatelské rozhraní. Vývojáři při jeho vývoji zohlednili specifické potřeby uživatelů jednotlivých zařízení i správců budov s více měřícími ústřednami. V segmentech monitoringu, sledování spotřeby energií o průmyslu navíc přibývá integrátorů, kteří centralizovaně spravují stovky měřících ústředen. Jednoduché, jasné a unifikované rozhraní zařízení Perseus umožňuje rychleji provádět potřebná nastavení i diagnostikovat senzory.

Unifikace celé řady měřících ústředen Perseus je také předpokladem pro její nasazování v projektech průmyslových sítí, chytrých budov nebo energetických auditů. Spolu s jednoduchými senzorovými jednotkami SD, NB a řadou STE2 má integrátor v rámci celého projektu k dispozici jednotnou platformu pro celou senzorovou síť, sledování odběru energií nebo pro celý průmyslový areál. Nezbytná škálovatelnost zajišťuje výběr zařízení s cenou odpovídající počtu připojených senzorů a řídících funkcí. Nové rozhraní a společný softwarový základ urychlují a zjednodušují práci také technikům, kteří nemusí řešit specifika různých produktů. Rychlejší zaškolení, jednodušší obsluha a orientace v systému jsou dnes nedílnou součástí výběru zařízení pro chytré budovy i pro průmysl.

HW server a HW group představí své novinky na MSV 2023 v hale F na stánku 029. Mezinárodní strojírenský veletrh je nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední Evropě. Hlavním tématem MSV je Průmysl 4.0 a digitální továrna, tedy digitalizace výroby, jeden z hlavních směrů inovačního procesu. Mezi další zvýrazněná témata patří cirkulární ekonomika – nakládání s materiálními zdroji. Mezinárodní strojírenský veletrh se koná na brněnském výstavišti od úterý 10. října do pátku 13. října 2023. Otevřeno bude denně od 9 do 17 hodin, poslední den do 16 hodin. Vstupenky jsou nejvýhodněji k dostání online. www.bvv.cz/msv/.

Hodnocení článku: