Jste zde

Nové tlakové snímače Turck PS+ s IO-Link

V letošním roce společnost Turck vrhla na velmi konkurenční trh průmyslových snímačů inovativní provedení senzoru tlaku procesních kapalin v rozsahu od -1 až do 400 barů pro oblast hydraulických, mazacích a chladících systémů.

Tlakové snímače PS+

Novinka se jmenuje Turck PS+ a vyznačuje se velmi zajímavými nápady zvyšující životnost a usnadňující montáž, nastavení i konektivitu.

Výrobce se při designu soustředil na maximalizaci mechanické odolnosti, univerzálnost elektrické konektivity a co nejpřívětivější a nejsnadnější ovládání a proces instalace. Vše je doplněno o digitální datovou obousměrnou komunikaci IO-Link verze 1.1 navíc s implementovanými různými profily procesních dat pro snadnou záměnu senzorů v již existujících řídících systémech, včetně záměny i za senzory jiných výrobců.

Odolná konstrukce s kapacitními tlačítky

Po mechanické stránce došlo k vývoji kovového pouzdra senzoru vyráběného z jednoho kusu bez svárů (proti běžnějšímu svařenému provedení), což umožnilo snížit hmotnost a přitom zvýšit stupeň krytí i mechanickou odolnost, proti nárazům, změnám teploty i vibracím. Absence svárů na pouzdru totiž eliminuje možnost vniknutí jakéhokoliv prachu nebo vlhkosti i při působí proudem vzduchu unášeného prachu nebo mytí tlakovou vodou (krytí až IP6K9K). Vysoce kvalitní slitina pouzdra je vysoce otěruvzdorná, stejně jako do něj zabudovaná a utěsněná hlavice v podobě informačního a ovládacího displeje s dotykovými kapacitními tlačítky.

Použitý společný krycí materiál displeje i indikačních LED je opět otěruvzdorný, takže displej zůstane výborně čitelný i při mnoholetém působení prachu, solných roztoků nebo olejů v uzavřených provozech i ve venkovním prostředí. Použití kapacitních tlačítkem, které lze však ovládat i s různými druhy rukavic, opět eliminuje možnost ulpívání a vnikání nečistot, zjednodušuje čistění, v porovnání s membránovými tlačítky je velmi odolný proti mechanickému poškození a také nemají na jeho dlouhodobou činnost vliv jakékoliv vibrace přenášené z měřeného systému.

Displej lze otočit až o 340° a společně ze změnou natočení zobrazení displeje o 180° je možné najít vhodnou pozici zobrazení při jakémkoliv umístění senzoru. Pohyb v jednoduchém nastavovacím menu třemi dotykovými tlačítky je možné chránit zaheslováním či podobně jako v moderních telefonech pomocí švihem gesta.

Integrovaný měřící senzor

Měřící část senzoru je podle zvoleného měřícího rozsahu do 1, 10, 40 nebo 400 barů vybavena buď keramickou (typ PS530) či kovové měřící membránou (typ PS510) s přesností měření od 0,25 % rozsahu. Velkou výhodou je odolnost proti až 7-násobnému tlakovému přetížením, které mohou například v podobě špiček krátkodobě vzniknout v hydraulických systémech.

Elektrické výstupy

Z pohledu elektrické konektivity pak tlakové senzory PS+ opět vynikají mnoha nečekanými, ale velice užitečnými inovacemi. Jednou z nich je například zcela automatická detekce typů výstupních signálů spínaných tranzistorových i analogových výstupů podle vstupů řídícího systému, na který je senzor napojen. Senzor si při spuštění „očichá“ svými testy elektrické parametry nadřazeného systému a automaticky podle jejich výsledku zvolí NPN nebo PNP režim spínaného výstupu, resp.  napěťový či proudový režim (0-10V či 4-20mA režim) v případě analogového výstupu. Již se tedy nelze zmýlit ve výběru výstupu při nákupu senzoru či jeho špatným nastavením.  

Stavy dvou spínaných výstupů jsou každý zvlášť indikovány vlastní z dálky viditelnou LED diodou a navíc lze využít dvoubarevný režim 14-segmentového displeje a přiřadit zelenou barvu zobrazení procesní hodnoty například standardnímu stavu ve vyhovujících mezích a červenou barvu zobrazení kriticky vysoké či nízké hodnotě či i stavu přepnutí výstupů.

IO-Link komunikace

Digitální datová komunikace IO-Link 1.1 pak umožňuje napojení senzorů do moderní infrastruktury Průmyslu 4.0 a nejen zasílat průběžnou aktuální naměřenou hodnotu tlaku, ale i do řídícího PLC přenášet minimální a maximální dosaženou hodnotu, kterou senzor monitoruje a pamatuje a stavy/chybová hlášení provozu senzoru vhodné po prediktivní údržbu. Druhým směrem umožňuje z PLC nastavovat hraniční měřící a spínací hodnoty.

Základní parametry:

Závěr

Společnost Turck v následujících měsících a letech plánuje využít jednotný design napojení i ovládání i pro ostatní procesní fluidní měřidla, v letošním roce půjde o senzory teploty a následně i senzory průtoku. To významně zjednoduší nejen výrobu na straně výrobce, ale i použití a školení obsluhy na straně uživatele. Toto provedení senzorů pak letos získalo i prestižní ocenění iF DESIGN AWARD v kategorii Industry/Tools na veletrhu v Hannoveru 2019.

Odkazy:

Hodnocení článku: