Jste zde

Nový materiál zdvojnásobí životnost lineárních drah

Lineární vedení DH/DS od NSK díky patentovanému materiálu zvýší přesnost pohybu i celkový nájezd zařízení nejen v průmyslu.

V rámci konceptu smart factory dochází k automatizaci celé řady průmyslových odvětví. V současnosti nejrychleji rostou požadavky na přesná zařízení ve výrobě polovodičových

součástek a displejů, automatizované dopravníkové systémy v logistice, ale i tradiční odvětví jako automobilový průmysl, obráběcí stroje nebo metalurgická zařízení. Automatizace dále dobývá i veřejný prostor v podobě dveří nástupišť hromadné dopravy i zdravotnickou techniku. Všechna zařízení charakterizují vysoké nároky na trvanlivost a spolehlivost, v případě lineárních drah je to vyjádřeno hladkým pohybem, nízkým odporem i trvanlivostí, vyjádřenou celkovým počtem kilometrů, které dráha za svůj životní cyklus překoná. Tyto nároky vycházejí z požadavků koncepce smart factory, kde se optimalizace dosahuje tím, že se zkrátí doba taktu, zajistí nepřetržitá funkčnost, sníží spotřeba energie a využije se kompaktní provedení komponent. Lineární vedení proto musí držet krok s tímto trendem tím, že bude ještě spolehlivější a bude mít větší trvanlivost, což je myšlenka, který vedla NSK k vývoji nových řad vedení DH/DS.

Konvenční lineární vedení řad NSK NH/NS splňují požadavky zákazníků na spolehlivost optimalizací rozložení tlaku na kontaktní ploše mezi valivými tělesy (kuličkami) a drážkami oběžné dráhy. Velký vliv na zvýšení trvanlivosti lineárních vedení DH/DS má použití patentovaného materiálu TF se speciálním tepelným zpracováním, které umožňuje dosahovat velké dynamické únosnosti vedení. Odborný výzkumný a vývojový tým NSK vyvíjí a zdokonaluje materiál TF a postup jeho zpracování již mnoho let. Podstatou jedinečného postupu tepelného zpracování je řízení množství zbytkového austenitu v oceli, kterým je možné významně zvýšit únavovou trvanlivost součástí, jako jsou právě lineární vedení nebo ložiska.

www.nskeurope.com

Hodnocení článku: