Jste zde

Ochranná oplocení pro průmyslové roboty

Inovace v průmyslovém sektoru vedly k zavedení robotů, kteří zase mění správu prostorů v továrnách. Neustále zvyšující se počet robotických buněk v různých průmyslových aplikacích vyžaduje instalaci povinných ochranných opatření pro roboty a robotizované pracoviště tak, aby byla zachována bezpečnost pracovníků.

Bezpečnostní požadavky na průmyslové roboty: norma ČSN ISO 10128-2

Více než kdy jindy operátoři sdílejí své pracovní prostory s automatizovanými stroji a průmyslovými roboty. To podnítilo potřebu definovat univerzální standardy pro bezpečnost strojních / průmyslových zařízení, a tedy i norem pro obsluhu.

Mezinárodní technická norma ČSN ISO 10218-2: 2011 typu C stanoví bezpečnostní požadavky na integraci průmyslových robotů, průmyslových robotických systémů a robotických buněk.

Bezpečnostní standardy související s roboty: nebezpečí a rizika

Robotické buňky jsou definovány jako skupiny strojů, které obsahují jednoho nebo více robotů,
tj. víceúčelových manipulátorů pracujících pomocí automatického řízení a které jsou programovatelné ve třech nebo více osách. Norma ČSN ISO 10218-2 podrobně popisuje rizika spojená s těmito systémy a poskytuje seznam požadavků potřebných k prevenci nebo minimalizaci rizik, která s nimi přicházejí.

Norma ČSN ISO 10218-2 byla koncipována pro specifická rizika spojená s integrací průmyslových robotů do výrobních linek. Poskytuje minimální bezpečnostní požadavky, které je třeba dodržovat, jakož i zvláštní bezpečnostní opatření k zajištění ochrany obsluhy.

Bezpečnostní oplocení robotického pracoviště podle normy ČSN ISO 10218-2

Odstavec 5.5 normy popisuje požadavky na konstrukci zabezpečení strojů pro použití
ve specifických aplikacích.

Podle normy je zabezpečení strojů oplocením definováno jako jednoduché „bezpečnostní ploty“, jejichž cílem je omezit nebo znemožnit přístup do nebezpečných oblastí. Nelze je tedy považovat za vhodné k omezení pohybu robotů. Musí být navrženy a instalovány v souladu s požadavky stanovenými v místním hodnocení rizik a musí udržovat lidi v minimální bezpečnostní vzdálenosti
od možných rizik.

Určení vzdálenosti, ve které musí být instalovány ochranné oplocení, vyžaduje pochopení definice „provozních trojrozměrných prostorů“ definované normou ČSN ISO 10218-2.

Kromě toho stále platí norma ČSN ISO 13857, která podrobně popisuje „Bezpečnostní vzdálenosti, které zabraňují kontaktu nebezpečných oblastí s horními a dolními končetinami.“

Pokud jde o výšku bezpečnostních plotů obklopujících robotizované oblasti, norma stanoví,
že bezpečnostní ploty nesmí být nižší než 1400 mm pro oddělení od sousedního pochozího prostoru.

Bezpečnost průmyslových robotů: jak se vyhnout rizikům

Prvním krokem k zajištění bezpečnosti pracovních oblastí je zpracování dokumentu „Posouzení rizik“, jehož cílem je identifikovat, zmapovat a kategorizovat nebezpečí podle jejich pravděpodobnosti, četnosti a potenciálního počtu osob, které mohou ovlivnit. Následuje definice souboru opatření
a zásahů/operací, které jsou nezbytné a dostatečné k prevenci nebo minimalizaci těchto rizik.

Instalace ochranného oplocení strojů se specifickými vlastnostmi je jedním ze zásahů zdůrazněných normou ČSN ISO 10218-2 k zajištění vzdálenosti mezi obsluhou strojů a průmyslovými roboty za účelem snížení nebezpečí.

 Protože nárazová síla vyvinutá pohybujícími se roboty může být obzvláště významná, musí být takové ochranné oplocení stroje obzvláště robustní a odolné. Ochranná oplocení strojů Satech byly podrobeny náročným zkouškám dynamického odporu zevnitř směrem ven podle postupu definovaného v normě ČSN ISO 14120 („Zkouška tvrdým tělesem/kyvadlem“).

Bezpečnostní ploty Satech - vyrobené z modulárních panelů - byly vždy navrženy a vyrobeny v souladu s touto konkrétní normou. Elektricky svařované pletivové panely mohou být jak rámové, tak bezrámové, přičemž u prvních z nich je možné výplně kombinovat – pletivo, polykarbonát nebo plech. Sloupky spojují různé sekce a snadno se instalují díky různým upínacím systémům. A konečně je k dispozici široká škála dveří a příslušenství, stejně jako zcela přizpůsobená řešení speciálně navržená pro naše zákazníky.

Technická oddělení Schmachtl a Satech pro vás vypracují návrh uspořádání oplocení, který je zcela zdarma a přizpůsobený pro vaši konkrétní aplikaci.

Poskytne vám kompletní nabídku, která obsahuje všechny komponenty potřebné k zajištění vaší výroby a tím k vyšší produktivitě.

Podrobné informace na  https://www.schmachtl.cz/oploceni

Jednotlivé produktové řady:      

  • BASIC                            základní řada pro jednoduché aplikace s možností vyrovnání nerovné podlahy
  • STRONG                       robustní řada se zesílenými sloupky a výškou až 3035mm
  • AdaptaGuard              bezrámové oplocení pro maximálně flexibilní aplikace   
  • BlueGuard                    řada oplocení pro potravinářský, farmaceutický nebo chemický průmysl.

Produktový katalog Satech

Společnost SCHMACHTL zastupuje na české trhu firmy, jejichž výrobky umožňují zabezpečit robotická pracoviště podle ČSN ISO 10128-2. V následujících třech článcích-mailingu, bychom Vám rádi představili možnosti, které můžeme nabídnout pro zabezpečení robotických pracovišť – ať už samostatně nebo v jejich kombinaci.

 

Společnost SATECH dodává na český trh naším prostřednictvím bezpečnostní oplocení. Jedná se o stavebnicový systém v různých variantách podle náročnosti aplikace, včetně možnosti doplnění o dveře (jedno nebo dvoukřídlé, posuvné, které mohou být i motorové).

Dodávky realizujeme od návrhu až po stavbu a s možností dodání dalších bezpečnostních komponentů – zámků, signálních sloupků, bezpečnostních optických závěsů nebo radarového bezpečnostního systému – i včetně jejich zapojení a nastavení.

Hodnocení článku: